Slib- en mestverwerking in een gesloten energiekringloop

Report
Slib- en mestverwerking in een
gesloten energiekringloop
André Hermsen
Dorset Green Machines B.V.
In deze presentatie:
DORSET : Drogen met restwarmte
Geen restwarmte, dan zelf warmte creëren door thermische verwerking
van afvalstromen.
In deze presentatie enkele voorbeelden
Slib drogen met restwarmte van Ecocycle
Capaciteit
Elektrisch 6,3 MWh
Thermisch 9 MWh
Droger
Input
Output
Waterverdamping
85.000 ton/jaar (20% ds)
19.000 ton/jaar (90% ds)
66.000 ton/jaar
Warmtebehoefte per jaar
Warmteaanbod per jaar
66.000 MW (th)
67.500 MW (th)
Elektrisch verbruik per uur
200 kWh (e)
Digistaat drogen met restwarmte van Ecocycle
Capaciteit
Elektrisch 6,3 MWh
Thermisch 9 MWh
Droger
Input
Output
Waterverdamping
Warmtebehoefte per jaar
Warmteaanbod per jaar
75.000 ton/jaar (8% ds)
7.000 ton/jaar (85% ds)
68.000 ton/jaar
68.000 MW (th)
67.500 MW (th)
Digistaat drogen met restwarmte van Ecocycle
en membraantechnologie
Input verwerking
Droger
130.000 ton/jaar (8%ds)
Input
Output
Waterverdamping
78.000 ton/jaar
12.000 ton/jaar (85% ds)
66.000 ton/jaar
Schoon water
52.000 ton/jaar
Slib drogen met restwarmte uit regionaal groen
Gemeente
Regionaal groen
Waterschap
Ontzanden
Verkleinen
Zuiveringschap
Drogen
Slib
Pelleteren
Drogen
Korrels 16mm
Gedroogd slib
Pyrolyse
Olie/gas
Warmte
Groene stroom
Biochar
Briketten
Stadsverwarming
Slibdrogen met warmte uit regionaal groen
Input zuiveringsslib
Drogen, output
Waterverdamping
Warmtebehoefte
Stroomverbruik
40.000
9.000
31.000
31.000
80
ton/jaar, 20% ds
ton/jaar, 90% ds
ton/jaar
MW /jaar
kWh
Warmteproductie uit regionaal groen
Drogen regionaal groen
Input regionaal groen
Drogen, output
Waterverdamping
Warmtebehoefte
Stroomverbruik
34.000 ton/jaar, 50% ds
20.000 ton/jaar, 85% ds
14.000 ton/jaar
14.000 MW/jaar
200 kWh
Warmteproductie uit regionaal groen
Warmteproductie uit regionaal groen
Input Pyrolyse
Output Pyrolyse
Warmteproductie
Stroomproductie
20.000
9.000
45.000
11.000
Warmtebehoefte
Stroomverbruik
45.000 MW /jaar
3.000 MW /jaar
Overschot groene stroom:
ton/jaar groene korrels
ton/jaar biochar/briketten
MW /jaar
MWh /jaar
1 MWh
MESTVERWERKING IN DE ACHTERHOEK
TWEE LOCATIES: GROENLO EN VARSSEVELD
Digistaat uit de biogas:
Vleeskuikenmest:
Gescheiden fractie:
100.000 t/j 10% ds
15.000 t/j 60% ds
34.000 t/j 28% ds
EXTRA ENERGIEBRON : BANDENPYROLYSE
MESTVERWERKING IN GROENLO
Vleeskuikenmest:
Gescheiden fractie:
15.000 t/j 60% ds
34.000 t/j 28% ds
Input Pyrolyse:
Output:
12.800 ton bandengranulaat
3.950 ton carbon black
Stroomproductie:
1,8 MWh
Warmte aanbod:
3,5 MWh (28.000 MW /j)
MESTVERWERKING IN GROENLO
Vleeskuikenmest:
Gescheiden fractie:
Totaal:
15.000 t/j 60% ds
34.000 t/j 28% ds
49.000 t/j
Output drogers:
Waterverdamping:
Warmte behoefte:
21.700 t/j 85 % ds
27.300 t/j
27.300 MW/jaar
• Warmtebehoefte gedekt door bandenpyrolyse.
• Eindproduct gedroogde fractie wordt vervoerd naar Varsseveld en
gebruikt als energiebron.
DIGISTAATVERWERKING IN VARSSEVELD
Input in de membraanfiltratie: 100.000 ton/jaar, 10% ds
Output membraanfiltratie:
40.000 ton water/jaar
Input drogers:
60.000 ton/jaar, 17% ds
Output drogers:
11.700 ton/jaar, 85% ds
Waterverdamping:
48.300 ton/jaar
Warmtebehoefte:
48.300 MW per jaar
Warmtebehoefte gedekt door pyrolyse van de gedroogde mest uit Groenlo en digistaat
uit Varsseveld : 11.700 + 21.700 = 33.400 ton
Eindproducten pyrolyse
Warmte aanbod:
Groene stroom overschot:
Biochar:
50.000 MW per jaar
Voldoende voor droogproces
13.665 MW per jaar = 1.700 kWh
16.000 ton/jaar (turfvervanger)
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents