MÜHEND*SL*K FAKÜLTES* - Mühendislik Fakültesi

Report
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TANIŞMA TOPLANTISI
Fakültenize Hoşgeldiniz
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRENİM YILI
TANIŞMA TOPLANTISI
16.09.2013
ANAFARTALAR SALONU
Kuruluş Yılı
1992
Bölümler
1.Makine Mühendisliği (1993)
2.İnşaat Mühendisliği (1994)
3.Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1995)
4.Endüstri Mühendisliği (1998)
5.Bilgisayar Mühendisliği (2009)
6.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (2012)
7.Biyomühendislik Bölümü (2013)
HEDEFLERİMİZ
• Girişimci ve çağımızın teknolojik gelişmelerine duyarlı
mezunlar yetiştirmek,
• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar düzeyinde
araştırma ve işbirliği projeleri yürütmek,
• Kurumsal altyapısını tamamlamış, ulusal ve uluslararası
bilim ve teknolojik ilişkilerini ileri düzeyde güçlendirmek,
• Özgün eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirip uygulamak,
• Yenilikçi bilgileri üretmek,
• Dikkat çeken ve saygın bir fakülte olmak.
HEDEFLERİMİZ
• Öğrenci temelli eğitim-öğretim,
• Üniversite – Sanayi işbirliği,
• Savunma sanayinde aktif rol almak,
• Biyomedikal
teknolojiler
gerçekleştirmek,
• Akredite laboratuar çalışmaları,
alanında
projeler
HEDEFLERİMİZ
• Yeni Laboratuar binası inşası,
• TÜBİTAK destekli öğrenci projeleri,
• TÜBİTAK destekli proje yarışmaları,
• TEKNOPARK faaliyetlerine katkı,
• İş güvenliği konusunda söz sahibi olmak,
• Kurumsal özgün kültür oluşturulması (Kırıkkale Mühendislik Kültürü).
ÖĞRENCİ TEMELLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
• Eğitim gördükleri disiplinlerde yüksek başarı yanında;
 Liderlik,
 Kişisel gelişim ve özgüven,
 Girişimcilik ruhu,
 Endüstri ile ortak projeler,
 Ar-Ge ve inovasyon kültürü,
 Proje ve tasarım temelli eğitim ve öğretim yaklaşımının
benimsenmesi ve öğrencilerimizin öğrendiklerini Öğretim
Üyelerinin nezaretinde uygulama olanağını sağlamak.
REKTÖR
FAKÜLTE
KURULU
YÖNETİM
KURULU
DEKAN
DEKAN
YARDIMCISI
DEKAN
YARDIMCISI
Bilgisayar
Müh.
Bölümü
-Bilgisayar
Bilimleri
-Bilgisayar
Yazılımı
-Bilgisayar
Donanımı
ElektrikElektronik
Müh. Böl
-Elektronik
-Telekom.
-Devreler ve
Sistemler
-Elektrik Mak.
-Elektrik
Tesisleri
-Kontrol ve
Kumanda
Sistemleri
-Bilgisayar
Bilimleri
-Elektroman. alan
ve Mikrodalga
Teo.
Endüstri
Müh.
Bölümü
-Endüstri
Müh.
-Yöneylem
Araştırması
Fakülte
Sekreteri
-Öğrenci İşleri Birimi
-İd. Mali İşl. Birimi
-Özlük İşl. Birimi
-Yayın Des. Hizmet
Birimi
-Sekreterya
-Güvenlik Birimi
İnşaat
Müh.
Bölümü
-Yapı
-Hidrolik
-Mekanik
-Ulaştırma
-Geo-teknik
Makine
Müh.
Bölümü
-Mak. Teo. Din.
-Kons. ve İmalat
-Termodinamik
-Enerji
-Mekanik
-Otomotiv
Malzeme
ve Metalurji
Müh. Böl.
- Malzeme
- Seramik
- Üretim
Metalurjisi
ORGANİZASYON YAPISI
Biyomühendislik
Böl.
FİZİKSEL YAPI
İdari Bina
Alanları
3.500
Eğitim Alanı
Sosyal Alanlar
A
B
C
Sirkülasyon
Alanı
3.900
5.000
1.500
20.500
Toplam
Alan
34.400
A= Derslik; B= Laboratuar; C=Kantin, Kafeterya, vb.
YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYILARI
BÖLÜM
NÖ-İÖ
Bilgisayar Müh.
53-53
Elektrik-Elektronik
80-76
Endüstri Müh.
66-65
İnşaat Müh.
