Rapportage 1e helft 2014

Report
Stichting ITvitae Learning (ANBI)
Brabantsestraat 17
3812 PJ Amersfoort
Amersfoort, juli 2014
Betreft: rapportage ten behoeve van fondsen en belanghebbenden.
In november 2013 is ITvitae gestart met een programma om mensen met autisme en een afstand tot
de arbeidsmark aan een baan te helpen. In november, december en januari hebben we elf personen
geselecteerd die aan het eerste opleidingstraject gingen deelnemen. Het eerste traject leidde op tot
gecertificeerd Software Tester en vond plaats, in samenwerking met Centric, op onze locatie in
Amersfoort.
TESTERS
De opleiding houdt in dat de deelnemers gedurende 14 weken drie dagen per week aanwezig zijn en
klassikaal les volgen van een gecertificeerd docent. Na afloop hebben de deelnemers drie certificaten:
Centric, TMap Next Foundation (nationaal erkend) en ISTQB (internationaal erkend).
Naast inhoudelijke kennis krijgen de deelnemers ook sollicitatietraining en werknemersvaardigheden
aangereikt. Tegelijkertijd bouwen we aan zelfvertrouwen en regelmaat. De dagen bij ITvitae brengen
ze door onder gelijkgestemden. Eindelijk zijn ze ‘normaal’. De deelnemers krijgen wekelijks coaching
van een op autisme gespecialiseerde coach. We helpen de mensen om een goed CV of profiel te
maken zodat het solliciteren gemakkelijker wordt en gaan mee op stage-gesprek en uiteindelijk op
sollicitatiegesprek.
Nadat we in maart twee keer op een podium stonden kregen we een groot aantal aanmeldingen
vanuit het hele land. Eind juni stond de teller al bijna op 100 verzoeken om deel te mogen nemen.
ASSESSMENT
In april zijn we met drie nieuwe groepen gestart (Databases, Networks en Development). Dit zijn
zogenaamde assessmenttrajecten. De deelnemers van deze groepen komen een dag per week naar
Amersfoort en krijgen klassikaal les. Ze kunnen wennen aan regelmaat en moeten laten zien dat ze in
staat zijn om te leren, Engelstalig studiemateriaal te gebruiken en de stress kunnen hanteren om
examen te doen. We begeleiden ze maar ze moeten het zelf doen! Intrinsieke motivatie is een van
onze belangrijkste toelatingscriteria.
Zie Bijlage 1 voor de deelnemers aan de verschillende groepen, woonplaats en hun leeftijd.
ITvitae Learning is een prettige leeromgeving voor mensen met autisme. Eindelijk kunnen ze laten zien
dat ze iets kunnen en dat ze in staat zijn om moeilijke, internationaal erkende examens te halen. In de
eerste helft van 2014 (na vijf maanden operationeel!) hebben we 125 certificaten mogen uitreiken!
Het slagingspercentage over alle toetsen en examens is bijna 90%.
Er zitten echte talenten tussen. We vragen ons regelmatig af waarom het reguliere onderwijs en
standaard re-integratietrajecten zo falen. Ons doel is om dat te veranderen.
1
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
DE MENSEN EN ORGANISATIES ACHTER ITVITAE
Foto: de eerste groep van 11 mannen met het team van ITvitae Learning (helemaal links Harry
Lemmens, verantwoordelijk voor de instroom en assessment van kandidaten; Anita de Winter,
verantwoordelijk voor coaching en werknemersvaardigheden, 5e van links: Peter van Hofweegen,
verantwoordelijk voor uitstroom naar werk, uiterst rechts: Frans de Bie, verantwoordelijk voor
doorstroom, opleidingstrajecten en delivery).
Er is een Raad van Advies bestaande uit Tom Kok (o.a. oud directievoorzitter FBTO en oud
bestuursvoorzitter AVRO en D’66), Gerben Klein Baltink (o.a. secretaris Cyber Security Raad en
zelfstandig adviseur op het gebied van Cyber Security) en Erik Samson (zelfstandig adviseur met ruime
ICT en onderwijs ervaring). Verder kent ITvitae vele enthousiaste ambassadeurs.
Opleidingspartners van ITvitae Learning zijn Microsoft, Centric, Sogeti, Fox-IT, Oracle en Certiport.
