app meet eventuele hartritmestoornissen labo hightech

Report
18
vrijdag 7 februari 2014
vrijdag 7 februari 2014
LERAAR SCHRIJFT MUSICAL OMTEWAARSCHUWENVOOR OORSUIZINGEN
«Ik weet niet meer hoe stilte aanvoelt»
BERINGEN
Op zijn negenentwintigste kreeg Walter Willems
na een luid concert van een Nederlandse zanger
last van oorsuizingen. Het zou sindsdien nooit
meer stil worden in het hoofd van de Beringse
muziekleraar. Walter leerde leven met de aandoening tinnitus, maar met een zelfgeschreven
musical wil hij ervoor zorgen dat de jeugd gevrijwaard blijft van die dekselse fluittoon. «Vooral
met die ‘luide oortjes’ beschadigen jongeren onbewust hun gehoor», zegt Willems.
STEVEN SWINNEN
Het was een krantenartikel dat
muziekleraar Walter Willems
(46) uit Beringen aanzette tot het
schrijven van een muzikaal verhaal. «De titel luidde ‘29-jarige Essenaar pleegt zelfmoord door ondraaglijke oorsuizingen’. Het toeval wil dat ik ook 29 was toen ik
last kreeg van tinnitus. In mijn geval is het wellicht een opeenstapeling, omdat ik mijn hele leven
al intens met muziek aan de slag
ben, maar sinds een luid optreden
zeventien jaar geleden is er bij mij
een zingend gesuis blijven hangen.»
Trucjes
«In mijn geval zie ik het als een gevolg van mijn beroep, maar ik zou
echt niet willen dat er nog jongeren mee te maken krijgen en dan
zoals die jongen uit Essen met
hun hoofd tegen de muur lopen»,
IK WIL NIET DAT
ER NOG MEER
JONGEREN
HUN GEHOOR
BESCHADIGEN
MET VEEL TE
LUIDE MUZIEK
Man timmerde
zwangere zus
in elkaar
De strafrechter heeft Ali A. (30)
uit Genk veroordeeld tot zeven
maanden cel met uitstel en een
boete van 600 euro, omdat hij
zijn eigen zus zwaar toetakelde.
Het conflict tussen de twee escaleerde op 1 december 2012.
Toen de vrouw haar dochter van
5 van school ging halen, kreeg
ze rake klappen van Ali A. Hij
stampte haar ook in de buik. De
vrouw, die toen 18 weken zwanger was, moest naar het Genkse
ziekenhuis, waar ze twee dagen
verbleef. Ali A. pleitte voor uitlokking, omdat zijn zus de familie al een tijdje zou pesten en bedreigen. De familie is geen onbekende bij het gerecht. Een andere zus wordt ervan beschuldigd als thuisverpleegster het
RIZIV voor 100.000 euro te hebben opgelicht. Die zaak wordt
op 21 februari in Tongeren behandeld. De zaak van Ali A.
wordt op 19 juni voorgezet. (JEK)
BREE
Stadsbier krijgt
naam Drakendoder
Walter Willems,
muziekleraar
vertelt de leraar. Zélf heeft Walter
met zijn aandoening leren leven.
«Ik gebruik trucjes om me af te
leiden van die ruistoon en zoek de
hele dag afleiding. De radio staat
bij mij altijd aan. Niet te luid natuurlijk (lacht). Slapen doe ik alleen wanneer ik echt moe ben en
ook wandelen helpt. Het gevoel
van echte stilte is voor mij al zo
lang geleden, dat ik me niet meer
herinner hoe dat aanvoelt.»
Medicatie bestaat niet voor tinni-
GENK
Muziekleraar Walter Willems wil jongeren waarschuwen voor tinnitus.
tus en dus is preventie aangewezen. Walter heeft daarom een
musical geschreven die waarschuwt tegen een overvloed aan
lawaai. Vooral het te intense gebruik van ‘oortjes’ door jongeren
wil de muziekleraar beperken.
«Het is een voorstelling van één
uur met veel muziek. Naast zelfgecomponeerde liedjes spelen
we ook nummers van Stef Bos,
Snow Patrol en Netsky. Als leidraad tussen deze fragmenten
brengen Selina, Stefanie en Leen
het verhaal van ‘Tinni’, een meisje
dat met oorsuizingen te kampen
krijgt. Haar naam heb ik natuurlijk geleend aan tinnitus. Honderddertig leerlingen van onze
academie vormen het koor en we
brengen ook een groot orkest met
leerkrachten en oud-leerlingen
Borgerhoff
op de been», besluit Walter.
Schoolvoorstellingen
De opvoering is op zaterdag 15 februari om 19 uur in het Casino
van Beringen, waar op vrijdag 14
februari ook twee schoolvoorstellingen worden gehouden. In
de hoop zoveel mogelijk jongeren
met deze boodschap te bereiken,
is de musical gratis.
