Ar-Ge Proje Yönetimi

Report
Ar-Ge Proje Yönetimi
22 KASIM 2011
Son söz
• Geleceği şekillendirebilmek adına, bugüne kadar hiç denenmemiş
olan daha doğru olabilir ve daha etkin ve verimli sonuçlar üretebilir.
• Bugüne kadar yapılan ile aynı ya da benzer bir şeyler yapmak, bizi
ancak bugün olduğumuz yere getirebilir, fazlasını beklemememiz
gerekir.
• Ortada bir problem varsa, çözüm onu ortaya çıkartan şartlar içinde
bulunamaz.
Ar-Ge
• AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik
bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin
yeni uygulamalarda kullanımıdır.
–
–
–
–
Temel araştırma
Uygulamalı araştırma
Deneysel geliştirme
Ürün geliştirme  Envantere girecek ürün teslimatı
• OECD: AR-GE faaliyetleri, bilimsel veya teknolojik belirsizliğin olduğu
durumlarla ilgili faaliyetlerdir.
–
–
–
–
Bilimsel
veya teknolojik
belirsizlikler
Ürün
geliştirme
 Envantere
girecekvar
ürün teslimatı
İsterler yeteri kadar belli değil
Bütçe kısıtlı
Takvim kısıtlı
DSB
SÖZLEŞMELERİ
Ar-Ge Proje Yönetimi
TAKVİM İSTENEN HASSASİYETTE DEĞİL
TAKVİM DEĞİŞTİRİLEMİYOR
Takvim
MALİYETLER BELİRSİZ
EK MALİYETLER YANSITILAMIYOR
Maliyet
İSTERLER BELLİ DEĞİL
MÜŞTERİ ÜRÜN İSTİYOR
GECİKMEDE CEZA VAR
SABİT FİYAT
PY MALİYETLERİ DÜŞSÜN
TEKNOLOJİK BİLİNMEZLİK ALANLARI
Kapsam
KESTİRİLEMEYEN KAYNAK GEREKSİNİMİ
İSTERLER ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞİYOR
Dinamiklerle Başedebilmek
• Dış Dinamikler
–
–
–
–
–
–
–
–
Ödeme gecikmeleri
Değişmeyen takvim
Ek istekler, değişmeyen fiyat
Kaynak sorunu olan tedarikçi
Gecikmeler
Değişen maliyetler
Sözleşmelerdeki silsileler
Bütün dış dinamiklerin
birbirleri arasındaki
çok-taraflı ilişkiler
• İç Dinamikler
– Kaynak sorunları
– Yatırım sorunları
– Stres
Takvim
Maliyet
Kapsam
Çözüm Arayışları
• Yüklenicinin yapabilecekleri
– Proje Yöneticilerini ve Proje Yönetimini güçlendirmek
• Eğitim ve sertifikasyon
• Proje başarısına odaklı, yenilikçi ve özgüven sahibi, doğru karar veren ve bunu her
şartta uygulatabilen Proje Yöneticileri
• Şirketlerin yönetim paradigmalarının değişmesi
– PYO “back office” hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi adımlar
•
•
•
•
Sözleşme yönetimi
Metrik yönetimi
Risk yönetimi  Riskin sigortalanması
“Tek Proje Yönetimi”
RİSK YÖNETİMİ
 Riskleri belirle
 Riskleri sınıflandır
 Riskleri önceliklendir
 Riskten kaçma planları yap
Proje bütçeleri risk maliyetlerini taşıyamayacağı için,
özellikle Ar-Ge Projeleri için Kurumsal Bütçede
Risk Sigorta Fonu oluşturmak
TEK PROJE YÖNETİMİ / ONE PROJECT MANAGEMENT
 Tüm paydaşların proje yönetim ofislerinin ortak çalışması
 Tüm proje paydaşlarının ortak bir alanda tek bir
proje yönetim aracı ve tek veri seti üzerinden projeyi
izlemeleri
 Sadece sonuçları değil, ilerlemeyi, sapmaları, riskleri,
alt yüklenicileri ve tedarik gerçekleşmelerini izlemeleri
 Sorunları ve olası etkilerini zamanında tartışmaları
 Sözleşmesel sorumluluklar paydaşlarda kalırken, projenin
başarısı için ortak sorumluluk almaları
Bitirmeden…
Gelecekle ilgili bugünden yapabileceğimiz en ÖNEMLİ şey,
yarının vizyoner, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi
Proje Yöneticilerini, Gerçekleştiricilerini yetiştirmeye başlamaktır.
Yapılacak en büyük hata ise, bugünün yangınını söndürmeyi,
ACİL işlerini “halletmeyi” esas almaktır ve bu hiç bitmeyecektir.

similar documents