Kunst kultur og kreativitet 2012

Report
Aktivitetsskolen Ammerud periodeplan oktober-desember 2012
Kunst, kultur og kreativitet
Uke
Aktivitet
Tema/ Innhold
Okt.
Uke 40
Høstferie
(Eget program sendes ut i
ranselpost og legges ut på nett)
Okt.
Uke 41
Lage masker
Elevene blir kjent med de ulike
materialene.
Male/tegnekurs
Okt.
Uke 42
Okt.
Uke 43
Mål
Øve på samspill og relasjon mellom barn
og voksne
Vi arbeider med geometriske
former
Kor
Tradisjoner, vi følger årstidene
Lage masker
Elevene blir kjent med de ulike
materialene.
Male/tegnekurs
Vi arbeider med geometriske
former
Kor
Vi følger årstidene
Lage masker
Elevene blir kjent med de ulike
materialene.
Elevene utvikler sin kreativitet ved å
pynte maskene,
Male/tegnekurs
Vi arbeider med geometriske
former
Elevene lærer å tegne og male trekant og
ulike teknikker.
Kor
Vi følger årstidene
Elevene lærer ulike sanger om kultur og
Øve på samspill og relasjon mellom barn
og voksne
Elevene lærer å tegne, male firkant og
ulike teknikker
Elevene lærer ulike sanger om kultur og
miljø
Uke
Aktivitet
Tema/Innhold
Mål
Nov.
Uke 45
Sy puter med eventyr
motiver
Eventyr og håndarbeid
Elevene får kjennskap til ulike eventyr
figurer og utvikler sin kreativitet
Male/tegnekurs
(KULE)
Elevene tegner og maler
ulike former, kule , halvkule,
sylinder og kubikk.
Julesanger
Kor
Nov.
Uke 46
.Sy puter med eventyr
motiver
Elevene lærer ulike sanger om
tradisjoner
Eventyr og håndarbeid
Elevene får kjennskap til ulike eventyr
figurer og utvikler sin kreativitet
Elevene tegner og maler
ulike former, kule , halvkule,
sylinder og kubikk.
Lære ulike tegne- og maleteknikker.
Julesanger
Elevene lærer ulike sanger om
tradisjoner
Sy puter med eventyr
motiver
Eventyr
Elevene får kjennskap til ulike eventyr
figurer og utvikler sin kreativitet.
Male/tegnekurs
Elevene tegner og maler
Lære ulike tegne- og maleteknikker.
Male/tegnekurs
(Halv kule)
Kor
Nov.
Uke 47
Elevene blir kjent med ulike former
Uke
Aktivitet
Tema/ Innhold
Mål
Des.
Uke 49
Strikking og hekling
Håndarbeid
Elevene får kunnskap om norske juletradisjoner
Male/tegnekurs
vinterlandskap og
juleperspektiver
Des.
Uke 50
Male noe om vinter og
juleperspektiver på kalender.
Elevene lærer å tegne /male ulike vinter
motiver.
kor
Julesanger
Elevene lærer ulike sanger om tradisjon
Lage julekort og gaver.
Elevene fargelegger og pynter
kort og pakker inn julegaver.
Elevene får kunnskap om norske juletradisjoner
og utvikler sosial kompetanse.
Utstillinger, underholdning og
julekaker med saft/kaffe.
Gi foresatte et innblikk i hva vi har gjort dette
halve året, samt gi foresatte mulighet til å
komme med tilbakemeldinger og forslag.
Juleverksted
Vi lager trånisser, snømenn,
hjerteputer m.m.
Elevene får kunnskap om norske juletradisjoner
og utvikler sosial kompetanse
Male/tegne
Juleperspektiver på kalender
Elevene lærer å tegne/male ulike julemotiv
Kor et opptrer:)
Torsdag 13. desember
Juleavslutning med
foresatte 1500 -1700
Des.
Uke 51
Aktivitetsskolen Ammerud periodeplan januar-april 2011
Kunst, kultur og kreativitet
Uke
Aktivitet
Tema/ Innhold
Mål
Januar
Uke 2
Dørskilt med motiver
(Dekopasje)
Bli kjent med ulike materiale.
