Maksud Isra` dan Mi`raj

Report
Pendapat pertama
mengatakan pada
tahun ke10 kenabian
(pendapat terkuat)
 Pendapat kedua
mengatakan pada
tahun ke12 kenabian
 Tarikh yang masyhur
di kalangan muslimin
adalah malam 27
Rejab



Isra’ bermaksud berjalan
malam dari Mekkah alMukarramah ke Baitil
Maqdis
Thabit dengan nas alQuran dan Hadis
 Surah Isra’: Ayat 1

Perjalanan Isra’ berlaku
dengan jasad dan ruh,
dalam keadaan
Rasulullah s.a.w. sedar
dan bukannya di dalam
mimpi
Mi’raj bermaksud
perjalanan Rasulullah
s.a.w. dari Al-Quds menuju
ke tujuh petala langit dan
terus ke Sidratul Muntaha
 Thabit dengan nas alQuran dan Hadis:

 An-Najm (13-18)

Perjalanan Mi’raj juga
berlaku dengan jasad dan
ruh, dalam keadaan
Rasulullah s.a.w. sedar dan
bukannya di dalam mimpi




Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani
Mutallib
Kematian Abu Talib
Kematian Khadijah r.a.
Peristiwa Taif



Rasulullah s.a.w. tidur di rumah Ummu Hani’
binti Abu Talib bersama dengan Hamzah bin
Abd Mutallib dan Ja’far bin Abi Talib
Jibril a.s. datang melalui atap rumah, lalu
membawa Nabi ke Ka’bah
Rasulullah s.a.w. dibaringkan

Berlaku peristiwa belah dada kali kedua:
 Dada Rasulullah dibelah dua dari bawah leher ke
bahagian bawah perut
 Hati Rasulullah s.a.w. dikeluarkan dan dibasuh
dengan air zamzam
 Kemudian diletakkan hatinya kembali dan
dicantumkan bahagian dada yang dibelah
 Dalam keadaan sedar tetapi tiada rasa sakit



Lokasi yang dipilih oleh Allah adalah AlQuds
Rehlah ajaib ini berlaku dengan
perantaraan ‘Buraq’ dengan ditemani oleh
Jibril
Setibanya di Al-Aqsa, Nabi s.a.w. mengikat
buraq dan masuk ke dalam masjid
Di dalam masjid, telah berkumpul para Nabi
Rasulullah s.a.w. mengimamkan solat bersama
mereka
 Setelah selesai dan ketika Nabi di luar masjid,
Jibril a.s. menawarkan kepada Nabi a.s. dua
bekas (satu berisi arak dan satu lagi berisi susu)
 Nabi memilih susu, lalu Jibril a.s. berkata:
“Kamu telah memilih fitrah.”



Nabi s.a.w. naik dari satu langit ke satu langit.
Disambut oleh para Nabi di setiap lapis langit
 Langit pertama: Nabi Adam a.s.
 Langit kedua: Nabi Isa a.s.
 Langit ketiga: NabiYahya a.s.
 Langit keempat: Nabi Idris a.s.
 Langit kelima: Nabi Harun a.s.
 Langit keenam: Nabi Musa a.s.
 Langit ketujuh: Nabi Ibrahim a.s.





Kemudian Rasulullah s.a.w. berada di pintu Sidratul
Muntaha
Jibril a.s. berhenti mengiringi Baginda
Rasulullah s.a.w. naik seorang diri ke Sidratul Muntaha
(sebelum ini tidak ada seorang makhluk pun yang
diizinkan Allah untuk masuk ke Sidratul Muntaha)
Rasulullah s.a.w. juga melawat syurga, neraka dan
Baitul Ma’mur
Kemudian Rasulullah s.a.w. pulang semula ke Quds dan
seterusnya ke Mekah pada malam yang sama dengan
membawa pengalaman yang ajaib dan kefardhuan solat
lima waktu



Rasulullah s.a.w. kembali ke rumah Ummu
Hani’ dan menceritakan pengalamannya
Ummu Hani’ menasihatkan agar Nabi s.a.w.
tidak menceritakan peristiwa itu kepada
orang ramai, tetapi Nabi s.a.w bertegas untuk
menceritakannya
Nabi menceritakan peristiwa itu kepada
orang ramai selepas Subuh pada hari yang
sama




Abu Lahab dan sebahagian kuffar memperlekehkan
cerita Nabi
Mereka mengujinya dengan bertanyakan ciri-ciri AlQuds, lalu Allah menjelmakan al-Quds di hadapan Nabi
s.a.w.
Nabi s.a.w juga menceritakan berkenaan kafilah dagang
Quraisy yang akan tiba di Mekah dari Syam pada waktu
pagi dengan didahului oleh unta berwarna perang
Mereka menunggu kedatangan kafilah tersebut untuk
menguji kebenaran Nabi s.a.w. Kafilah tersebut tiba
tepat sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi s.a.w


Sebahagian muslimin kembali murtad kerana
tidak percayakan peristiwa tersebut
Tetapi Abu Bakar r.a. mempercayainya 100%
tanpa sebarang keraguan. Dengan itu dia
digelar ‘As-Siddiq



Beriman kepada perkara ghaib adalah antara
rukun iman yang terpenting
Kedudukan solat di dalam Islam
Kedudukan Palestin dan al-Quds di dalam
Islam

similar documents