66-67
Makine Müh.
76-75
Malzeme
38-37
Biyomühendislik
41-
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI
I. Öğretim
II. Öğretim
GENEL
TOPLAM
1.188+420
1.055+373
2.243+793=3.036
AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL SAYILARI
Sayısı
ÜNVANI
2012-2013
2013-2014
PROFESÖR
6
8
DOÇENT
7
10
YARDIMCI DOÇENT
29
29
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2
2
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
16
28
UZMAN
3
3
TOPLAM
63
80
İDARİ PERSONEL
21
22
ÜNİVERSİTE
YÖNETİMİ
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
REKTÖR
Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman ÇAĞLAYAN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan KOCAMIŞ
Rektör Yardımcısı
FAKÜLTE
YÖNETİMİ
Dekan
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Veli ÇELİK
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. H. Murat ÜNVER
Fakülte Sekreteri
Halim ULAŞ
Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ
Dekan
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Veli ÇELİK
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. H. Murat ÜNVER
Fakülte Sekreteri
Halim ULAŞ
Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ
Dekan
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Veli ÇELİK
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. H. Murat ÜNVER
Fakülte Sekreteri
Halim ULAŞ
Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ
Dekan
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Veli ÇELİK
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. H. Murat ÜNVER
Fakülte Sekreteri
Halim ULAŞ
Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ
BÖLÜMLERİMİZ
 Makine Mühendisliği
 İnşaat Mühendisliği
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği
 Bilgisayar Mühendisliği
 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 Biyomühendislik
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Yahya DOĞU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.Veli ÇELİK (Dekan)
Prof. Dr. Ali ERİŞEN
Prof. Dr. İbrahim UZUN
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Ali Osman ER
Yrd.Doç.Dr.Barış KALAYCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Battal DOĞAN
Arş.Gör. Z.Pınar YÜCEL
Arş.Gör. A.Alper YONTAR
Arş.Gör. Ömer RESULOĞULLARI
Arş. Gör. Alemdar ONGUN
Arş. Gör. Ali BARKUZ
Arş. Gör. Fatih CELLEK
Uzm.Okyar ÖZCAN
Zeynep ÇETİN (Bölüm Sekreteri)
Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
- Makine Laboratuarı
- Bilgisayar Destekli İmalat Laboratuarı
- Isı Transferi Araştırma Laboratuarı
- Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuarı
- Akışkanlar Mekaniği Lab.
- Termodinamik Lab.
- Bilgisayar Laboratuarı
- Mekanik Laboratuarı
- İmalat Laboratuarı
- Isı Transferi Laboratuarı
- Motor-test Laboratuarı
- Malzeme Laboratuarı
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Osman YILDIZ
Doç. Dr. İlhami DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Orhan DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. İlker KALKAN
Yrd.Doç. Dr. Şule BAKIRCI ER
Yrd.Doç. Dr. Eda AVANOĞLU SICACIK
Ögr. Gör. Y. Bülent SÖNMEZER
Arş.Gör. Eda ÇAĞLAR
Arş.Gör. Erdem DOĞAN
Arş.Gör. Gaye OĞUZTÜRK
Arş. Gör. Ersin KORKMAZ
Arş.Gör. Yasin ÇAĞLAR (35. madde)
Arş.Gör. Baran TOPRAK (35. madde)
Arş. Gör. Ali DOĞU
Sevda KARARTI (Bölüm Sekreteri)
İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
- Yapı Mekaniği Laboratuarı
- Hidrolik Laboratuarı
- Malzeme Laboratuarı
- Zemin Mekaniği Lab.
- Bilgisayar Laboratuarı
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Ediz POLAT (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ertuğrul ÇAM
Doç.Dr. Tolga EREN
Yrd.Doç.Dr. Ata SEVİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Fikret YALÇINKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eyüp TUNA
Yrd.Doç.Dr. Murat LÜY
Yrd. Doç. Dr. Gökçe NUR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim EKE
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZDEN
Arş.Gör.Hüseyin AYDİLEK
Arş.Gör.Yağmur ARIKAN
Arş.Gör.Tolga ŞEN
Salih AYGÖR (Bölüm Sekreteri)
Ali KORKMAZ (Teknisyen)
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Elektronik Laboratuarı
Elektrik Elektronik Müh. Bilgisayar Laboratuarı
Haberleşme Laboratuarı
Elektrik Makineleri Laboratuarı
Güç Laboratuarı
PLC Laboratuarı
Optimizasyon ve Lazer Lab.
