Y Celtiaid

Report
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Daw’r lluniau yma o anheddiad Oes yr
Haearn a ail-grewyd i ddangos sut y
byddai’r Celtiaid wedi byw. Gallwch
weld mwy yn Amgueddfa Werin Cymru.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r llluniau sy’n gyffredin yn
enghreifftiau o fryngaearu o oes y Celtiaid.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Enghreifftiau yw’r rhain o groesau Celtaidd a’r math o
gynlluniau oedd arnyn nhw. Mae’r patrymau’n
nodweddiadol o gynlluniau yr oes honno.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Y tri llun a welwch yw tai crwn a ailgrewyd yng Nghastell Henllys.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Lluniau yw’r rhain o ail-greu Tŷ Crwn Celtaidd ym
Melyn Llynnon, Llanddeusant ar Ynys Môn.
Gallwch weld y lluniau yn
www.photolibrarywales.com
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau
o addurniadau Celtaidd a chreiriau y
bydden nhw wedi eu cynllunio.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r tri llun tebyg yn enghreifftiau o arteffactau
o Oes y Celtiaid a ganfuwyd gan haneswyr.
Maent yn dangos offer ac arfau a gallwch
chwilio yn
www.gtj.org.uk am fwy o engrheifftiau.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r tri llun tebyg yn enghreifftiau o
arteffactau o Oes y Celtiaid a ganfuwyd gan
haneswyr. Maent yn dangos offer ac arfau a
gallwch chwilio yn
www.gtj.org.uk am fwy o engrheifftiau.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Roedd y Celtiaid yn defnyddio mowldiau i
wneud rhai o’u hoffer. Dyma enghreifftiau o
fowldiau a sut roeddent yn cael eu defnyddio.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Dyma enghreifftiau o arteffactau a
ganfuwyd o amser y Celtiaid ac
maen nhw’n dangos pa mor
greadigol oedd y Celtiaid.
YN ÔL I’R DECHRAU
www.ngfl-cymru.org.uk

similar documents