Hartrevalidatie - Hart & Vaatgroep

Report
Voor wie hartrevalidatie?
“Bijna elke patiënt met cardiale aandoening”
Traditionele indicaties:
– Acuut coronair syndroom
– CABG / klepoperatie
– PCI
– Angina Pectoris
• Nieuwe indicaties
– Hartfalen
– Ritmestoornissen (st. na ICD / PM, st. na ablatie)
– Congenitale hartaandoeningen
Multidisciplinaire aanpak
• Cardioloog
• Verpleegkundige
• Fysiotherapeut
• Dietist
• Psycholoog
• Maatschappelijk werk
Multidisciplinary cardiac rehabilitation
and survival in The Netherlands
De Vries H,a Kemps HM,b,c Engen-Verheul M,b Kraaijenhagen R,d Peek Nb
a
Achmea, Health insurance, Amsterdam
b Department of Medical Informatics, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The
Netherlands
c Department of Cardiology, Maxima Medical Centre, Veldhoven, The Netherlands
d NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED), Amsterdam
Hartrevalidatie 35% overall sterfte reductie
Hartrevalidatie sterftereductie in alle subgroepen
Subgroup
N
Hazard ratio
95% CI
Full cohort
35,919
0.65**
(0.56 - 0.77)
Age <= 70
20,357
0.60**
(0.45 - 0.78)
Age > 70
15,562
0.68**
(0.56 - 0.83)
7,083
0.55**
(0.42 - 0.74)
No CABG/valve surgery
28,836
0.71**
(0.58 - 0.86)
ACS
28,195
0.68**
(0.57 - 0.82)
7,724
0.57**
(0.41 - 0.79)
CABG/valve surgery
No ACS
Forse onderbehandeling hartrevalidatie
Intervention
No
intervention
Chronic
diagnosis
Total
Diagnosis
Patients
(n)
Patients receiving CR
(n)
CR uptake rate
(%)
CABG /
valve surgery
2,257
1,325
58.7
PCI acute
1,735
889
51.2
PCI
elective
3,017
761
25.2
ACS with
ST elevation
391
117
29.9
ACS
without ST
elevation
4,801
391
8.1
Stable AP
14,953
383
2.6
CHF
8,598
319
3.7
35,752
4,185
11.7%
van Engen-Verheul et al. EJPC 2012
28,5%
Reguliere HR: terugval is groot!
• Het waarom en het hoe van gedragsverandering is niet heel
duidelijk
• Integratie leefstijl in dagelijks leven (thuissituatie) niet goed
ondersteund
• Abrupt einde van de hartrevalidatie
• Geen goede aansluiting op vervolg in de 1e lijn
Z3 aanpak
Zelfregulatie
Zelfvertrouwen
Zelfmanagement
Vertouwen creeren
Toegewijd actie ondernemen
Onderhoud
•
•
•
•
•
•
•
F2F begeleiding gericht
om goed beeld te
krijgen en optimale
programma samen te
stellen
Bewustwording creeren
Advies op maat
Haalbare doelen stellen
(getrapte aanpak)
Vertrouwen creeren
•
•
•
Oefeningen thuis, minder
F2F
Ervaring opdoen
Stimulerende en ondersteunende feedback mbt
voortgang (F2F en BOA)
Toenemend vertrouwen en
verbinding creeren met doel
•
•
•
Begeleiding op afstand
(BOA)
Nadruk op (oefeningen)
thuis, nog minder F2F
Terugval preventie
Langdurige follow-up
Overzicht van het programma
eHealth in de hartrevalidatie
• Zelfmanagement toepassingen (zoals zorgplan, patientenportaal of
gezondheidsapp) worden enthousiast ontvangen, maar in praktijk nauwelijks
gebruikt door patienten (eHealth monitor, 2013).
• Vergroten effectiviteit leefstijlverandering ligt niet in ‘fancy’ electronische ehealth tools, maar in aantrekkelijk maken leefstijlverandering zélf.
• Werkzame technieken computer gaming zijn:
- opbreken grote doelen in kleine stapjes die frequent beloond worden
- voortdurend ‘beter-kunnen-worden-in-iets’
- creëren van kleine herhaaldelijke succeservaringen  vergroot
korte-termijn baten van verandering en verhoogd de intrinsieke
motivatie (Hamari et al., 2013)
- herhaling stimuleren waardoor nieuwe leefstijl beter kan inslijten
Waar hebben deelnemers behoefte aan
Kwalitatief behoefte onderzoek toonde:
• Cruciaal in het al dan niet (gaan of blijven) gebruiken van de e-health
ondersteuning bleken:
a) veiligheid en technische betrouwbaarheid
b) gebruikersgemak en mate van ondersteuning
c) de toegevoegde waarde:
- het nut moet duidelijk zijn
- het moet nieuwswaarde hebben
- het moet inzicht geven in de voortgang / hoe je ervoor staat
Quote patient: “het gaat er om dat je nieuwsgierig bent naar wat er gebeurt,
zo krijg je het gevoel dat je in een systeem zit, een soort inbedding, het kan
continuïteit en een vangnet bieden.”
Iedere patient krijgt eigen
beveiligde patienten portaal
FitBit
Activiteiten monitoring en e-coaching in de thuissituatie
Ideeen?
• Punten-systeem (sparen Health credits):
- ‘Game’ die duidelijk maakt dat je ‘op de goede weg’ bent
- Sparen voor iets tastbaar, bijvoorbeeld een health gadget
(stappenteller, bloeddrukmeter) of een verwenpakket
(geurkaarsen, body lotion)
- Korting eigen bijdrage zorgverzekering
• Social network:
- ‘Lotgenoten’ contact, platform om ervaringen uit te wisselen
- ‘Leefstijl-maatje’, buddies die elkaar helpen om gedrag vol te
houden
- Wedstrijd portal / weddenschap portaal

similar documents