UM pregledno (SL) kratko

Report
www.um.si
Ustvari svojo prihodnost!
www.um.si
Osnovni podatki
1859 začetki visokega šolstva v Mariboru
1959 - 1961 zveza visokošolskih institucij v
Mariboru
1975 ustanovitev Univerze v Mariboru
2
Ustvari svojo prihodnost!
www.um.si
Osnovni podatki 2012/2013
17 fakultet, 2 pridruženi članici (Študentski
domovi in Univerzitetna knjižnica Maribor)
19.369 študentov (1. stopnja 15.294,
2. stopnja 3497, 3. stopnja 577)
1.739 zaposlenih (1.038 pedagoškega,
701 administrativnega in tehničnega
osebja)
3
Ustvari svojo prihodnost!
www.um.si
Prihodki 2012 = 91,8 M€
15,407,224 €,
17%
20,140,901 €,
22%
Sredstva iz proračuna za
izobraževalno dejavnost
56,286,510 €,
61%
Storitve (šolnine, tržna
dejavnost) in drugi viri
Raziskovalni projekti
4
Pedagoška fakulteta
Filozofska fakulteta
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Pravna fakulteta
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Medicinska fakulteta
Fakulteta za zdravstvene vede
Fakulteta za kmetijske in biosistemske vede
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za logistiko
Fakulteta za energetiko
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za turizem
Ustvari svojo prihodnost!
www.um.si
POSLANSTVO
Poslanstvo Univerze v Mariboru temelji na
iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti,
svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi
spoznanega v znanosti, umetnosti in
izobraževanju. Univerza v Mariboru v skrbi za
človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico
znanja, dviguje raven zavedanja, krepi
humanistične vrednote, kulturo dialoga,
kakovost bivanja in globalno pravičnost.
8
Ustvari svojo prihodnost!
www.um.si
VIZIJA
Univerza v Mariboru bo globalno
prepoznaven inovacijski ekosistem,
v katerem bodo zaposleni in študenti
z radostjo ustvarjali.
9

similar documents