140728-PASSEND-ONDERWIJS

Report
Onderwerp
Ingang van het Passend Onderwijs
Datum
04-08-2014
Beste ouders/opvoeders,
Per 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in. Dit betekent dat iedere school de verantwoordelijkheid
heeft om elk kind een goede onderwijsplek aan te bieden. Om dit te bereiken, vormen reguliere en speciale
scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, kunnen daar gebruik van blijven maken; op de eigen school of op een school voor
speciaal onderwijs.
Wat verandert er op 1 augustus voor u en uw kind(eren)?
Krijgt uw zoon of dochter ambulante begeleiding cluster 4 (de zogenoemde ‘rugzak’) in het primair of voortgezet
onderwijs? Dan komt deze rugzak per 1 augustus te vervallen. De school krijgt een zorgplicht. Als uw kind extra
ondersteuning nodig heeft, maakt de school samen met u een plan en zorgt voor een passend onderwijsprogramma.
Volgt uw zoon of dochter op 1 augustus 2014 (voortgezet) speciaal onderwijs?
Dan verandert er aanvankelijk niets. Uw zoon of dochter volgt nu speciaal (voortgezet) onderwijs op basis van
een beschikking. De einddatum van deze beschikking blijft geldig. Het samenwerkingsverband bepaalt voordat de
einddatum vervalt, of speciaal onderwijs nog steeds het best passende aanbod is, of dat er mogelijkheden zijn
om uw kind met extra begeleiding in te schrijven op een reguliere school.
Toelaatbaarheidsverklaring
Als uw zoon/dochter binnenkort overgaat van het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs, is
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt in overleg met de scholen en de
ouders of er een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor een plaats in het speciaal onderwijs, of dat er
juist wordt gekozen om een leerling te ondersteunen in het reguliere onderwijs.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Horizon Onderwijs en
Zorg Ondersteuning (OZO) via telefoonnummer 0800-45 67 899, of per mail: [email protected] Meer
informatie vindt u ook op onze website: www.horizon.eu onder het kopje aanmelden & advies / Horizon onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Hans du Prie
Bestuursvoorzitter Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Centraal Bureau Mozartlaan 150 3055 KM Rotterdam T 010 2854729 F 010 2854790
Postadres
Postbus 37056 3005 LB Rotterdam
Onderdeel van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
www.horizon.eu

similar documents