Odm**ování za práci

Report
Odměňování za práci
• Plat =odměňování zaměstnanců – státu, územních
samosprávných celků (krajů a obcí), státních fondů,
příspěvkových organizací, jejíž náklady na platy a odměny
za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z
příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele,
školských právnických osob zřízených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí a
veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.
• Daný předpisy vlády
• Mzda = odměňovánízaměstnanců ostatních
zaměstnavatelů.
• = peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem
zaměstnanci za vykonanou práci.
• Smluvní vztah, který se ale řídí zákonnými předpisy
– Zákoník práce
– Nařízení vlády o minimální mzdě
Skladba mzdy
1. Základní mzda = daná množstvím odvedené práce
a)
b)
c)
Časová
Úkolová
podílová
2. Pobídkové složky
a)
b)
•
•
•
•
c)
Osobní příplatek – vyjadřuje důležitost pracovníka pro firmu
nebo kvalitu práce
Příplatky – např. za vedení, za třídnictví, Ze zákona jsou dány
povinné příplatky za práci
V noci – 10%
V sobotu a neděli – 100% nebo náhradní volno
Ve ztíženém pracovním prostředí – 10% z minimální mzdy
Přesčas – 25%
Prémie a odměny
3. Náhrada mzdy – vyplácí se v případě, kdy zaměstnanec
nepracoval, ale má nárok na mzdu
a)
b)
Ze zákona – dovolená, státní svátek
Překážky v práci
Výpočet mzdy
• Hrubá mzda (HM)= základní mzda + pobídkové
složky + náhrady mzdy
• Čistá mzda = HM – zdravotní pojištění – sociální
pojištění – daň
 Zdravotní pojištění = 4,5% z hrubé mzdy
Spravují zdravotní pojišťovny
Hradí lékařům jejich práci a léky pro pacienty
 Sociální pojištění = 6,5% z hrubé mzdy
Důchodové pojištění – stát z něj vyplácí všechny formy
důchodů – starobní, sirotčí, vdovské, invalidní
Příspěvek na státní politiku státu – pomoc v
nezaměstnanosti, náklady na rekvalifikace, na vytváření
pracovních míst
Nemocenské pojištění – dávky v nemoci, peněžitá pomoc
v mateřství, ošetřovné
Daň ze mzdy
 Daň ze mzdy = 15% ze superhrubé mzdy
 Superhrubá mzda = hrubá mzda + 34% zákonného sociálního
pojištění placené zaměstnavatelem
 Slevy na daň z příjmu
1. Na poplatníka, důchodce, druhého z manželů bez příjmů
24 840 Kč/ ročně2 070 Kč/ měsíčně
2. Na druhého z manželů bez příjmů - držitele ZTP/P
49 680 Kč
4 140Kč
3. invalidní důchodce1. a 2. stupně
2 520 Kč
210 Kč
4. Invalidní důchodce 3.stupně5 040 Kč
420 Kč
5. Držitel průkazu ZTP/P
16 140 Kč
1 345 Kč
6. student
4 020 Kč
335 Kč
7. Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč
1117 Kč
- dítě ZTP/P
26 808 Kč
2 234 Kč

similar documents