karcinom ezofagusa prebavila

Report
Rus Gadžijev Barbara, Popovič Peter, Ponorac Slavica,
Garbajs Manca
Katedra za slikovno diagnostiko
Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana
• PLANOCELULARNI
• Kajenje
• Alkohol
• ADENOKARCINOM (predvsem distalni ezofagus)
• Barettov požiralnik
Kim TJ et al, RadioGraphics 2009
Noh HM et al, RadioGraphics 1995
NIMA SEROZE, le vezivna adventicija – NI ANATOMSKE BARIERE
Kim TJ et al, RadioGraphics 2009
Noh HM et al, RadioGraphics 1995
•
•
•
•
POLIPOIDEN (eksofitičen)
PLOŠČAT (infiltrativen - stenoza)
EKSULCERIRAN
VARIKOIDNA oblika, ki se širi površinsko v mukozi in submukozi
• Agresiven tumor, hitro se širi v bezgavke, okolne strukture in
organe.
Kim TJ et al, RadioGraphics 2009
Noh HM et al, RadioGraphics 1995
•
•
•
•
T1 MUKOZA/SUBMUKOZA
T2 MUSCULARIS PROPRIA
T3 ADVENTICIJA (transmuralno)
T4 vrašča v OKOLNA TKIVA IN ORGANE
Kim TJ et al, RadioGraphics 2009
Noh HM et al, RadioGraphics 1995
Kim TJ et al, RadioGraphics 2009
Noh HM et al, RadioGraphics 1995
Primarna:
• Endoskopska preiskava požiralnika
• Biopsija
Sekundarna:
• RTG slikanje požiralnika s kontrastom (neuspela endoskopija napr.
huda zožitev, grozeča perforacija...)
STAGING bolezni (načrtovanje zdravljenja):
• CT preiskava s kontrastnim sredstvom intravensko (i.v.) – metoda
izbora
• ULTRAZVOK (UZ) TREBUHA, bolj dostopna preiskava – razširjenost
bolezni v trebuhu (jetra, bezgavke)
KONTRASTNA PREISKAVA Z BARIJEM
• OCENA LUMNA oz. SLUZNICE
• NE OMOGOČA ocene stene v celotni debelini ali oceno zajetosti
okolnih struktur in organov (maščevje, bezgavke, perkard...)
• Bolnik pije KONTRAST
sledi
• RTG slikanje požiralnika
• v različnih fazah požiranja
• v različnih položajih (stoje, leže, antero-posteriorno , polstransko)
• POZITIVNI KONTRAST (KS):
• BARIJEV SULFAT (BaSO4) per os
• v obliki gostejše tekočine
• prekrije sluznico v tankem sloju
• NEGATIVNI KONTRAST:
• ZRAK
• razpne lumen
Boljši prikaz in ločevanje finih struktur sluznice ter manjših
(začetnih) patoloških sprememb.
Poznati izgled normalnega ezofagusa pri različnih preiskavah:
• dvojno kontrastna preiskava z barijem
• RTG pc (pulmo-cor)
• CT toraksa oz. zgornjega abdomna s kontrastnim sredstvom i.v.
AORTA
NORMALEN EZOFAGUS
LEVI GLAVNI
BRONH
LEVI ATRIJ
NORMALNE VTISNINE
NORMALNO
MEDIASTINALNA MASA LEVO
NAKLJUČNA NAJDBA! Veliki, razširjeni tumorji!
Bolnik navadno NI poslan z napotno dg.: Ca. požiralnika?
• odvisen od oblike tumorja
• neravne konture sluznice („nagrizena“) oz. spremenjene
sluznične gube
• polnitveni defekt v lumnu
• zožen lumen – stenoza (veliki tumorji ali tu., ki zajema celoten
obod stene), kontrast nad stenozo zastaja, počasi odteka
distalno, razširjen lumen nad stenotičnim delom (prestenotična
dilatacija)
• kopičenje kontrasta v dnu ulkusa
ZGODNJI KARCINOM
KARCINOM SREDNJE 1/3 EZOFAGUSA
KARCINOM SPODNJE 1/3 EZOFAGUSA IN EG PREHODA
„RAT TAIL“
CT – NORMALEN EZOFAGUS
STENA do 3 mm (če je ezofagus razpet)
T1
T2
3-5 mm
>5 mm
T3
T4
širjenje v mediastinum
širjenje v trahejo, zasevek v pljučih
T1
T2
T3
Ohranjen trikotnik maščobe!