Mikrodalga Laboratuarı
Ölçme ve Kontrol Laboratuarı
Optoelektronik Laboratuarı
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Süleyman ERSÖZ
Yrd.Doç.Dr. A.Kürşad TÜRKER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YÜZÜKIRMIZI
Yrd.Doç.Dr. Tamer EREN
Yrd.Doç. Dr. Ü. Sami SAKALLI
Yrd.Doç.Dr. Suna ÇETİN
Ögr.Gör. Fedayi YILMAZ
Arş.Gör. Kezban BULUT
Arş.Gör. Adnan AKTEPE
Arş.Gör. Hacı Mehmet ALAĞAŞ
Arş. Gör. Meryem YALÇINKAYA
Adem AKGÜL (Bölüm Sekreteri)
Endüstri Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
- Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Laboratuarı (CIM)
- Yapay Zeka Laboratuarı
- İş Etüdü ve İnsan Faktörleri Mühendisliği Laboratuarı
- Benzetim ve Optimizasyon Laboratuarı
- Kalite Kontrol ve Ölçme Lab.
- Bilgisayar ve Enf. Tek. Lab.
- Bilgisayar Laboratuarı
- Ergonomi Laboratuarı
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Hasan ERBAY (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç.Dr.Erdem Kamil YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. H.Murat ÜNVER
Yrd.Doç.Dr. Taner TOPAL
Yrd.Doç.Dr.Atilla ERGÜZEN
Arş.Gör. İrfan ATABAŞ
Arş.Gör. Almila ÖZCAN
Arş.Gör.Ebru AYDOĞAN
Arş.Gör.Elvan DUMAN
Arş. Gör. Mert KILIÇKAYA
Uzm. İsmail Tevfik ÇAVUŞ
Uzm. Yunus KÖKVER
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUARLARI
4 adet Bilgisayar Laboratuarı
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Recep ÇALIN (Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sadettin ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. Onur PEHLİVANLI
Yrd. Doç. Dr. Muharrem PUL
Yrd. Doç. Dr. Osman BİCAN
Yrd. Doç. Dr. Şule Ocak ARAZ
Arş. Gör. Onur OKUR
Ömer UYANIK (Bölüm Sekreteri)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Laboratuarı
- Malzeme Laboratuarı
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa TÜRK
Yrd. Doç. Dr. Murat İNAL
Arş. Gör. Beste ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Doğan TUNALI
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa TÜRK
Yrd. Doç. Dr. Murat İNAL
Arş. Gör. Beste ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Doğan TUNALI
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa TÜRK
Yrd. Doç. Dr. Murat İNAL
Arş. Gör. Beste ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Doğan TUNALI
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa TÜRK
Yrd. Doç. Dr. Murat İNAL
Arş. Gör. Beste ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Doğan TUNALI
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa TÜRK
Yrd. Doç. Dr. Murat İNAL
Arş. Gör. Beste ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Doğan TUNALI
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
Kulüp Başkanı: Zehra NAZLI
KKU EMT
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orta Anadolu Kariyer Zirvesi
Üstün Dökmen Semineri
Verimlilik ve Başarı Semineri
Kapadokya Sosyal Gezisi
EMT Geleneksel Bahar Yarıyılı Yemeği
Tavla Turnuvaları
Tüpraş, Silahsan ve Çelbor Teknik Gezileri
Kırıkkale'de Girişimcilik Semineri
Pozitif Performans Semineri
Çelebi’de EMT Partisi
Marka Yönetimi Semineri
Dikkat ve Öz Güven Semineri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erkunt Döküm Fabrikası'na Teknik Gezi
İstikbal ve Boyçelik Fabrikalarına Teknik Gezi
Arçelik Teknik Gezisi
Bölüm Tanıtım Semineri
MKE Lokalinde Moral yemeği
Mezun Öğrencilerden İş Hayatına Giriş Semineri
Bahar Şenliği Mühendislik Fakültesi Etkinlikleri
Geleneksel Tanışma Yemeği
Bölüm Sınıfları Arası Halı Saha Turnuvası
Celal Bayar parkında piknik
1. Sınıflar İçin Rehberlik ve Danışmanlık
Mucitlik ve Patent semineri
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
Kulüp Başkanı: Anıl TÜRKOĞLU
Kümak Kku
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
•MÜHENDİSLİK ZİRVELERİ VE AR-GE SERGİSİ
•MAN A.Ş TEKNİK GEZİSİ
•TÜBİTAK ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ YARIŞLARI TÜRKİYE
