Mi az élet, miért fontos a víz az él*világban

Report
Mi az élet, miért fontos a víz az
élővilágban
Az élet fogalma
•
•
1.
2.
3.
Életjelenségek felsorolása (táblai jegyzet)
Élő az ami:
Elhatárolódik a környezetétől
Képes szabályozni az anyagcseréjét
Képes átörökíteni tulajdonságát szaporodása során
Életfeltételek
• Minden élőlény nyílt anyagi rendszer: környezetéből anyagot
és energiát ad le és vesz fel.
Tápanyagok
A napfény energiája
Gázok
Víz
Kémiai kötésekben tárolt energia
A víz kémiai, fizikai jellemzése
Kémiai tulajdonságok:
A víz kémiai tulajdonságaiból következnek a fizikai tulajdonságai,
abból pedig biológiai jelentősége.
2 hidrogén atomból és 1 oxigén atomból felépülő vegyület.
(Vegyület: különböző atomokból felépülő anyag, az atomok
egymással kémiai kötésben vannak, arányuk meghatározott.)
A víz fizikai tulajdonságai, annak
következményei 1.
1.
2.
•
3.
Magas olvadás és forráspont
Jó oldószer:
Pl. vér, talaj, sejt mind vizes oldat.
Nagy fajhő
A víz fizikai tulajdonságai, annak
következményei 2.
4. Nagy párolgáshő
5. Nagy felületi feszültség
A víz biológiai jelentősége
1. Élőhely (tengerek, édesvizek)
2. Tápanyag (növények), reakciópartner
3. Reakcióközeg (Jó oldószer, így az
élőlényekben végbemenő reakciók
anyagait feloldja, növeli így a
reakciósebességet.)
4. Befolyásolja az éghajlatot (fajhő)
5. Csökkenti az élőlények hőmérsékletét
(párolgáshő)
Kérdések
1.
2.
3.
4.
Milyen életjelenségek jellemeznek téged?
Testednek milyen részeivel lehet azonosítani az élet alrendszereit?
Mi a vegyület, jellemezd a vizet kémiai szempontból?
Mérd meg az izzadó bőröd hőmérsékletét, magyarázd a
tapasztalatokat!

similar documents