Rampokan - Celebes pdf free

Report
Meetperiode is 14 maanden, tenzij anders vermeld. Diabetes Mellitus
06-­‐03-­‐14
Nr. Omschrijving
type
Opbouw patiëntenpopulatie 1 totaal aantal patiënten bekend met diabetes mellitus
2 Totaal aantal patiënten bekend met diabetes mellitus type 1 Operationalisatie teller
T90.01 of T90.02 of T90
T90.01 3a Totaal aantal patiënten bekend met diabetes mellitus type 2 T90.02 en leeftijd >= 80 jaar
3b Totaal aantal patiënten bekend met diabetes mellitus type 2 T90.02 en leeftijd < 80 jaar
4 Totaal aantal patiënten bekend met diabetes mellitus, in eerste lijn (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar)
DMHB TZ (2206) = huisarts (48) <> (DMCBTZ = 55 en DMRZTZ = 58 of 60)
Zorgweigeraars
5a totaal aantal patiënten met diabetes mellitus, in eerste lijn EN 12 maanden of langer ingeschreven en < 80 jaar excl zorgweigeraars (Dit is de populatie waarover verder gerapporteerd wordt.)
6 Aantal diabetespatiënten bij wie HbA1c is bepaald
9 Aantal diabetespatiënten bij wie de bloeddruk is gemeten
11 Aantal diabetespatiënten bij wie lipidenprofiel is bepaald proces
proces
proces
15 Aantal diabetespatiënten bij wie de kreatinineklaring is berekend of bepaald proces
18 aantal diabetespatiënten met urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatine ratio
19 Aantal diabetespatiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd
21 Aantal diabetespatiënten bij wie de Body Mass Index berekend (bekend) is 38 aantal diabetespatiënten waarbij voedingspatroon is besproken
proces
43 aantal diabetespatiënten waarbij alcoholgebruik is geregistreerd (afgelopen 5 jaar)
proces
23 Aantal diabetespatiënten met een voetonderzoek en/of met registratie van SIMM's classificatie van het voetonderzoek
proces
25 Aantal diabetespatiënten met een funduscontrole < 24 mnd
proces
proces
proces
proces
HBAC B (2816), GLHBB
RRSY KA (1744) of RRSY KA MH (2055)
CHOL B MT (192) én
HDL B (446) én
(LDL B (542) of LDLD B (2683)) én
TRIG B (1377)
KREA O MK (524) òf
KREA O FB (1918) òf
KREM O FB (1919)
ALB U (38) òf
ALBK U MI (40)
ROOK AQ (1739)
QUET AO (1272)
BYVD AA (2138) òf
BZVD AA (2718) òf
VOED TZ (1764)
ALCO PQ (1591) òf
5SHT PQ (2423)
DBLO LV LI (1641) of DBLO LV RE (1642) of
INSP LV LI (1697) of INSP LV RE (1698) of
MOFV NS LI (1710) of MOFV NS RE (1711) of SNSVNS LI (1750) of SNSV NS RE (1751) of RIVU SQ (2196)
FUFO FA (2129) òf
DAFU FZ (1638) òf
DMRP FA LI (1652), DMRP FA RE (1653)
Meetperiode is 14 maanden, tenzij anders vermeld
COPD
06-­‐03-­‐14
Nr. Omschrijving
type
Operationalisatie teller
Opbouw patiëntenpopulatie
1a Totaal aantal patiënten bekend met COPD
1b Totaal aantal patiënten bekend met COPD >= 80 jaar
structuur
R95
R95 én leeftijd >= 80 jaar
1c
structuur
R95 én leeftijd > 40 jaar < 80 jaar
Totaal aantal patiënten bekend met COPD <80 jaar
2 Totaal aantal COPD patienten met hoofdbehandelaar eerste lijn (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar)
Zorgweigeraars
3 totaal aantal patiënten met COPD, in eerste lijn EN 12 maanden of langer ingeschreven en met de leeftijd > 40 en < 80 jaar excl zorgweigeraars (Dit is de populatie waarover verder gerapporteerd wordt.)