Drakendoder is de naam van het
Breese stadsbier dat dit jaar op
de markt komt. De Bierproevers
van Noord-Limburg en het
stadsbestuur namen het initiatief om een eigen stadsbier te
ontwikkelen. Liefst 190 naamsuggesties werden ingediend.
Er is gekozen voor de inzending
van Geert Bonhomme, omdat
de naam Drakendoder verwijst
naar Sint-Michiel, de patroonheilige van Bree die drakendoder werd genoemd. Het wordt
een blond bier van hoge gisting.
De cultuurdienst zoekt nu een
ontwerp voor het etiket. (GBO)
MENSEN VAN BIJ ONS
REKEM
De buitenschoolse kinderopvang Villa Kakelbont is uitgebreid zodat
er plaats is voor 127 kinderen. Naast de vestiging in Veldwezelt ging
ook een nieuwe opvang
openinRekem.Dieisgehuisvest in het vroegere
gemeentehuis. De gemeente
investeerde
70.000 euro in aangepast sanitair, verlichting
en meubilair op maat.
Daar worden nu ook
middagslapertjes opgevangen. De opvang
loopttotzesjaar.Lagere
schoolkinderen kunnen
terechtopdespeelpleinwerking in de paas-, zomer- en herfstvakantie.
Bij Kakelbont werken
vijftien begeleidsters.
MEEUWEN
Jeugdhuis wint cultuurprijs
Jeugdhuis De Mans heeft de tweejaarlijkse
cultuurprijs
van
Meeuwen-Gruitrode ontvangen.
Met de cultuurprijs wil de cultuurraad een aantal personen of verenigingenindekijkerzettenomwillevanhunbijzonderecultureleverdiensten. De Mans zag in 1975 het
levenslicht. Heel wat generaties
LOMMEL
bouwdeneenoudeboerderijuittot
een bloeiend jeugdhuis in een
prachtige infrastructuur. Week na
week draait het jeugdhuis op een
sterke ploeg vrijwilligers die regelmatig de fakkel doorgeeft aan de
jongere garde. De titel werd uitgereikttijdensdenieuwjaarsreceptie
voor vrijwilligers. Foto Bomans (GBO)
Jaar cel met uitstel voor handtastelijke busbegeleider
GENK
De correctionele rechtbank van Tongeren heeft J.L. (56) uit Genk veroordeeld
tot één jaar cel met uitstel voor de aanranding van minderjarigen met een beperking. De man was begeleider van
een schoolbus voor buitengewoon onderwijs.
Het was op de schoolbus dat tussen sep-
tember 2009 en juni 2010 twee minderjarigen misbruikt werden. Op het ogenblik dat het misbruik begon, waren de
slachtoffers 8 en 15 jaar oud. Het onderzoek werd gestart na een klacht van de
schooldirectrice, die gealarmeerd was
door enkele andere buschauffeurs. Zij
hadden haar attent gemaakt op het ongepaste gedrag en woordgebruik van J.L.
De man toonde seksueel getinte foto’s
aan de kinderen en ging zelfs tot handtastelijkheden over. Eéen van de slacht-
offers verklaarde dat de beklaagde hem
in de buurt van zijn geslachtsdeel aanraakte. Om hen het zwijgen op te leggen,
suste hij de slachtoffers met snoepjes en
cadeautjes. Doordat de slachtoffers
kampten met beperkte mentale mogelijkheden, verliepen de videoverhoren
moeizaam.
Eerdere veroordeling
Diepgaander onderzoek gaf aan dat J.L.
reeds eerder een afwijkend seksueel ge-
Foto Welkenhuyzen (WJL)
drag vertoonde. Ook in 1997 reed de beklaagde al met een bus met hulpbehoevende kinderen rond, en ook toen waren
er klachten. Op dertigjarige leeftijd verwekte hij een kind met een vijftienjarig
meisje. J.L. werd dan ook al veroordeeld
voor ongewenst seksueel gedrag ten
aanzien van minderjarigen. Uit het psychiatrisch verslag bleek toen dat de man
met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kampte. Van dit alles bleek de
schooldirectie echter niet op de hoogte
Moderne snufjes houden je gezond
DIEPENBEEK Een robot die het menu in het de gaten worden gehouden door moderne techno- ‘Zorgidee’. Om u al klaar te maken voor de zorg
rusthuis voorleest of een appli- logie. Heel wat futuristische snufjes uit de zorg- van morgen, pikte uw krant er de opvallendste
catie die zegt of je hartritmestoornissen hebt: uw sector werden gisteren voorgesteld in de gebou- producten uit.