T4
Vtisnjen L glavni bronh, ni trikotnika maščobe!
AKSIALNA RAVNINA
KORONARNA RAVNINA
KORONARNA RAVNINA
• ZGORNJI DVE TRETJINI
drenaža navzgor
• SPODNJA TRETJINA drenaža
life navzdol
• INTERKOMUNIKACIJA
limfnega žilja
• NO – ni bezgavk
• N1- N3 regionalne bezgavke
Kim TJ et al, RadioGraphics 2009
Noh HM et al, RadioGraphics 1995
UZ TREBUHA- BEZGAVKE
VELIKOST BEZGAVK (prečni premer normalno do 10 mm)
• Normalno velika bezgavka je lahko tumorsko infiltrirana!
• Povečana bezgavka je lahko le reaktivno spremenjena –
neinfiltrirana!
CT
regionalna bezgavka
Bezgavke paraezofagealno regionalne
Supraklavikularna bezgavka levo
Patološka bezgavka ob t. celiakusu
ZASEVKI V ORGANE
• JETRA
• PLJUČA
• KOSTI
• NADLEDVIČNICI
• LEDVICE
• MOŽGANI
uz
Zasevki v jetrih, bezgavke v
porti, ob t. celiakusu
Difuzni zasevki v jetrih in
zasevek v levi suprarenalki
Zasevek v mišici stegna
Zasevek v rebru
• Anatomska
korelacija-CT
• Fluorodeoksiglukoza
(radioaktivni FLUOR
18)
• Metabolna aktivnost
tkiv
Primarna diagnostika:
• Endoskopska preiskava požiralnika
• Biopsija
Sekundarna:
• Dvojno kontrastno RTG slikanje požiraLnika (neuspela endoskopija napr.
huda zožitev, grozeča perforacija...)
STAGING bolezni (načrtovanje zdravljenja):
• CT preiskava s kontrastnim sredstvom intravensko (i.v.)
• ULTRAZVOK (UZ) TREBUHA – razširjenost bolezni v trebuhu (jetra,
bezgavke)
• PET-CT
• ocena primarnega tumorja, distalni zasevki, bezgavke , ocena uspešnosti zdravljenja
TX
T0
Tis
T1
T1a
T1b
T2
T3
T4
T4a
T4b
NX
N0
N1
N2
N3
M0
M1
Primary tumor cannot be assessed.
No evidence of primary tumor.
High-grade dysplasia.c
Tumor invades lamina propria, muscularis mucosae, or submucosa.
Tumor invades lamina propria or muscularis mucosae.
Tumor invades submucosa.
Tumor invades muscularis propria.
Tumor invades adventitia.
Tumor invades adjacent structures.
Resectable tumor invading pleura, pericardium, or diaphragm.
Unresectable tumor invading other adjacent structures, aorta, vertebral body, trachea...
Regional lymph nodes cannot be assessed.
No regional lymph node metastasis.
Metastases in 1–2 regional lymph nodes.
Metastases in 3–6 regional lymph nodes.
Metastases in ≥7 regional lymph nodes.
No distant metastasis.
Distant metastasis.
AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer, 2010, pp 103-15.
• Normalne vtisnine požiralnika.
• Ali z radiološkimi metodami lahko določimo histološki tip
tumorja?
• RTG znaki (Ba-KS) tu. požiralnika (polipoidna formacija, zožitev
lumna, ulkusi.
• Ali lahko s preiskavo z Ba-KS ocenimo širjenje Tu. v sosednje
organe in tkiva?
• Izgled tu., ki zožuje lumen požiralnika?
• Metoda izbora za staging tumorja? (UZ, RTGpc, nativni CT)
• Ločevanje normalnih bezgavk od tu. Infiltriranih?
• Kam najpogosteje zaseva tu. požiralnika?

similar documents