4 Aantal COPD patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd
7 aantal COPD patiënten bij wie BMI berekend/bekend is
8 Aantal COPD patiënten bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd
9 aantal COPD patiënten waarbij een spirometrie (FEV1/FVC ratio post BD) is gedaan < 24 mnd
10 Aantal COPD patiënten met griepvaccinatie
11 Aantal COPD patiënten bij wie functioneren (MRC) een keer is bepaald
R95 én
COHB RZ = huisarts (48 )
structuur
R95 en
COHB RZ (2407) = huisarts (48)
proces
proces
proces
proces
ROOK AQ (1739)
QUET AO (1272)
ASIT RQ (1608)
FVNB RL (1677), FCNB RL (1864) en FRNB RL MI (1866)
proces
proces
R44
MRCD RQ (2210) 11 Aantal COPD patiënten bij wie functioneren ( CCQ) ooit is vastgelegd
proces
12 Aantal COPD patiënten bij wie mate van bewegen is gecontroleerd
proces
CCQT RQ (2402) òf
ASHS RQ (1606)
NNGB AQ (3239) òf
FITN AQ (3240)
Meetperiode is 14 maanden
CVRM primair (hoog risico)
06-­‐03-­‐14
Nr. Omschrijving
type
Operationalisatie teller
structuur
bekend met hypertensie (diagnose) OF
bekend met een systolische bloeddruk ≥ 140 OF
bekend met hypercholestrolemie (diagnose) OF
bekend met totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l OF
ouder of gelijk dan 50 EN bekend met roken = ja
en niet bekend met HVZ
en niet bekend met DM
en wel CVHB KZ (2815) = huisarts (48) óf ontbreekt
structuur
CVHB KZ (2815) = huisarts (48) óf
CVHB KZ ontbreekt
2 totaal aantal patiënten met bekend met HVZ, in eerste lijn EN 12 maanden of langer ingeschreven en > 50 jaar en < 80 jaar excl zorgweigeraars (Dit is de populatie waarover verder gerapporteerd wordt.)
3 aantal patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk is bepaald
26 aantal patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-­‐cholesterol is bepaald structuur
CVHB KZ (2815) = huisarts (48) óf
CVHB KZ ontbreekt
proces
proces
8 Aantal patiënten bekend met HVZ van wie het rookgedrag is vastgelegd
11 aantal patiënten bekend met HVZ bij wie BMI berekend/bekend is
15 aantal patiënten bekend met HVZ met een nuchtere glucosemeting (afgelopen 48 mnd )
17 aantal patiënten bekend met HVZ waarbij mate van beweging is gecontroleerd
19 aantal patiënten bekend met HVZ waarbij voedingspatroon is besproken
27 aantal patiënten bekend met HVZ waarbij alcoholgebruik is geregistreerd (afgelopen 5 jaar)
proces
RRSY KA (1744)
LDL B (542) óf
LDLD B (2683)
ROOK AQ (1739)
Opbouw patiëntenpopulatie
1 Totaal aantal patiënten met (mogelijk) hoog VRMrisico
24 Totaal Aantal patiënten bekend met HVZ
Zorgweigeraars
proces
proces
QUET AO (1272)
GLUC B NU (372) óf
GLUC BC NU (382)
LIBW AQ (1705) óf
NNGB AQ (3239)
BYVD AA (2138) óf
BZVD AA (2718)
ALCO PQ (1591) óf
5SHT PQ (2423)
Meetperiode is 14 maanden, CVRM secundair
06-­‐03-­‐14
Nr. Omschrijving
Opbouw patiëntenpopulatie
1 Totaal aantal patiënten bekend met Hart-­‐ of Vaatziekten
24 Totaal Aantal patiënten bekend met HVZ en de huisarts is hoofdbehandelaar
type
Operationalisatie teller
structuur
K74 Angina Pectoris óf K75 Acuut Myocard Infarct óf
K76 (K76.01/K76.02) Andere/chronische ischemische hartziekten
K89 Passagere cerebrale ischemie / TIA óf
K90.03 Cerebraal Infarct óf K92.01 Claudiocatio intermittens
K99.01 Aneurysma Aortae
en niet Diabetet Mellitus
structuur
CVHB KZ (2815) = huisarts (48)
Zorgweigeraars
2 totaal aantal patiënten met bekend met HVZ, in eerste lijn EN 12 structuur
maanden of langer ingeschreven en < 80 jaar excl zorgweigeraars (Dit is de populatie waarover verder gerapporteerd wordt.)
3 aantal patiënten bekend met HVZ bij wie de bloeddruk is bepaald
CVHB KZ (2815) = huisarts (48)
proces
RRSY KA (1744)
26 aantal patiënten bekend met HVZ bij wie LDL-­‐cholesterol is bepaald proces
8 Aantal patiënten bekend met HVZ van wie het rookgedrag is vastgelegd
11 aantal patiënten bekend met HVZ bij wie BMI berekend/bekend is
proces
LDL B (542) óf
LDLD B (2683)
ROOK AQ (1739)
proces
QUET AO (1272)
15 aantal patiënten bekend met HVZ met een nuchtere glucosemeting (afgelopen 60 mnd )
17 aantal patiënten bekend met HVZ waarbij mate van beweging is gecontroleerd
19 aantal patiënten bekend met HVZ waarbij voedingspatroon is besproken
27 aantal patiënten bekend met HVZ waarbij alcoholgebruik is geregistreerd (afgelopen 5 jaar)
proces
GLUC B NU (372) óf
GLUC BC NU (382)
LIBW AQ (1705) óf
NNGB AQ (3239)
BYVD AA (2138) óf
BZVD AA (2718)
ALCO PQ (1591) óf
5SHT PQ (2423)

similar documents