DIMITRI MEUS
gezondheid zal de volgende jaren steeds meer in wen van de UHasselt tijdens de vierde editie van
APP MEET EVENTUELE HARTRITMESTOORNISSEN
Smartphones beheren elke dag
meer en meer aspecten van ons
leven en als het van de UHasselt
afhangt, binnenkort ook onze
gezondheid. In samenwerking
met het Jessa Ziekenhuis en het
ZOL ontwikkelde de ‘Mobile Health Unit’ van de universiteit een
applicatie die je hartslag meet.
«Daarvoor bestaan al tientallen
apps, maar we wilden toch een
stapje verder gaan», zegt Ronald
Thoelen. «Zo kan CardiMoni ook
meten of een patiënt hartritmestoornissen heeft. Dat is vooral
handig voor hartpatiënten die
na een operatie nog opgevolgd
moeten worden. Zij hoeven nu
niet meer altijd naar het ziekenhuis voor een controle, maar
kunnen hun hartritme met deze
app controleren. De gegevens
Ronald Thoelen met de app. Foto Borgerhoff
worden doorgestuurd naar de
dokter. Die kan ze controleren en
de patiënt daarna een berichtje
sturen. Als het eenmalig is, kan
de dokter hem of haar meteen
geruststellen, als het aanhoudt
kan er een consultatie worden
gepland.» (DMH)
Een van de meest opvallende
producten op Zorgidee is ongetwijfeld de ‘Genny’, een hightech-vervoersmiddel voor andersvaliden. «Met de ‘hippe’
Genny willen we het stigma
rond een rolstoel weghalen en
mensen die nu misschien uit
angst thuis blijven, hun vrijheid
teruggeven», zegt Olivier Van
Acker. «Voor- of achteruitrijden
-tot 35 kilometer per uur- gaat
heel simpel door in de gewenste
richting met je bovenlichaam te
leunen. In tegenstelling tot een
klassieke rolstoel belast je daardoor niet constant de schouders, heb je geen last van vuile
handen bij slecht weer en kan je
zelfs met een huisdier wandelen omdat je de handen vrij
hebt. Ruwer terrein is ook geen
Olivier Van Acker met de ‘Genny’. Foto Borgerhoff
probleem en binnenkort komen
we zelfs met een off-roadversie
op de proppen.» Enig nadeel
voorlopig: het prijskaartje van
meer dan 15.000 euro. «Toch
hebben we er al heel wat van verkocht, met enthousiaste reacties», aldus Van Acker. (DMH)
LABO LAAT JE EVEN LEVEN MET DEMENTIE
De grootste stand op Zorgidee
in de gebouwen van de unversiteit van Hasselt is weggelegd
voor Into d’mentia. In een ‘dementielabo’ kan iedereen even
ervaren hoe het is om met dementie te leven.
«Zorg dragen voor mensen met
dementie is een zeer bijzondere taak en het is niet altijd even
gemakkelijk om te doorgronden wat er gebeurt met iemand
die met de ziekte te maken
krijgt. Door personen hier even
te laten beleven wat het is om
met dementie te leven, willen
we mensen meer begrip en inzicht in de ziekte geven», zegt
Eveline Verhagen.
«Het labo is opgebouwd als een
woonkamer en geeft in vijfentwintig minuten heel wat ver-
Met amper 58 centimeter groot
toch de hartendief van de beurs
zijn: de eer is niet weggelegd
voor een flinke baby, maar wel
voor robot Zora van het WestVlaamse QBMT. «Met Zora willen we vooral naar rusthuizen
en hulpcentra voor jongeren
stappen», zegt Fabrice Goffin.
«Zeker in rusthuizen zijn er heel
wat repetitieve taken die nu uitgevoerd moeten worden door
het personeel. Revalidatie-oefeningen voordoen, het dagmenu
aan de bewoners uitleggen, een
bingo-spel spelen: daar zijn nu
heel veel zorgende handen voor
nodig. Zora kan dat ook allemaal
en veel meer, waardoor het
zorgpersoneel tijd heeft voor
andere dingen. Ook voor kinderen met een leerachterstand
Boudewijnschool in de prijzen op First Lego League
DeBouwmakkersvandeBoudewijnschool
in Lommel, winnaars van de Limburgse finale van de First Lego League, hebben nu
ook een prijs gewonnen tijdens de Beneluxfinale in Utrecht. De school mocht de
prijs voor beste robotontwerp in ontvangst nemen. Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil techniek promoten bij
jongeren. «Eén van de projecten is de First
LegoLeague:eenwedstrijdwaaraanjaarlijks 200.000 jongeren wereldwijd deelnemen en waarbij jongeren een Legorobot
bouwen en programmeren. Dit keer was
het thema natuurrampen overwinnen»,
zegt Johann Leten. De Bouwmakkers uit
Lommel trokken samen met de Tyfoons
van Basisschool Driehoeven uit Genk en
team Subaru van Basisschool Merlijn uit
TongerennaardeBeneluxfinaleinUtrecht
waar leerlingen tot 15 jaar mochten deelnemen. Hun jonge leeftijd (11-12 jaar)
speelde De Bouwmakkers duidelijk geen
parten, want het team won de prijs voor
beste robotontwerp. Foto SSB (SSB)
LI
Waterkersbier La Cress
wint gouden medaille
La Cress, het blond bier uit Tongeren dat pas sinds augustus
vorigjaaropdemarktkwamen
gebrouwen wordt op basis van
waterkers, heeft een gouden
medaillegehaaldopdewebsite
www.beerawards.be. Bedenkers van het bier zijn de familie
Van Simpsen. De waterkers die
gebruikt wordt in het bier,
wordt gekweekt aan de oevers
van de Jeker in Lauw.
