Drenler

Report
Dr İsmail Okan






Drenler
Elektrokoter
Damar mühürleme sistemleri
Diseksiyon aletleri
Dikiş malzemeleri
Enjeksiyon







Gaz ve kompresler
Alan aydınlatma
Fasya ve cilt kapatma
Damar, sinir ve luminal organları tanıma
Arter, ven, sinir ve lenfatiklerin tanınması
Monitorizasyon
Yara enfeksiyonunu engelleme





Ameliyat sonrası
Ameliyat alanına konarak kanamayı,
anastomozdan kaçağı erken tanımayı ve
kontrolünü sağlar.
Silikon, lastik, sert, yumuşak drenler
Negatif, serbest drenajlar
Problemler; tıkanma, faydalı periton sıvısını
dışarı alma, asendan enfeksiyonlar

http://www.slideshare.net/amomtan/surgical
-drains-tube-catheters-and-central-lines




Dren tıkanması engellenebilir mi?
Drenler kullanıldıkları fonksiyon dışında
kullanılabilir mi? Örneğin anastomoz ve
çevresi görülebilir mi?
Drenler anastomoz kaçağının
monitorizasyonu için kullanılabilir mi? Sensör
yerleştirme, anastomoz kaçağını hissedince
renk değiştirme vs.





Diseksiyonda, damar kapatmada,
koagülasyonu sağlamada kullanılır
Elektrik enerjisi ve ısı enerjisi kullanılır.
Bipolar ve monopolar; cutting, spray,
koagülasyon modları mevcut.
Tecrübe ile kullanılır.
Problemler; yanıklar, kontrolsüz ısı yayılımı
nedeniyle hemen veya gecikmiş nekrozlar


Koter daha kontrollü hale getirilemez mi?
Diseksiyon için daha güvenli hale nasıl
getirlebilir?




Elektrokoagülasyon (ligasure, enseal)
Ultrasonik diseksiyon(ultrascision)
Kullanım sırasında daha güvenli, ancak
zaman kaybı çok. Koter diseksiyonu daha
güvensiz ancak daha hızlı. Damar bağlama
yerine kullanıldığında daha hızlı ve güvenli
olduğu iddia ediliyor.
Kullanım sırasında elleri yoruyor.


Daha ucuz, daha diseksiyona uygun,daha
hızlı, daha ergonomik yapılabilir mi?
Dmar kapatmanın başka yöntemleri olabilir
mi? Örneğin, koter, ısı, ultrason, metal
klipsler.....

Jet su diseksiyonu

http://www.medicalexpo.com/prod/erbeelektromedizin/multi-function-surgeryprobes-high-frequency-eletrosurgical-waterjet-surgery-68389-419467.html

Jet hava diseksiyonu


Diseksiyon sırasında traksiyon ve
kontertraksiyon için yeni bir alet geliştirilebilir
mi?
Diseksiyon sırasında disektör ile karşılaşılan
organlar tanınabilir mi? Damar, içi boş
organlar yaklaştıkça çok yaklaşıldığını
gösteren veya fonksiyon göstermemeyi
sağlayan bir sistem oluşturulabilir mi?




Damar ve sinirler farklı farklı görünebilir mi?
http://www.ted.com/talks/quyen_nguyen_col
or_coded_surgery.html
Diseksiyon sırasında operatör organları rahat
tanıyabilir mi?
Diseksiyon sırasında nekrotik, kanserli
dokular tanınabilir mi?



Dikiş malzemeleri ( iplikler, iğneler, karınca
çeneleri, stapler, zımbalar, barbed sütürler,
Gümüş kapamalar, yapıştırıcılar, emilenler,
emilmeyenler, )
Staplerler
Dikiş makineleri

Yapıştırıcılar

Zımbalar

İplik ve iğne

Cilt ve fasya için yapıştırıcı ve zımbalar birlikte
kulanılabilir mi?






Enfeksiyon önemli bir problem
Ciddi morbidite mortaliteye yol açmaktadır.
Enfeksiyon önlenebilir mi?
Antibiyotikli dikiş iğneleri
Negatif basınçlı cilt kapama
Cilt kapama için öneriler ( yüksek oksijen
uygulaması, negatif basınç sistemleri)



Vücuda gerekli ilaçların verilmesi için iğneden
daha az ağrı veren sistemler mümkün mü?
(Per Oral, subkutan,
intramusküler,intravenöz, intradermal,
intraosseoz, rektal, vajinal, sublingual,
intratrakeal, intranazal, cilt)
http://www.ted.com/talks/mark_kendall_de
mo_a_needle_free_vaccine_patch_that_s_sa
fer_and_way_cheaper.html




Kullanımları gerekli
Pamuktan yapılmış
Ameliyatta kanamayı kontrol etme,
incitmeden organları tutma, sıvıyı absorbe
etme,
Vücutta kalırsa enfeksiyon oluşturma riski
yüksek, yapışıklığı tetikliyor.



Gaz sayımı yerine daha kolay bir yol mevcut
mu?
Gaz ve kompresler yerine sıvıyı emebilen,
uunutulursa vücutta emilebilecek bir
malzeme yapılabilir mi?
Gaz ve kompreslerin unutulmayı engellemek
için vücutta bir süre kaldıktan sonra renkleri
değişebilir mi?
Ameliyat
ışığı







Ameliyat ışıkları daha kulalnışlı hale nasıl
getirlebilir?
Ameliyat masası aydınlatma
Baş lambası
Derinliklere ışık yerleştirme
Ekartörlere ışık yerleştirme
Koter ucuna ışık yerleştirme
Kablosuz ??



Hastalar için hergün kan alınması gerekiyor.
Hemogram, kan biyokimyası, idrar tetkikleri,
mikrobiyoloji seroloji.....
Hastanın günde dört defa kan basıncı, nabzı,
ateşi ölçülüyor.
Hastanede bunların yerini alabilecek
sistemler ve eve gönderdiğimiz hastanın
ölçümlerinin yapılması mümkün müdür?

similar documents