tutaj - II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

Report
Arsenał Pamięci
2012
Historia Konkursu
Co roku, począwszy od 1998 roku
organizowany jest konkurs "Arsenał Pamięci".
Początkowo nosił on nazwę "Arsenał
Braterstwa". Powstał z inicjatywy pani
Krystyny Gałązki -ówczesnej Dyrektor XXIX
Liceum Ogólnokształcącego im. hm Janka
Bytnara w Łodzi.
Główną ideą przyświecającą temu
konkursowi była popularyzacja wiedzy o
pokoleniu Polaków, którego postawom, walce i
ofiarom zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą, o
Armii Krajowej, Szarych Szeregach i
bohaterach "Kamieni na szaniec".
"Arsenał Braterstwa” adresowany by do
harcerzy i uczniów szkół podstawowych z
terenu Łodzi. Zadanie konkursu obejmowało
prace plastyczne nawiązujące do tradycji walk o
niepodległość Polski w czasie II wojny
światowej.
Wszyscy jego uczestnicy zostali
nagrodzeni egzemplarzami "Kamieni na
szaniec„ ze wspaniałą przedmową - gawędą
Barbary Wachowicz.
Drugi konkurs w roku 1999/2000
otrzymał nazwę "Arsenał Służby".
Trzecia edycja z lat 2000/2001
nosiła już nazwę "Arsenał Pamięci".
To hasło przyświeca uczestnikom
konkursu po dziś dzień.
Regulamin Konkursu
Aby wziąć udział w konkursie
"Arsenał Pamięci" należy:
1.
Hm Barbara Wachowicz
2.
3.
Hm Krzysztof Jakubiec
Przesłać na adres szkoły XXIX LO im. hm
Janka Bytnara w Łodzi nie publikowane
dotychczas relacje żyjących jeszcze świadków
historii - uczestników wydarzeń, akcji,
opowieści o dramatycznych epizodach z życia
pojedynczych osób lub całych rodzin - spisane,
autoryzowane, opatrzone zdjęciami i notatką
biograficzną lub zbiory zdjęć nieznanych lub
zagrożonych zapomnieniem miejsc i obiektów
związanych z ludźmi lub wydarzeniami z
historii własnej miejscowości, regionu, Polski,
miejsc owianych legendą, niszczonych a
godnych ocalenia, utrwalenia. Stanowi to część
pierwszą pracy.
Część druga to własne refleksje na kanwie
wykonanego zadania, uzasadnienie pragnienia
zachowania i zgromadzenia w "Arsenale
Pamięci" zebranych okruchów narodowej
historii.
Następnie prace są czytane przez pana hm
Krzysztofa Jakubca i panią hm Barbarę
Wachowicz.
Rozstrzygnięcie XI Edycji Konkursu
Laureatki „Arsenału Pamięci”
z II LO w Krośnie :
Uczennice II LO wraz z opiekunem dr
Elżbietą Longosz podczas pierwszego dnia
w Łodzi
1.Ewa Foryś
2. Paulina Jaworska
3. Ewa Kindelska
4. Natalia Królicka
5. Gabriela Kuźnar
6. Maria Moskal
7. Aleksandra Pernal
8. Miranda Syrek
9. Aleksandra Ziemiańska
10. Aleksandra Zygarowicz
11. Aleksandra Pelczar
12. Marlena Lenart
13. Iwona Szymańska
14. Teresa Topolska
15. Dominika Winnicka
16. Paulina Zajdel
Wyjazd do Łodzi-22.03.2012r.
Rozstrzygnięcie XI
ogólnopolskiego konkursu
„Arsenał Pamięci „ miało miejsce
22-23 marca 2012r.Wszyscy
laureaci zostali zaproszeni na
uroczyste podsumowanie przez
organizatorów do miasta Łodzi.
W Pierwszym dniu 289
uczestników konkursu zebrało się
w XXIX Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi im.
Hm Janka Bytnara „Rudego”,
tam też przygotowany był
poczęstunek dla wszystkich
przybyłych gości, wśród których
oprócz uczestników i ich
opiekunów znaleźli się
świadkowie historii biorący
udział w II wojnie światowej.
Powitanie hm Krzysztofa Jakubca w „Bytnarówce”
Uczennice II LO nagrodzone książką „Przedwiośnie”
Gość specjalny
Harcmistrz Aleksander Główka
Uroczystość rozpoczął główny
organizator konkursu hm Krzysztof
Jakubiec, który powitał wszystkich
przybyłych. Zaproszony był także gość
honorowy, którym w tym roku był
harcmistrz Aleksander Główka były
komendant Roju „Wilkołak”.
Dziewięćdziesięcioletni już mężczyzna
opowiedział nam o swoich przeżyciach
wojennych. Dowiedzieliśmy się także,
że ukazała się książka o przeżyciach
pana Główki . Spotkanie zakończyło się
rozdaniem wszystkim uczestnikom
pamiątkowych dyplomów laureata
konkursu oraz wręczeniem książki „
Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Opiekunowie prac również zostali
nagrodzeni.