Hetbierstaatookopwww.thebestbelgianbeer.com, waarop
mensen kunnen stemmen voor
het beste bier van het land, afgemetenopdeeersteplaats.La
Cress kreeg 10.000 stemmen
achter zich. Op de foto staat
FrankVanSimpsenmethetwaterkersbier La Cress.
Foto LXB (LXB)
Het wintersportoord dat erg geliefdisbijstudenten,paktdezeles-
schillende facetten van beginnende dementie weer. We hopen dat we op die manier mantelzorgers een betere zorg kun-
nen laten leveren, maar dat tegelijkertijd die taak voor hen
toch ook minder belastend
wordt.» (DMH)
Tommy Deblieck en Fabrice Goffin met robot Zora. Foto Borgerhoff
kan Zora nuttig zijn. Zo kan ze
bijvoorbeeld tekeningen van
dieren herkennen en zo kinderen helpen leren.» Voorlopig is
het robotje al in twee rusthuizen
te vinden. Goffin verwacht dat
dat in de toekomst flink zal uitbreiden. (DMH)
ADVERTENTIE
MAASMECHELEN
Val Thorens, het bekende skigebied in de Franse Alpen, is deze
week volledig omgetoverd tot een
heus festivalterrein. Maasmechelaar Juan Garcia is een van de drijvende krachten achter dit ‘hoogste festival’.
Minister Ingrid Lieten in het labo. Foto Borgerhoff
ROBOT HELPT RUSTHUISPERSONEEL
MAASMECHELAAR ORGANISEERT ‘HOOGSTE FESTIVAL’
TONGEREN
te zijn.
De rechtbank was bereid om J.L. uitstel
van straf te verlenen voor een proefperiode van 5 jaar. Hij moet zich wel intensief laten begeleiden voor zijn seksuele
probleemgedrag. J.L. moet ook opdraaien voor 5.310 euro aan strafkosten en
wordt voor een periode van 10 jaar uit
zijn rechten ontzet. Aan de slachtoffers
en hun ouders is J.L. in totaal 3.000 euro
schadevergoeding en 880 euro advocatenkosten verschuldigd. (JEK)
'ZORGIDEE' STELT INNOVATIEVE PRODUCTEN IN ZORGSECTORVOOR
HIGHTECH-MOBIEL VOOR ANDERSVALIDEN
Buitenschoolse kinderopvang Villa Kakelbont breidt uit
19
vrije week uit met ‘The Belgian
Week’. «Dit concept heette vroeger Dutch Week, gericht naar Nederlandsestudentendiehier inde
eersteweek vanfebruarikwamen
feesten», legt mede-organisator
Juan Garcia Vilar uit, die samen
metVincentDeSaedeleerenArno
Syshetevenementingoedebanen
leidt. «Dit keer leggen we de focus
Organisatoren Vincent De Saedeleer, Juan Garcia Vilar en Arno
Sys op het festivalterrein. Bemelmans
op de Belgische studenten. Natuurlijkzijnookalleanderejongeren welkom.» Bedoeling is dat de
organisatiehetindetoekomstnog
groter zal aanpakken. Via het aanspreken van touroperators moet
het festival éeen van de grotere in
de regio worden.
«Het is ook een unieke locatie. Wij
noemen het zelf het hoogste Belgischefestivalopdetopvandewereld», lacht de Maasmechelaar
vanuit het resort dat met 2.300
meter effectief het hoogste skigebiedvanEuropais.Ditjaarworden
er minstens 8.000 bezoekers verwacht. Op de affiche prijkt momenteelzelfsdeHasseltseDJ,Sem
Thomassen, die eerder al de Versuz en Tomorrowland onveilig
maakte. Opkomend talent Vato
Gonzalezstaathem deze week bij.
«Desfeerishierinelkgevalgeweldig. We lanceerden onlangs nog
een oproep aan de Belgische studenten die onderweg zijn, om
vlaggen mee te nemen. Het moet
hier de komende dagen zwartgeel-rood kleuren.» (MMM)
LI

similar documents