Middelalderens dragter

Report
Middelalderens dragter
Dragter til markeder og kulturhistoriske arrangementer med
udgangspunkt i dragtguiden til Aarhus
1477
Ved Louise Schelde Jensen
Foreningsliv og historiske formidling
Der findes mange historiske foreninger i
Danmark – med fokus på næsten alle
tidsperioder. Her er særligt vikingetid og
middelalder i centrum, men flere andre
epoker banker på, og hermed også flere
arrangementer og markeder.
Mange museer, byer og kulturinstitutioner har
årligt tilbagevendende
arrangementer/markeder, hvor foreninger
bliver hyret ind til levendegørelse og
programsatte foredrag/opvisninger
Re-enachtment – at levendegøre
Reenactment - at
levendegøre
historien ved at
genskabe en
tidsperiode eller
en begivenhed.
Stort fokus på
historiske
korrekthed –
genstande,
dragter, og lejr.
Reenactment må
ikke forveksles
med rollespil
eller karneval –
der ligger ofte
mange timer bag
den historiske
hobby.
Forudsætninger
Mange foreninger er opstået på baggrund af
historisk interesse – medlemmer kan
være uddannet inden for kulturhistoriske
fag, andre er håndværksinteresserede og
tredje er bidt af våben og kamptræning.
Man har således mange forskellige
indgangsvinkler til det historiske, og ofte
er der også forskellige ambitionsniveauer
indenfor de enkelte grupper.
Aarhus 1477 har udarbejdet
en 43 sider lang guide til
den senmiddelalderlige
dragt. Indgangsvinklen og
dateringen er en konkret
tidsperiode – Christian d.
1´s regeringsperiode 14481481.
Guiden er tænkt som et
redskab til selvhjælp –
inden for de mulige
historiske og dragtmæssige
rammer. Her fremlægges
kilder, materialebrug, snit,
faldgruber og meget mere.
At ”designe” sin dragt
Det er sy
dragter er
baseret på
kildemateri
ale
(skriftlige,
billedlige og
arkæologisk
e.Særligt
billeder er
uundværlige
!
Guiden er opdelt i en herre- og damesektion, hvor
de enkelte dragtdele gennemgås – med billeder,
beskrivelse af tekstiler, samt særlige detaljer og
faldgrubber man skal være opmærksom på.
Efter de gennemgangen af de vigtige tøjdele
gennemgås de øvrige dele, som høre til en
komplet dragt, samt materialebrug, farver og
syteknik.
Med denne guide i hånden burde man således
være ”klædt godt på” til at lave en ny
middelalderdragt á la 1440-1480.
Gode retningslinjer
• Fastsæt en tidsperiode for dragten
• Find én eller flere gode billedkilde på en specifik
dragt - vuderet efter køn og stand
• Gå efter en bestemt kunstner eller geografisk
område
• Lav en dragtdel af gangen, og fokuser på at få de
tidstypiske detaljer rigtig (f.eks. – snørespiser og
snørehuller, hovedlin, tasker m.m.)
Et par punktnedslag fra guiden
Underbukser til mænd:
Doublet:
Hovedlin og hovedbeklædning:
Forklæde:
En komplet dragt – mere end blot
tekstil
Når man laver
historiske dragter
så er det øvrige
dragttilbehør og
personlige udstyr
mindst lige så
vigtig for at
fremstå som en
troværdig helhed
Udstyr såsom sko,
bælter og
bæltespænder,
tasker, smykker og
meget mere er en
vigtig brik.
Faldgruber og markedsmode
Det er vigtigt at have et fornuftigt forhold til de kilder, der
ligger til baggrund for det man laver. Man skal
efterstræbe at have en så autentisk dragt, som muligt,
med den forståelse, at en direkte kopi/rekonstruktion
næsten ikke er muligt.
For nogle foreninger/personer er det at være på marked
ferie og hygge, og for dem er det ikke altid så vigtigt om
dragten er autentisk - bare det ligner middelalder.
Der opstår således markedsmode, hvor man kopier
hinandens tøj og gode ideer, uden hensynstagen til om
der er kilder til de enkelte ting. F.eks. – indsyede kiler i
kontrastfarve og brug af 1700-1800-tals stof og mønstre.
Markeder, museer og kompetencer
Der findes
efterhånden utroligt
mange
arrangementer og
markeder rundt om
i Danmark. Mange
står museerne for,
og andre står
foreninger for.
Som markedsarrangør
er det vigtigt at
sætte sig mål for
hvad man ønsker af
markedets
deltagende – både
hvad angår
programsatte ting,
men bestemt også
formidling og
dragter.
Mange historiske
reenactere
besidder utroligt
stor viden og
mange
kompetencer
omkring dragter,
udstyr og generelt
formidling af
deres tidsperiode,
håndværk og
kulturhistorie.
Kompetencerne er
ofte opbygget over
lang tid, via brug
af tidstypiske
dragter og udstyr,
og ved
kontinuerlige
studier og
eksperimenter.
Erfaringer
Det har taget lang tid at
sammensætte guiden,
og forud for det har vi
arbejdet med dragter i
6 år.
Det kræver samarbejde
og velvilje for
videreudvikling og
ønske om stor
autenticitet
Følelsen af at været nået
et godt stykke – men
mange ting kan altid
blive bedre
(plantefarvning,
ekstra udstyr m.m.)

similar documents