Lage dørskilt
Male/tegnekurs
kor
Januar
Uke 3
Dørskilt med motiver
(Dekopasje)
Male/tegnekurs
Kor
Januar
Uke 4
Dørskilt med motiver
(Dekopasje)
Male/tegnekurs
Kor
Arbeide med
Grader av ys og skygge
Elevene lærer ulike tegne- og
maleteknikker.
Tilbake i tid
Elevene får kunnskap om eldre sanger
og kultur
Bli kjent med ulike materiale
Lage dørskilt
Arbeide med grader av skyggen og
lys
Elevene skal øve på å se forskjellige
grader av skygge og lys
Tilbake i tid
Elevene får kunnskap om eldre sanger
og kultur
Bli kjent med ulike materiale.
Lage dørskilt
Arbeide med grader av skygge og
lys
Eleven skal øve på å se forskjellige
grader av skygge og lys
Tilbake i tid
Elevene får kunnskap om eldre sanger
og kultur
Uke
Februar
Uke 5
Aktivitet
Tema/Innhold
Mål
Vise omsorg
Elevene lærer å utrykke følelser
Arbeide med grader av skygge og
lys
Elevene skal lære å se forskjellige
grader av skygge og lys
Vinter
Lærer om ulike vinter sanger
VALENTINES DAY
Kort laging og perling
Vise omsorg
Elevene lærer å utrykke følelser.
Male/tegnekurs
Kroppen
Lære ulike tegne- og maleteknikker og
se de forskjellige kroppsdeler.
Vinter
Lærer om ulike vinter sanger
VALENTINES DAY
Kort laging og perling
Vise omsorg
Elevene lærer å utrykke følelser
Kor
Kroppen
VALENTINES DAY
Kort laging og perling
Male/tegnekurs
Kor
Februar
Uke 6
Kor
Februar
Uke 7
Vinter
Febuar
Uke 8
Vinterferie
(eget program blir lagt ut på nett
og sendt ut i ranselpost)
Lære ulike tegne- og maleteknikker.
Elevene lærer ulike sanger
Uke
Aktivitet
Tema/Innhold
Mål
Mars
Uke 9
Pynter AKS med vårtegn.
Vår
Elevene blir kjent med vårtegn.
Male/tegnekurs
Kor
Kroppen
Året rundt
Mars
Uke
10-11
Året rundt
Smykkelaging
Motorikk
Elevene utvikler sin kreativitet
Tegne/male
Kor
Fargesirkelen
Året rundt
Lære om forskjellige farger
Året rundt
Male smykker i forskjellige
former.
Lære ulike tegne- og maleteknikker.
Male/tegnekurs
Mars
Uke
12-13
Lære ulike tegne og maleteknikker.
Smykkelaging
Påskeverksted
Tegne/male
Kor
Motorikk og påske
Fargesirkelen
Påske
Elevene skal lære ulike teknikker og
materialer å kjenne og påske
tradisjoner.
Lære om ulike farger
Påske/vår sanger
Uke
Aktivitet
Tema/ Innhold
Mål
April
Uke
14
Strikking, hekling og
makramed.
Håndarbeïd
Styrke sosialkompetanse
April
Uke 15 16
Strikking, hekling og
makramed
Håndarberid
Styrke sosialkompetanse
April
Uke 17
Strikking, heklingog
makramed
Håndarbeid
Elevene utvikler sine kreative evner.
Male / tegnekurs
Kor
Male vårtegn
Vår
Lære ulike tegne- og maleteknikker
Vår/17 mai sanger
Ute-aktiviteter
Kor
Sommerklubb
Øve på de sangene som vi skal
fremføre på AKT avslutningen.
Mai og
juni
(eget program blir lagt ut på
nett og sendt ut i ranselpost)
VI ØNSKER ALLE
FORESATTE OG ELEVER EN
LANG OG VARM
SOMMERFERIE OG ØNSKER
ALLE 4. TRINNS ELEVER
LYKKE TIL VIDERE.

similar documents