Tasg 2

Report
Tasg:
Parwch y cardiau cywir â’i
gilydd.
fy
dy
dy
mhais drôns fwnci
ei
ei
choes fys
fy
nghi
am
Ceir treiglad
trwynol ar ôl y
rhagenw
dibynnol blaen
person cyntaf
unigol.
Ceir treiglad
llaes ar ôl y
rhagenw
dibynnol blaen,
trydydd person
unigol
benywaidd ‘ei’.
Ceir treiglad
meddal ar ôl y
rhagenw
dibynnol
blaen ail
berson unigol.
Ceir treiglad
meddal ar ôl y
rhagenw
dibynnol
blaen ail
berson unigol.
Ceir treiglad
meddal ar ôl y
rhagenw
dibynnol blaen,
trydydd person
unigol
gwrywaidd ‘ei’.
Ceir treiglad
trwynol ar ôl y
rhagenw
dibynnol blaen
person cyntaf
unigol.
yn
Trefor
ar
lawr
am
ben
gyda
wrth
tua
fynwent thractor cheiniog
am
Ceir treiglad
trwynol ar ôl
yr arddodiad
‘yn’.
Ceir treiglad
meddal ar ôl
yr arddodiad
‘ar’.
Ceir treiglad
meddal ar ôl
yr arddodiad
‘am’.
Ceir treiglad
meddal ar ôl
yr arddodiad
‘wrth’.
Ceir treiglad
llaes ar ôl yr
arddodiad
‘gyda’.
Ceir treiglad
llaes ar ôl yr
arddodiad
‘tua’.
Y
Y
Y
dref bais gath
Y
Y
Y
ddinas
wledd ferch
am
Mae’r enw
benywaidd unigol
yn treiglo’n
feddal ar ôl y
fannod.
Mae’r enw
benywaidd unigol
yn treiglo’n
feddal ar ôl y
fannod.
Mae’r enw
benywaidd unigol
yn treiglo’n
feddal ar ôl y
fannod.
Mae’r enw
Mae’r enw
benywaidd unigol benywaidd unigol
yn treiglo’n
yn treiglo’n
feddal ar ôl y
feddal ar ôl y
fannod.
fannod.
Mae’r enw
benywaidd unigol
yn treiglo’n
feddal ar ôl y
fannod.
Y
Y
Y
rhwyd
rhaw
llaw
Y
Y
lleuad
rhaff
Y
llygoden
am
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘rh’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘rh’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘ll’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘rh’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘ll’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘ll’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Un
Un
bont delyn
Un
ddynes
Un
Un
Un
rhwyf
lleuad
llaw
Mae enw
benywaidd
unigol yn
treiglo’n feddal
ar ôl y rhifolyn
‘un’.
Mae enw
benywaidd
unigol yn
treiglo’n feddal
ar ôl y rhifolyn
‘un’.
Mae enw
benywaidd
unigol yn
treiglo’n feddal
ar ôl y rhifolyn
‘un’.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘ll’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘rh’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘ll’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Un
Un
Un
grefft
fam
felin
Un
llygoden
Un
Un
rhaw rhaff
Mae enw
benywaidd
unigol yn
treiglo’n feddal
ar ôl y rhifolyn
‘un’.
Mae enw
benywaidd
unigol yn
treiglo’n feddal
ar ôl y rhifolyn
‘un’.
Mae enw
benywaidd
unigol yn
treiglo’n feddal
ar ôl y rhifolyn
‘un’.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘ll’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘rh’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Nid yw enw
benywaidd
unigol sy’n
dechrau â’r
gytsain ‘rh’ yn
treiglo ar ôl y
fannod.
Dau Dau Dwy
dafod
ben
goes
Dwy Dau Dwy
fraich ddant law
Mae enw
Mae enw
Mae enw
gwrywaidd yn gwrywaidd yn benywaidd yn
treiglo’n
treiglo’n
treiglo’n
feddal ar ôl y feddal ar ôl y feddal ar ôl y
rhifolyn dau. rhifolyn dau. rhifolyn dwy.
Mae enw
Mae enw
Mae enw
benywaidd yn gwrywaidd yn benywaidd yn
treiglo’n
treiglo’n
treiglo’n
feddal ar ôl y feddal ar ôl y feddal ar ôl y
rhifolyn dwy. rhifolyn dau. rhifolyn dwy.

similar documents