k*mya mühend*sl*** soruları 1

Report
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ SORULARI
1
Matlab ile çözülen kimya
mühendisliği soruları.
Kimyasal Karışım Sorusu
Kimyasal Karışım Sorusu
• [A,B,C]=solve('.5*A+.3*B=.4*C','.2*A+.3*B=.2*C','.3*A+.4*B+100=.4*C')
Reaktör Sorusu
• Bir reaktördeki pH, bir gün boyunca sinüsoidal bir şekilde değişmektedir.
• Aşağıdaki verilere uyan eğriyi en küçük kareleri kullanarak bulun.
Zaman, saat
pH
0 2
4
5
7
8.5
12
15
20 22 24
7.3 7 7.1 6.4 7.4 7.2 8.9 8.8 8.9 7.9
7
Bu soru, değerelr sinüs karakteristiğinde olduğundan dolayı sinüs denklemi ile
çözülmüştür.
Reaktör Sorusu
[
N
∑cos(ω0t)
∑sin(ω0t)
={
∑cos(ω0t)
∑cos2(ω0t)
∑cos(ω0t) sin(ω0t)
}
∑y
∑ y cos(ω0t)
∑ y sin(ω0t)
Sinüs fonksiyonu için normal denklemi
]{ }
∑sin(ω0t)
∑cos(ω0t) ∑Sin(ω0t)
∑sin2(ω0t)
A0
A1
B1
Reaktör Sorusu
Reaktör Sorusu
• Tabloyu el etmek için gerekli matlab kodları.
t = [0 2 4 5 7 9 12 15 20 22 24]
y = [7.3 7 7.1 6.4 7.4 7.2 8.9 8.8 8.9 7.9 7]
k3 = cos(2*pi/24 * t);
k4 = sin(2*pi/24 * t);
k5 = sin(2*pi/24 * t).* cos(2*pi/24 * t);
k6 = cos(2*pi/24 * t).^2;
k7 = sin(2*pi/24 * t).^2;
k7 = y.*cos(2*pi/24 * t);
k8 = y.*sin(2*pi/24 * t);
Matris = [t' y' k3' k4' k5' k6' k7' k8' ; ...
0 sum(y) sum(k3) sum(k4) sum(k5) sum(k6) sum(k7) sum(k8)]
Reaktör Sorusu
Tablodan alınan değerler sistemin normal
denklemindeki yerlerine yerleştirilir.
Reaktör Sorusu
• Sistemin normal denklemi
Reaktör Sorusu
mean
amplitude
phase shift
= 7.958
= 1.222
= 8.06
Elde edilen son denklem modeli
Reaktör Sorusu
>>t = [0 2 4 5 7 9 12 15 20 22 24]
>>f1 = 7.958 + 1.222 * cos (2*pi/24 * (t + 8.06))
>>plot(t,f1)
Reaktör Sorusu
En yüksek nokta -> 24 - 8.06 = 15.96 saat.

similar documents