Dzień II- 23.03.2012r.
Drugi dzień pobytu w
Łodzi rozpoczął się od
krótkiej wycieczki po
mieście. Zwiedziliśmy
Manufakturę, czyli
największe centrum
handlowo-usługoworozrywkowe w Polsce a
zarazem jedno z
największych w Europie.
Uczennice naszego liceum wraz z opiekunem
na rynku Manufaktury
Wnętrze Manufaktury w Łodzi
Uczennice I c II LO na rynku Manufaktury
Pani dr Elżbieta Longosz wraz z panią opiekun
grupy z Krościenka na rynku Manufaktury
Uczennice II LO wraz z młodszymi kolegami i
koleżankami z Targowisk i Krościenka Wyżnego
Gala
Następnie o godzinie 11 rozpoczęła się cześć oficjalna konkursu. Uroczyste podsumowanie XI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Arsenał Pamięci odbyło się dnia 23.03.2012r. w Sali Lustrzanej
Muzeum Historii Miasta Łodzi. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty – dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Irena
Przybyłek, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewa Grabarczyk, byli żołnierze Armii Krajowej i
Szarych Szeregów, więźniowie obozów koncentracyjnych, uczestnicy Akcji pod Arsenałem, harcerze,
nauczyciele, rodzice oraz licznie zgromadzona młodzież.
Uczennice II LO z panią Elżbietą Longosz
w Sali Lustrzanej
Sala Lustrzana w Pałacu Poznańskich
w Łodzi
Hm Krzysztof Jakubiec wita zebranych w Sali Lustrzanej
Wniesienie sztandarów m.in. Chorągwi Łódzkiej ZHP
Hm Barbara Wachowicz opowiada o pracach
Sala Lustrzana w Pałacu Poznańskich
Wyróżnienie
Iwona Szymańska i Dominika Winnicka odbierające
nagrodę od pani Wachowicz
Drugiego dnia pobytu naszych uczennic w
Łodzi, w czasie uroczystej gali, pani
Barbara Wachowicz, Mistrzyni Mowy
Polskiej, dzieliła się z uczestnikami
konkursu swoimi przemyśleniami. W
trakcie przemówienia nagrodziła
wyróżnieniem trzy prace, które według niej
cechowały się wyjątkowym charakterem i
dokładnym opisaniem wydarzeń. Jedną z
nich była praca uczennic klasy IIIc naszego
liceum, Iwony Szymańskiej i Dominiki
Winnickiej, o żołnierzach wyklętych
nosząca tytuł „Dopóki walczysz jesteś
zwycięzcą –chwała niepokonanym!”
Dziewczęta zostały uhonorowane brawami,
gratulacjami pani Wachowicz i jej książką
pod tytułem „To „Zośki” wiara!". Wszyscy
jesteśmy bardzo dumni z ich sukcesu.
Loteria
Jak co roku odbyła się
loteria, w której wzięli
udział wszyscy laureaci.
Nagrody były różnego typu
począwszy od laptopów,
aparatów cyfrowych,
odtwarzaczy Mp3 i Mp4
skończywszy na książkach,
albumach i wielu innych
upominkach. Tym miłym
akcentem zakończył się
pobyt naszych uczennic w
Łodzi. Przed sobą miały już
tylko kilkugodzinną podróż
do domu.
Loteria nagród dla uczestników
Pani Jolanta Woźniakowska – dyrektor XXIX LO w Łodzi,
losuje pierwszych szczęśliwców
Lekcja Historii
Każdy, na pewno nie raz, natknął się w domu na pamiątki rodzinne- pożółkłe
fotografie, dokumenty, kawałek postrzępionego materiału, który może był niegdyś
opaską powstańczą. To właśnie może na ich widok oczy babci, czy dziadka stają się
przepełnione blaskiem, a może łzami... Czyż nie warto bliżej poznać historie rodzinne,
porozmawiać ze świadkami wojennych wydarzeń. Żyją wśród nas bohaterowie
wydarzeń czasów wojny i powojennych - żołnierze, partyzanci, powstańcy Warszawy,
więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów,
Sybiracy, ofiary politycznych represji.
Alek
Zośka
Bohaterowie książki „Kamienie na szaniec”
Rudy
Cele „Arsenału Pamięci”
Celem konkursu "Arsenał
Pamięci" jest zgromadzenie jak
najwięcej wspomnień,
dokumentów z czasów XX wieku.
Nie pozwólmy na unicestwienie
istniejących jeszcze śladów
historii. To na nich opiera się nasz
DOM - Ojczyzna. Udowodnijmy
ludziom od których decyzji zależy
ocalenie lub zniszczenie śladów
naszej narodowej historii i kultury,
że "Ojczyzna" nie jest dla młodych
Polaków pojęciem obojętnym i
ogólnym, lecz bliskim i opartym
na konkretach. Uczmy się więc
Patriotyzmu!
Koniec

similar documents