8.LİĞİ (2011) VE KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ (2012)
•TANIŞMA VE MORAL YEMEĞİ
•BEDEN DİLİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM KONFERANSI
•TAVLA-FUTBOL-BASKETBOL TURNUVALARI
•OTOMOTİV PANELİ : TOYOTA UYGULAMALARI
•TEKNOGİRİŞİM
KONFERANSI
•OKAN BAYULGEN-İSTANBUL SOSYAL GEZİSİ ,
•MÜHENDİSLİK YAZILIMLARININ TANITIMI KONULU PANEL
SERMAYE
DESTEKLERİ
TANITIM
•TESİSAT PANELİ-TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL
KURALLAR (TTMD)
•OTOMOTİV SANAYİSİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER
•TAİ-TUSAŞ TEKNİK GEZİSİ
•ASANSÖR EĞİTİMİ (TMMOB)
•ILGAZ DAĞ’I SOSYAL GEZİSİ
•BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİKTE
SİMÜLASYONU(CAE-CFD)
•BİR KELİME BİR İŞLEM TV PROGRAMI KATILIM
•SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER PANELİ
•TÜRK İMALAT SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜ
•İŞ MAKİNELERİ EĞİTİMİ (TMMOB)
ISIL
–AKIŞ
•10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA VE SARI ZEYBEK FİLM
GÖSTERİMİ
•İŞ DÜNYASINDA BAŞARININ ANAHTARLARI SEMİNERİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
Kulüp Başkanı: Serhat TANRIVERDİ
KKU IEEE Başkanı: Abdürrahim HEKİMOĞLU
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
• Teknik Geziler
TAI
ASELSAN
ROKETSAN
HAVELSAN
Kapulukaya Hidro Elektrik Santrali
Tüpraş Rafinerisi
TEİAŞ Gölbaşı Tevzi Merkezi
• Radsan AŞ. Katılımıyla Mesleki Konferanslar
• Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bilgilendirme
Sunumları
• TÜBİTAK BİDEB Bilgilendirme Sunumları
• EMO Bitirme Projeleri Sergisi
• Schnider Elektrik AŞ. Katılımıyla Mesleki Konferanslar
• Savunma Sanayi Firmaları Katılımıyla Mesleki Konferanslar
• Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE)
Kırıkkale Üniversitesi EEMT Ortaklığı
• Sosyal Aktiviteler
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
MEKATRONİK TOPLULUĞU
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
•
•
•
•
Robot Günleri,
Sosyal Geziler,
Tanışma Toplantısı,
Seminerler.
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
Kulüp Başkanı: Hakan YILDIRIM
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
•
•
•
•
•
•
Deprem Semineri,
Karayolu Ulaştırması Konferansı,
Demiryollarındaki Son Gelişmeler Konferansı,
Yazılım Kursları,
Sosyal Geziler,
Tanışma Toplantısı.
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
Kulüp Başkanı: Serhat ERSOY
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
•
•
•
•
Paneller,
Seminerler,
Sosyal Geziler,
Tanışma Toplantısı.
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUĞU
Kulüp Başkanı: Berat KALKAN
Kulüp Etkinliklerinden Bazıları
•
•
•
•
Paneller,
Seminerler,
Sosyal Geziler,
Tanışma Toplantısı.
ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI BAŞARILARI
•
•
•
•
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YA/EM) KONGRESİ
ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMALARINDA DERECELER
TÜRKİYE LOJİSTİK DERNEĞİ (LODER) LOJİSTİK VAKA YARIŞMASINDA
BİRİNCİLİK
TÜBİTAK 2209 PROGRAMINDAN PROJELERE BURS DESTEĞİ
FORMULA-G GÜNEŞ ENERJİLİ ARABA YARIŞMASINDA DERECE
•
ULUSLAR ARASI ROBOT GÜNLERİ YARIŞMALARINDA DERECE
• INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (IEEE)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EEMT ORTAKLIĞI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN HEDEFLERİ
• Derslerde üstün başarı,
• Dalıyla ilgili proje geliştirme çalışmalarına katılım,
• Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılım,
• Öğrenci topluluğu faaliyetlerine katkı,
• TÜBİTAK Destekli Araştırma Projelerine Etkin Katılım,
• Kişisel gelişim faaliyetlerine katılım,
• Bölümlerini, fakültelerini ve üniversiteyi en üst düzeyde temsil
etme.
SON SÖZ
Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin.
Gül düşünür gülistan olursun,
Diken düşünür, dikenlik olursun...
(Hz. MEVLANA)
Teşekkürler

similar documents