Financiële bijdrage in 2014 komen van SGS Fonds, Instituut GAK, Fred Foundation, Fox-IT, Gemeente
Amersfoort, het UWV en persoonlijke bijdrage van de oprichters/bestuurders.
Bijdrage in natura kwamen van De Nieuwe Stad (SchipperBosch), GGZ Centraal, Bibliotheek Eemland,
ATC Match en een aantal vrijwilligers, begeleiders en docenten.
2
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
STAGES EN OPDRACHTEN
De opleidingsperiode voor de testers is medio juli geëindigd. Momenteel zijn we druk bezig met het
regelen van stageplaatsen en opdrachten voor de deelnemers. Het ziet naar uit dat de helft van de
deelnemers voor de zomervakantie een stageplaats,
een opdracht of een werkgever heeft. Ook voor
deelnemers van de assessmenttrajecten maken we
cv’s en bemiddelen we naar banen.
FINANCIEEL
Naast de bijdragen van SGS hebben we ook bijdragen
gekregen van Instituut GAK, de Gemeente Amersfoort,
de Fred Foundation en voor vijf Wajongers een
studiekosten tegemoetkoming van het UWV .
De lasten komen voor het grootste gedeelte voort uit
de opleidingskosten van de testers. De overige kosten
komen voor rekening van de huur (+ borg), de
inrichting van de (les)lokalen, bouwen van de
websites, boeken, examens, notariële aktes en de
overige (professionele) docenten.
Per 1 juli 2014 is de stand van de kas negatief.
Het tekort wordt aangevuld door stortingen van de
bestuursleden van de stichting.
BIJZONDERE PARTNERS: MICROSOFT, CENTRIC &
FOX-IT
Sinds het begin is Microsoft een enthousiast supporter
van ITvitae en stelt haar hele IT-Academy open
waardoor duizenden modulen beschikbaar zijn voor
onze mannen en vrouwen.
Centric ondersteunt ITvitae sinds februari en heeft de
eerste groep studenten een laptop geschonken en
brengt voor de 16 weken durende training tot
gecertificeerd Software Tester een bijzonder tarief in
rekening.
Sinds juni is ook Fox IT (de belangrijkste speler in
Nederland en ver daarbuiten op het gebied van Cyber
Security) een belangeloos supporter. Studenten van
ITvitae mogen kosteloos meedoen aan opleidingen en
de opbrengst voor de Summer School 2014 komen
geheel ten goede aan ITvitae Learning (zie kader
hiernaast).
3
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
EN EEN BIJZONDERE ALLIANTIE: SPECIALISTERREN
Halverwege de eerste helft 2014 hebben Sjoerd van der Maaden, oprichter Specialisterren, en ITvitae
besloten om nauw samen te werken en elkaar te versterken waar mogelijk. Sjoerd is een collega
Sociaal ondernemer en al vier jaren succesvol pionier op het gebied van autisme en IT. Beide
initiatieven vullen elkaar goed aan en een gezamenlijke inspanning brengt het hogere doel dichterbij:
meer betekenen voor kansrijke maar nu vaak nog kansloze talenten uit het autisme spectrum.
NA DE ZOMER…
Na de zomer willen we diverse nieuwe opleidingen starten. Er zijn al genoeg aanmeldingen. Gepland
staat: Software Testen (wederom samen met Centric), Cyber Security (eerste opleidingssamenwerking
met Fox IT), Java Development (eerste samenwerking met Oracle) en we gaan door met de groep
Operating Systems en Netwerk / Beheer.
Daarnaast zijn we gevraagd om ook in regio Den Haag en Eindhoven dezelfde opleidingen op te zetten
voor mensen met autisme. Met de juiste lokale partners kunnen we de begeleiding hiervan
organiseren vanuit onze locatie in Amersfoort.
ITvitae is gevestigd in de voormalige Prodent Fabriek (foto) aan de rivier de Eem naast het centrum van
Amersfoort en goed met openbaar vervoer te bereiken. ITvitae draagt bij in dit initiatief van Schipper
Bosch dat “De Nieuwe Stad” is genoemd door het IT-beheer uit te voeren voor alle huurders.
