Finansijski aspekti poslovnog modela online grupne

Report
Anida Zahirović Suhonjić, MA inžinjer organizacionih nauka
Damir Bećirović, MA ekonomije

Predmet rada se odnosi na finansijske
aspekte modela grupne kupovine kao
savremenog poslovnog modela e-trgovine,
koji sadrži skup poslovnih procesa i
aktivnosti unutar procesa koje treba izvršiti
da bi se ostvarila korisnost za sve učesnike u
trgovini.

Cilj rada je objašnjenje funkcionisanja
finansijskih performansi sistema online
grupne kupovine kako bi se identifikovale
finansijske odluke učesnika u sistemu
neophodne za efikasnu implementaciju
modela grupne kupovine, te tokovi plaćanja
između učesnika.



Uticaj Interneta na način života,
komunikaciju, društvene aktivnosti,
poslovanje i sl.
Nastanak poslovnog modela grupne kupovine
2008. godine u USA (Groupon).
Udruživanje kupaca u grupe kako bi povećali
svoju pregovaračku moć i ostvarili popuste.




Poslovni model grupne kupovine se odnosi na
skup strategijskih, taktičkih i operativnih
aktivnosti podržanih Internetom i web
servisom, kojima se realizuje prodaja
proizvoda/usluga.
Kanal prodaje i sredstvo za oglašavanje.
Transparentnost informacija o proizvodima/
uslugama.
Grupnu kupovinu karakteriše „win-win-win”
situacija.


Cilj poslovnog modela je dugoročna
profitabilnost online servisa i prodavaca.
Za uspjeh poslovnog modela važne su odluke
koje imaju značajne finansijske implikacije za
sve učesnike u sistemu online grupne
kupovine.



Odluka o uvođenju poslovnog modela online
grupne kupovine
Odluka o ulaganju u marketing i odnose sa
prodavcima i kupcima
Odluka o ocjeni uspješnosti poslovnog
modela grupne kupovine

Potrebno je posmatrati tri dimenzije projekta
uvođenja grupne kupovine:
◦ Tehničku: materijalni resursi, hardware, software i
sl.
◦ Vremensku: trajanje svih aktivnosti vezanih za
uvođenje servisa.
◦ Finansijsku: ulaganje u projekat, godišnji prihodi i
rashodi i ekonomska opravdanost investicije (neto
sadašnja vrijednost, period povrata ulaganja, odnos
marginalnih efekata u odnosu na proječne efekte i
sl.).




Informisanje, animiranje, novođenje i
podsticanje kupaca i prodavaca za
učestvovanje u grupnoj kupovini.
Marketing aktivnosti: online (društveni) mediji
i offline mediji.
Isplativost marketing kampanja.
Dostizanje konkurentske širine i dubine
ponuda.




Ekonomski pokazatelji uspješnosti.
Idealna ponuda je profitabilna za prodavca i
servis grupne kupovine, privlači kupce, ne
narušava brend.
Koliki popust dati na određenu uslugu/
proizvod?
„Send to Conversion” (SCT) model
 O cijeni ponude
 O popustu
 O proviziji koju će odobriti servisu grupne
kupovine
 Profitabilnost ponude s aspekta prodavca
zavisi od: broja prodatih ponuda, popusta,
provizije za servis, trajanja ponude i sl.


Karakteristike povremenog i privremenog
snižavanja cijena.
Različiti ciljevi snižavanja cijena:
◦
◦
◦
◦
◦

povećanje prometa do nivoa tačke pokrića,
povrat uloženih sredstava,
održanje ili povećanje udjela na tržištu,
održavanje likvidnosti,
proširenje promotvnog miksa i sl.
Pogodno za višak zaliha i usluge ograničene
rokom.


Cijena je konstantna i ne mijenja se s
povećanjem broja kupaca.
Najveći broj servisa grupne kupovine koristi
ovaj model.

Cijena je promjenljiva, može se smanjiti kako
se broj kupaca poveća.


Servis online grupne kupovine najčešće
naplaćuje proviziju na osnovu uspješne
prodaje svake ponude.
Primjer raspodjele prihoda:
Maloprodajna cijena
200 KM
Popust (%)
40%
Popust (KM)
80 KM
Cijena ponude
120 KM
Učešće prihoda za servis OGK (%)
30%
Učešće prihoda za servis OGK (KM)
40 KM
Prihod za prodavca
80 KM



Odluke kupaca: o kupovini, o učešću u
promociji i o učešću u nagradnim igrama.
Osnovni motiv za učešće u grupnoj kupovini
najčešće je namjera da se uštedi što više
novca.
Sniženje cijena kod kupaca može izazvati
pozitivne i negativne reakcije i stavove
(kvalitet, rok trajanja, previsoke marže i sl.).




U regionu prisutan tend razvoja servisa
grupne kupovine.
Ključne finansijske odluke svih učesnika u
poslovnom modelu grupne kupovine (servis,
kupci i prodavci).
Učešće u grupnoj kupovini donosi benefite
(finansijske koristi) svim učesnicima.
U BiH će se vjerovatno nastaviti trend rasta i
razvoja online grupne kupovine.

similar documents