Aanslepende pijn na enkeldistorsio. Letsels en behandeling

Report
Orthopedisch Centrum SPM
Facts
Antwerps Centrum voor Orthopedie Monica
Chroniciteit na
enkeldistorsie
29 november 2014
Dr. Tim Leenders
Orthopedie, AZ MONICA
Deurne/Antwerpen
Facts: Enkeldistorsie: Heelkunde
• Resultaten na ACUTE heelkunde in gr 3: niet beter dan
conservatieve behandeling
• 30.000 enkeldistorsies PER DAG in de VS, 5600 in de UK
• 40% van totaal aantal sportletsels
• 5% van alle gevallen op de spoeddienst (in de UK)
• 30% van alle Basketball letsels – including ankle/foot fracture: 50%
• 16 % -20% van alle voetbal letsels
• Slechts 2% van alle distorsies noodzaakt ooit een hospitalisatie
(ankle more common, knee more severe)
• ¼ de: minstens 1 week werk/school onbekwaamheid
• 1 distorsie kost 360 Euro, totaal 84 miljoen euro/j (Nederland 2005)
Acute Opvang: beeldvorming
• ECHO weinig waarde !!
• WEL: standaard RX enkel EN voet
uitsluiten fractuur/OC letsel
87% good/excellent after conservative T
60% good/excellent after surgery
but less residual symptoms after surgery (ROM)
Acute opvang: behandeling
Onafgezien van graad van distorsie
Als onderligg fracturen/ luxaties zijn
uitgesloten
P.
R.
I.
C.
E.
protectie
rust
Ijs
compressie
elevatie
+ Pijnstilling: NSAID
FACTS
• Recente studies: 10 – 40% persistente symptomen na acute gr 2 – gr 3
sprain, na 1 jaar !!
• Gr1-2: Conservatieve behandeling: 4-6 weken to recovery!
• Gr3 : neemt 3 – 6 maanden voor full recovery (zonder ernstig
geassocieerde letsels)
• Chronische enkel instabiliteit:
• 20 - 40% geassocieerde OC letsels
• 5-10% Peroneuspees scheur/dislocatie
1
Wanneer verder gaan?
Differentiaal Diagnose
• Mechanische symptomen
• blokkage
• pijnlijk klikken / kraken
• In subacute fase: onmogelijkheid tot steunen na 14d
• Recidiverende distorsies
• aanslepende pijn
• niet beterend
• langer dan 6w – 3m
• Zwelling zonder pijn ?
Anamnese
en
• Waar: diep/opp?
• Zwelling?
• Start/opwarming/continu pijn?
• Posterieur/anterieur?
• Instabiel gevoel?
• Recidiven?
• Verkleuren
• gevoeligheid
Klinisch Onderzoek
• KO: zittend (gastroc ontspannen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Botoedeem
Synovitis / fibrose
Soft tissue impingement
Gewrichtsmuizen
Posterieur impingement/Os trigonum
Anterieur impingement
Laterale / Mediale Instabiliteit
Kraakbeenletsels
Sinus Tarsi Syndroom / Subtalaire
instabiliteit
• Peesletsels
• Neuropraxie
• CRPS
• Tegen weerstand
• VSL/tilttest
• Staand onderzoek
teenstand
• Geforceerde
plantaire/dorsiflexie
(impingement-testen)
Beeldvorming
• MRI: eerste keuze
• (ARTHRO)-CT:
Botoedeem: tot 6m !
Ligamentaire schade
OC letsels
Beenderig impingement ant/post
Subtalaire problematiek
ANAMNESE EN KLINISCH
ONDERZOEK
Klinisch onderzoek dynamisch
Beeldvorming
•
•
•
•
•
WELK ONDERZOEK VRAGEN?
• Detail beenderig
• Twijfel grootte/diepte/los OC
letsel
2
Beeldvorming
Beeldvorming
• Botscan:
• RX stressopnames: instabiliteit
•
•
•
•
Negatief onderzoek MRI
Activiteit afwijking
Objectiviteit pt
CRPS
• Lateraal:
Tilt: >10° or >5°diff to contralat
Ant drawer: >10mm or
>5mm diff to contralat
• Syndemose:
open > 4 mm
• Mediaal
Beeldvorming
• Arthroscopie:
• Diagnostisch/therapeutisch
Behandeling:
• Conservatief
• Botoedeem: rehab en geduld
• Artrofibrose: rehab en geduld
infiltratie
mag sporten
• Instabiliteit: rehab en bracing
Alignement-correctie (varus/valgus)
Behandeling:
Soft tissue impingement
• Arthroscopie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diagnostisch
Gewrichtsmuizen
Anterieur impingement
OC lestel
Synovitis
Posterieur impingement
Arthrofibrose
Weke delen impingement
Sinus tarsi syndroom
• 10% enkeldistorsies: syndesmose lestel !
• Meniscoid like lesion
3
Behandeling: instabiliteit
• Anatomisch herstel
• Primaire strukturen herstel
(Modified Bröstrom- Gould)
Heelkunde: Rehab stabilisatie
Ons Schema:
2 w open gips, hoogstand, ijs, LMWH, AF
4 w Brace: 2w TWB, 2w PWB, zelf mobiliseren
Start fysio: proprio en Tonific
Brace tot 3 maanden
Return to sports na 3 – 6 maanden
Behandeling: instabiliteit
• Anatomische
Reconstructie met
greffe
Conclusie: chroniciteit na distorsie
• Veel voorkomend probleem
• Langdurige last is niet abnormaal
• Conservatieve behandeling in
overgrote deel
• Echo beperkte waarde
DANK VOOR UW AANDACHT
4

similar documents