Lannoo Persbericht - Praktijk Zelfregulatie Oudewater

Report
Zelfregulatie
Versterk de executieve functies van kinderen met
gedragsproblemen
Zelfregulatie is een voorwaarde om je als kind te kunnen
handhaven: thuis, op school en in sociale situaties.
Executieve functies (EF) spelen hierbij een belangrijke rol.
Door executieve functies in hun dagelijks leven te trainen
krijgen kinderen met EF-problemen, zoals ADHD of autisme,
meer vat op hun denken, voelen en gedrag.
Esther ten Brink
Albert Ponsioen
Zelfregulatie Trainershandleiding
Diagnostiek en behandeling van
executieve functies bij kinderen
ISBN 9789401416627
200 blz. | €34,99
16 september 2014
De ZelfregulatieTrainershandleiding bevat een grondige
theoretische achtergrond van EF-problemen, diagnostische
aanbevelingen en een overzichtelijke handleiding voor het
opzetten van een behandeltraject thuis en op school. Het
boek geeft een scala aan praktijkvoorbeelden en oefeningen
die al dan niet in combinatie met een EF-training op de
computer, zoals Braingame Brian, kunnen worden ingezet.
Dit boek is dé tot nu toe ontbrekende schakel waarmee
resultaten van neuropsychologische diagnostiek direct
kunnen worden omgezet in praktische behandeladviezen,
voor diagnostici en behandelaars in de jeugdzorg die hun
cliënten willen laten profiteren van de nieuwste inzichten op
dit gebied.
Werkboek
Bij de trainershandleiding hoort een werkboek voor ouders
en verzorgers van kinderen met EF-problemen, het
Zelfregulatie Werkboek, dat samen met een behandelaar
doorgenomen kan worden.
Zelfregulatie Werkboek
Over de auteurs:
ISBN 9789401416658
80 blz. | €14,99
16 september 2014
Drs. Esther ten Brink is psychotherapeut en cognitief
gedragstherapeut. Daarnaast is zij ontwikkelaar van diverse
behandelprotocollen voor kinderen en pubers met ADHD en
hun ouders, supervisor en docent bij diverse opleidingen. Zij
is verbonden aan Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie, aan
de stichting Gaming & Training (www.gamingandtraining.nl)
en biedt op executieve functies gerichte behandelingen aan
vanuit een eigen praktijk (www.zelf-regulatie.nl).
Een onmisbaar boek voor
professionele hulpverleners dat
zowel de theoretische
achtergronden van EF-problemen
behandelt als praktische
toepassingen biedt voor de klinische
praktijk.
Albert Ponsioen is klinisch neuropsycholoog, gespecialiseerd
in kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Hij is
verbonden aan Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie, aan de
stichting Gaming & Training (www.gamingandtraining.nl) en
biedt op executieve functies gerichte behandelingen aan
vanuit een eigen praktijk (www.zelf-regulatie.nl).
Uitgeverij LannooCampus
www.lannoocampus.nl
// CONTACT UITGEVERIJ LANNOOCAMPUS //
Wilt u meer informatie over het boek, een recensie-exemplaar ontvangen of bent u geïnteresseerd in een interview met de auteurs? Dan kunt u contact opnemen met:
Els van Boggelen, marketing en publiciteit LannooCampus
Tel: +31(0)30 7998374/ +31(0)6 46648527
[email protected]
Uitgeverij LannooCampus
P/a Papiermolen 14-24, 3994 DK Houten
Postbus 97, 3990 DB Houten
Deze persberichten niet meer ontvangen? Stuur een mail naar [email protected]

similar documents