Presentatie DIJKSTRAH_23-05-2014 QC echo

Report
Reguliere kwaliteitscontrole
echo apparatuur
praktische implementatie
23 mei 2014
Hildebrand Dijkstra
Klinisch fysicus,
UMC Groningen, afdeling Radiologie
Inhoud
Aanleiding en noodzaak QC
Risicoanalyses (PRIs)
Beschikbare protocollen en guidelines
Implementatie QC in UMCG met eigen software
Aandachtspunten naast QC
Aanleiding
OK brand Almelo
Veldnorm
Levenscyclus apparaat
Gedetailleerde risicoanalyse
Onderhoud en
periodieke kwaliteitscontrole
CT
MRI
Conventionele röntgen
Interventie, angio
Mammografie
Echo
Prospectieve risicoanalyse
Prospectieve risicoanalyse
Procollen en guidelines
NVKF: WAD protocollen
AAPM: Ultrasound Task
NHSBSP: Publication
2012
Group No. 1: 1998
No. 70: 2011
Procollen en guidelines
Procollen en guidelines
Implementatie
Systemen
Siemens S2000
Transducers 27
31 transducers:
QC elke 3 weken
Simpel, snel, traceerbaar
3 wekelijkse constantheidstest
Laterale en axiale resolutie + afstandsmeting
Grijswaarden
Penetratiediepte
Luchtmeting
T.o.v. van nulmeting
CIRS 040GSE
B
e
e
l
d
3
Beeld 2
Beeld 1
Beeld 4: luchtmeting
Verzameling dicom bestanden
Laden van dicom bestanden
Voorbereiding analyse
Voorbereiding analyse
Resolutie
Lucht
Serienummer
Grijswaarden
Penetratiediepte
Analyse
Klik:
Nu verloopt alles
automatisch
Nog een paar vragen
Analyse
Rapportage
Rapportage
1
2
Word document
Automatisch gegenereerd
3
4
5
6
Trend analyse
Registratie
ID
Type
afkorting
Systeem#
S/N
Locatie
Systeem model
Laatste QC
Nulmeting
Status
Volgende QC
Opmerkingen
Bedrijf
Registratie
Voorbeelden
9/10/2013
26/08/2013
18/02/2014
Voorbeelden
Aandachtspunten naast QC
Netspanning vervuiling
Reguliere kwaliteitscontrole
echo apparatuur
praktische implementatie
23 mei 2014
Hildebrand Dijkstra
Klinisch fysicus,
UMC Groningen, afdeling Radiologie

similar documents