Rodzina- *ród*em *ycia, szacunku i mi*o*ci

Report
Prezentacja zawiera nasze przemyślenia na podstawie słów Jana
Pawła II
IV Przykazanie: „Czcij ojca i matkę
swoją”
Każdy w rodzinie powinien troszczyć się o wspólne dobro.
Rodzice powinni dbać o rozwój swoich dzieci, zarówno pod
względem fizyczny, duchowym oraz umysłowym na każdym
etapie rozwoju.
Dzieci powinny być wdzięczne za to swoim rodzicom i ich
kochać.
Rodzina znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot.
Rodzina to więź, która ściśle łączy osoby do niej należące.
Podstawą miłości do dziecka jest prawdziwa miłość małżeńska.
Rodzina to początek, źródło i punkt zbieżny relacji
międzyludzkich.
Rodzina uczy nas pierwszych kroków w życiu.
Uczy postępowania.
Uczy szacunku.
Uczy wartości, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Rodzina zawsze nam pomoże.
„Prawdziwa miłość nigdy nie
wygasa […]”- Jan Paweł II„
Miłość to dar Boży i wezwanie skierowane przez Stwórcę.
Należy ją pielęgnować i rozwijać, aby nie słabła i obumierała.
Miłość indykuje istotę, główne cele i zadania rodziny, stanowi jej
główną misję.
„Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka,
jego podobieństwo do Boga”- Jan Paweł II
„Rodzina jest pierwszą i podstawową
szkołą miłości społecznej. Trzeba
uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła
pozostawać sobą. Równocześnie zaś
rodzina musi być na tyle silna Bogiemczyli miłością wzajemną wszystkich,
którzy ją tworzą, że potrafi pozostać
ostoją dla człowieka pośród wszystkich
niszczycielskich prądów i bolesnych
doświadczeń”- Jan Paweł II
„Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na
każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny
sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i
miłości” – Jan Paweł II
„To moje pierwsze tygodnie
U mamy pod sercem jest mi wygodnie
I czekam z radości już skacze
Kiedy was w końcu wszystkich zobaczę
Ja jestem
ja czuję
ja żyję
moje serce bije
Moje serce już dawno bije
Dziękuje ci mamo za to że żyje
Moje serce już dawno bije
Dziękuje ci tato za to że żyje
Moje serce dla ciebie bije
Dziękuje ci Boże za to że żyje
Moje serce dla ciebie bije
Dziękuje ci Boże za to że żyje”
Arka Noego „Ja jestem”
„Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć
sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu” – Jan
Paweł II
„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem
religijnym, ale jest prawem człowieka” Jan Paweł II
Niektórzy nie troszczą się o dziecko, to poczęte.
Zabijają je. Bezbronne i niewinne.
”Pozbywają się problemu”.
Apeluję do tych osób.
Pomyślcie…
Może to dziecko chciało żyć…, przytulić MAMĘ…., poznać świat, rodziców, ale
mu nie pozwolono.
Umarło nim się urodziło, bo mama go nie chciała.
„Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.
Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga”- Jan Paweł II
Więc pytam się dlaczego inne kobiety, choć ciąża zagraża ich życiu,
decydują się na urodzenie dziecka? Tak jak święta Joanna BerettaMolla. Dla nich dziecko to dar, dar nowego życia. A inne idą na
łatwiznę, nie chcą, są za młode, mają dobrą pracę. Aborcja to
morderstwo.
Eutanazja…
Ludzi wychodzą z myślą, że „po co ludzie mają
cierpieć, ukróćmy ich cierpienie”
Eutanazja to kolejny zamach na życie ludzkie.
Nieuzasadnione morderstwo.
Niewinny człowiek.
Bawimy się życiem.
Jak tylko chcemy, to skracamy je.
„Miarą cywilizacji: miarą uniwersalną,
ponadczasową, obejmującą wszystkie kulturyjest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która
odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano
barbarzyńskiej” – Jan Paweł II
„Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości,
tej miłości, w której człowiek staje się darem”Jan Paweł II
Chrońmy życie- to nasze najwyższe dobro. Wartość
najwyższa z wartości. Życie to najcenniejszy dar, o
którym nikt nie może decydować.
„Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca
ogarnia stworzony świat”- Jan Paweł II
Akceptuje takie jakie jest.
Rodzina kocha życie.
Akceptuje moment zaistnienia.
Z radością przyjmuje je w każdym momencie.
Wspiera na każdym etapie rozwoju i do ostatniej chwili życia.
Rodzina dzieli radości, smutki i cierpienia.
Rodzina jest azylem od codziennej rzeczywistości.
Rodzina uczy kochać życie.
Uczy akceptacji.
Uczy współpracy.
Uczy wytrwałości.
Uczy przebaczenia.
Uczy szacunku.
Uczy miłości.
Dlatego jest ona taka ważna. Nasza pierwsza
nauczycielka.
Rodzina szanuje życie
W rodzinie wielodzietnej dla wszystkich jest
miejsce, nikt nie jest wykluczony.
Rodzina wielopokoleniowa dba o każdego od
najmłodszego do najstarszego.
Każda rodzina jest ważna, zarówno ta dalsza, jak i
bliższa, jest naszym skarbem.
„Nie lękajcie się porzucić wygodnego, ustalonego
sposobu życia […]”- Jan Paweł II
„Odwaga w założeniu rodziny prowadzi do świętości”
Życie przyjmowane.
Życie chronione.
Życie pielęgnowane.
Dziecko jest darem od Boga.
Dziecko jest szczęściem.
Nie należy go odrzucać.
Dziecko należy przyjmować i pielęgnować niezależnie
od naszych warunków.
„Dzieci nie możemy nauczyć miłości, trzeba im
ją przekazać”- Św. Bazyli Wielki
Rekolekcje rodzinne pogłębiają naszą wiarę.
Przypominają, aby podejmować krzyż w
codziennym życiu i by się miłować nawzajem.
Czym dla Ciebie jest rodzina?
Zapytałyśmy kilka osób czym dla nich jest rodzina. Oto, co nam powiedzieli:
„Najważniejszą rzeczą, która mnie zawsze wspiera i
wśród której czuję się bezpiecznie.” -Kasia I gimnazjum
„Moja największa radość i najwyższa wartość. Nauczyli
mnie cieszyć się każdą chwilą i ze wszystkiego co mnie
spotka, czerpać lekcje i wskazówki.”- Kasia II liceum
„Rodzina to dla mnie osoby przy których można
wszystko, nie trzeba się ich wstydzić, zawsze pomogą i
będą z tobą”- Bartosz II gimnazjum
„Jest to więź pomiędzy rodzicami z dziećmi, między
małżonkami. Jest to również niewyobrażalna bliskość
i miłość”- Justyna (II liceum)
„Dla mnie są to osoby, które chronię i pomagam
bezinteresownie”- Gabriela (II gimnazjum)
„Rodzina to miłość, ciepło, zrozumienie. Nasza pierwsza
nauczycielka życia. Rodzina to coś ważnego, bez której człowiek
nie mógłby żyć”- Weronika (II gimnazjum)
„Rodzina to grupa osób, w której czujesz się dobrze,
bezpiecznie i swobodnie. W dobrej rodzinie każdy jej
członek może szczerze się wygadać, licząc na pomoc w
problemach, a jeśli pomoc jest niemożliwa to chociaż
zrozumienie i pocieszenie”- pani Dorota
Weronika Małek
Maria Zapotoczna
Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy

similar documents