pptx

Report
Rendezvényszervezés I.
Előadó:
Horváth Attila alezredes
2014. december 10.
„Az öltözeted alapján fogadnak, az értelmed
és a viselkedésed alapján búcsúznak el
tőled”
A „rendezvény” fogalmának tisztázása
• az ember társadalmi kapcsolatainak alapvető
formája
• szerepe az emberi kapcsolatok létrehozása és
fenntartása során
Rendezvénytörténet
A rendezvények célja
• a közösség összetartozásának tudatosítása (pl.:
törzsi gyűlések, jogintézmények rendszeres
ülése, népünnepélyek, nemzeti ünnepek)
• más közösségekkel való kapcsolatok
fenntartása (vendégek fogadása, diplomáciai
tárgyalások, nemzetközi együttműködések)
Rendezvénytörténet
• a közösség együttes szellemi
eredményeinek mások tudomására
hozása azok közérdekű hasznosítása
céljából
• a közösség tagjainak fizikai képességek
tekintetében való összemérése (a mai
sport értelmében)
Rendezvénytörténet
Az emberi közösségek kialakulása együtt járt:
― társadalmi ceremóniák
― vallási ceremóniák
ceremóniák = szertartásrend → SZERVEZÉS
Rendezvények működőképességének feltételei:
1. átgondolt szabályok
2. szigorú végrehajtás
Rendezvénytörténet
A mindenkori hatalom alapvető érdeke és
eszköze volt:
• a közösség
• a nép
• az ország egységben tartása
A fentiek eszközei:
• a jogrend fenntartása
• közösségi rendezvények (pl.: római birodalom
– panem et circenses – „kenyeret és cirkuszi
játékokat”)
Rendezvénytörténet
Hivatalos vagy társadalmi összejövetelek,
találkozók, amelyek a nevükben
megfogalmazott feladatok mellett széleskörű
lehetőséget biztosítanak bármilyen célszerű
kapcsolat létrehozására, a legkülönbözőbb
témák megtárgyalására, ügyek elvi vagy
gyakorlati intézésére és bármilyen
eszmecserére.
A rendezvények fogalma
a./ avatás
b./ állománygyűlés
c./ átadás
d./ bemutató
e./ fogadás
f./ koncert
g./ konferencia
h./ parádé
i./ show
j./ találkozó
k./ ünnepség
A rendezvények fajtái
A rendezvények szervezéséért felelős HMMH intézmények
a./ HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal
(HM NRH)
b./ MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár Protokoll Delegációs és
Rendezvényszervező Igazgatóság (MH BHD
PDRI)
HM-MH rendezvények
A Hivatal által szervezett rendezvények:
A nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20.,
október 23.)
1. Magyarországi németek elhurcolásának és
elűzetésének emléknapja (január 19.)
2. Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február
25.)
3. Holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapja (április 16.)
4. Magyar Hősök Emlékünnepe (május utolsó
vasárnapja)
HM NRH
5. Nemzeti összetartozás napja (június 04.)
6. Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének
emléknapja (június 16.)
7. Nándorfehérvári diadal emléknapja (július 22.)
8. Aradi vértanúk emléknapja (október 06.)
9. A nemzeti gyász emléknapja (november 04.)
10. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok
és kényszermunkások emléknapja (november
25.)
11. Magyarország karácsonya
HM NRH
Az Igazgatóság által szervezett rendezvények:
A nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20.,
október 23.) valamint a Honvédelem Napja
alkalmából a HM Központi Ünnepségeinek
megszervezése
1. Tavaszi Szemle (május)
2. Vezetői szintű csereüdülések (július, augusztus,
szeptember)
MH BHD PDRI
Az Igazgatóság az alábbi rendezvényekben, mint
együttműködő hajt végre feladatokat:
A HM NRH által szervezett és felügyelt rendezvények
mindegyikében feladatot hajt végre a PDRI.
1. Miniszteri újévi fogadás az Attasé Testület részére
(január)
2. Miniszter úr éves értékelő és feladatszabó értekezlete
(január)
3. Honvédelem napi megemlékezések a Budai Várban
(május 21.)
4. Altisztavatás (július)
MH BHD PDRI
5. Tisztavatás (augusztus 20.) ‒ a tisztavatás, egy eleme
a HM NRH által szervezett ünnepi
rendezvénysorozatnak
6. Adventi Hangverseny (minden év advent első
vasárnapját megelőző szombaton)
7. Árvák Karácsonya (december)
Minden olyan rendezvény, delegáció, konferencia,
ünnepélyes aláírások stb. esetében, amelyek a HM urat,
a HM felsővezetőit, főosztályait, hivatalait, a vezérkar
főnököt, helyettesét, csoportfőnökségeit, illetve az MH
Összhaderőnemi
Parancsnokságot
érinti,
az
Igazgatóság látja el a rendezvényszervezéssel
kapcsolatos valamennyi szakmai feladatot.
MH BHD PDRI
1. Előkészítés
2. Szervezés
3. Végrehajtás (lebonyolítás)
4. Utómunkálatok (zárás, adminisztráció)
Javasolt az „ellenőrzési lista” (checklist) készítése
A rendezvényszervezés szakaszai
Elérhetőségek:
HM Miniszteri Kabinet, Miniszteri Titkárság
Tel.: 30/815-0919; HM 21-044;
E-mail: [email protected]

similar documents