4
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
ITVITAE CONCREET
Afgelopen weken zijn we druk geweest met gesprekken met nieuwe deelnemers en voor opdrachten,
stages en banen. Wat dit laatste betreft mogen de resultaten er zijn. Al onze mensen komen uit vrij
uitzichtloze situaties. De stand is nu als volgt:
 Gerhard – bij VIR e-Care, Arnhem (opdracht en zicht op vast contract na opdracht )
 Erik – bij Meeus, Breda (opdracht voor 6 maanden met zicht op verlenging)
 Arjan – bij Logius, Den Haag (opdracht en zicht op vast contract na opdracht )
 Eduard – in sollicitatie procedure Sogeti (direct in dienst bij opdrachtgever )
 Harm – stage bij Axendo en in procedure Sogeti (direct in dienst opdrachtgever)
 Eltjo – in gesprek met Specialisterren voor opdracht bij Truston (langdurige plaatsing)
 Niels – in procedure bij Zeeman, Alphen (opdracht en zicht op vast contract na opdracht)
 Ramon – bij Specialisterren, Utrecht (stageplaatsen en zicht op opdracht na stage)
 Remco – bij Specialisterren, Utrecht (stageplaatsen en zicht op dienstverband)
 Rick – bij gemeente Amersfoort (opdracht van zes maanden en daarna dienstverband)
Drie jongemannen hebben nog wat meer tijd nodig om aan regelmaat te wennen. Die zullen nog wat
langer bij ons in de opleiding blijven.
VIERMAAL WINST
Het grootste deel van onze mensen hebben zelfvertrouwen nodig. Met hun IT kennis komt het wel
goed. Behalve certificaten krijgt iedereen bij ITvitae een enorme injectie aan zelfvertrouwen. We zien
medicatie en behoefte aan zorg afnemen en mensen in kracht groeien.
De Social Return van ITvitae is enorm:
 Minder zorgkosten
 Uit de uitkering
 Naar belasting betalen
 Aan het werk op moeilijk te vervullen vacatures op technische IT gebied
Het opleidingen-pad van de IT-Academy (schema). Iedere code is een certificaat. In het eerste half jaar
hebben we 125 certificaten mogen uitdelen. ITvitae Learning is een gecertificeerd examenlocatie. Het
aanbieden van examens binnen de vertrouwde omgeving zorgt voor extra hoog rendement.
5
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
UITGELICHT, 2 DEELNEMERS
Wilfred
Wilfred (30 jaar) woont al bijna zijn hele leven intern op Zon
en Schild. Sinds hij bij ons is gaat het zo goed met hem dat hij
al een aantal weken de software development training geeft
aan de medecursisten (zie foto). Binnenkort gaat hij mensen
opleiden van een externe klant van ons!
Ricky
Sinds een aantal weken zit Ricky (22 jaar) bij ons op een
training voor Operating Systems. Slimme en leuke vent. Door
verkeerde medicatie heeft hij de middelbare school niet
goed af kunnen maken. Sinds zijn achttiende zit hij al thuis.
Op de vraag of zijn moeder niet gek wordt dat hij al jaren op zolder zit, zegt hij: ‘Nee ik zit op de eerste
verdieping. En ze ziet me niet zo vaak.’
De laatste weken halen we hem elke dag op, om buskosten te besparen. Hij lost werkelijk elk technisch
probleem met laptoppen, Wi-Fi, netwerk, printers etc. op. Hij bloeit helemaal op sinds hij bij ons is.
Echt een heel goede IT-er en doodzonde dat hij zo veel jaar in stilstand heeft geleefd. Hij zal een goed
beheerder worden.
We proberen voor hem een opdracht te krijgen bij de gemeente Amersfoort of Leusden.
ITIL
Na afloop van de TMap Next en ISTQB examens, kwam de vraag de deelnemers of ITvitae ook een ITIL
cursus kon organiseren. Een veel gevraagde eis in vacatures. We hebben een docent ingehuurd en het
examen samen met Global Knowledge bij ons in huis georganiseerd. Er hadden zich acht mensen
aangemeld voor de cursus. Op de eerste dag kwamen echter vijftien deelnemers opdagen. Het
leslokaal was te klein voor zoveel mensen en in overleg met Schipper Bosch is een nieuw, groter lokaal
geregeld. Op 16 juli vond het ITIL examen plaats (zie foto). Twaalf personen namen deel, tien personen
hebben het examen gehaald. Niels was binnen 11 minuten klaar en had een score van 78%. Laurens en
Simone hadden een score van 80% en Arjan had de hoogste score van 83%.
6
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
VESTIGING EINDHOVEN
Op verzoek hebben we een aantal gesprekken gevoerd om te onderzoeken of het concept van ITvitae
Learning ook toegepast kan worden in de regio Eindhoven. Op 15 juli hebben we concrete stappen
gezet samen met Carl Heskes als lokale liaison en invloedrijke aanjager. We hopen in de tweede helft
van het jaar een aantal opleidingen voor mensen met autisme te kunnen starten.
TOT SLOT
We zijn erg dankbaar voor de gelden die wij hebben ontvangen. ITvitae Learning heeft er al veel moois
mee kunnen doen.
Het heeft ons dichter bij onze missie gebracht:
Duizend mensen in het autisme spectrum via opleiding tot IT-specialist
duurzaam naar werk te leiden
15-7-2014, Frans de Bie, Peter van Hofweegen en Harry Lemmens
ITvitae Learning (ANBI)
ITvitae B.V.
Foto:
De eerste groep van
11 is geslaagd en klaar
voor het echte werk!
7
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort
Bijlage 1: Deelnemers ITvitae Learning – 1e helft 2014.
Naam
Studie/vakgebied
Woonplaats
Lftd
1 Ramon D
Testing / OS Fundamentals/N/S
Amersfoort
25
2 Thomas van R
Testing / OS Fundamentals/N/S
Hoevelaken
28
3 Eltjo F
Testing / OS Fundamentals/N/S
Bunschoten
49
4 Laurens K
Testing / OS Fundamentals/N/S
Woudenberg
28
5 Remco K
Testing / OS Fundamentals/N/S
Amersfoort
42
6 Niels Z
Testing / OS Fundamentals/N/S
Hilversum
34
7 Eduard H
Testing / OS Fundamentals/N/S
Maartensdijk
25
8 Joost H
Testing / OS Fundamentals/N/S
Overberg
24
9 Harm den H
Testing / OS Fundamentals/N/S
Vathorst
25
10 Dennis van G
Testing / OS Fundamentals/N/S
Amersfoort
27
11 Arjan van E
Testing / OS Fundamentals/N/S
Utrecht
39
12 Gerhard V
Testing / OS fundamentals
Apeldoorn
49
13 Jeroen van D
Database Fundamentals
Amersfoort
46
14 Dirk van K
Database Fundamentals
Breda
15 Wilfred G
Development Fundamentals
Amersfoort
31
16 Tom van der E
Development Fundamentals
Huizen
30
17 Steven M
Development Fundamentals
Leusden
25
18 Bernard de V
Development Fundamentals
Dordrecht
40
19 Niels van G
Development Fundamentals
Hilversum
21
20 Patrick van der T
Development Fundamentals
Zeist
21 Hans van D
Development Fundamentals
Driebergen-Rijsenburg
27
22 Joost T
OS fundamentals
Soest
26
23 Niels R
OS fundamentals
Zwijndrecht
28
24 Erik W
OS fundamentals
Hilversum
21
25 Simone van L
OS fundamentals
Bladel
23
26 Ricky B
OS fundamentals
Leusden
22
27 Arjen de J
OS fundamentals
Lunteren
27
28 Erik de R
OS fundamentals
Culemborg
23
29 Marijn B
Development Fundamentals
Utrecht
34
30 Pim ter H
Excel master
Amersfoort
40
31 Bart B
OS fundamentals
Hilversum
24
32 Rene K
Tester / DEV
Hoevelaken
57
33 Eelke P
Tester
Baarn
34
34 Ruben B
Vormgever
Deventer
32
35 Ruth H
Vormgever
Hilversum
39
Examens
TMap, ISTQB, ITIL
TMap, ISTQB, ITIL
TMap
ISTQB, ITIL
TMap, ISTQB, ITIL, 349
TMap, ISTQB, ITIL, 349
249, 366, 367
TMap, ISTQB, ITIL, 349, 366
TMap, ISTQB, 349
TMap, ISTQB, ITIL
ISTQB, ITIL
361
361
361, 372
361
349
349,367, ITIL
349
349, ITIL
8
Stichting ITvitae Learning - Amersfoort

similar documents