MI*LJENJE

Report
Šire značenje: “Svako ima svoje mišljenje!”
Uže značenje: mišljenje je shvatanje, uviđanje
odnosa između predmeta, situcija, predstava
(“slika sećanja”)
Mišljenje je
uviđanjem!
oblik
rešavanja
problema
Primeri:
1. Shvatanje
odnosa između
dva elementa
Zarazna bolest: higijena= nesrećni slučaj:____?
Rešenje: Oprez !
2. Znamo 1 element i odnos,
treba da otkrijemo drugi element
Još primera: Ruka: rukavica= ?: nogavica
Latica: cvet= Prst:?
Ostrvo: more= ?: pustinja
Nastavi niz/
dopuni
Nastavi niz: 21 7 42 14 84....
 Pročitati Majerov/ Dunkerov ogled iz knjige!
Primeri- kvar tona na računaru nakon instaliranja Tv karte –
ZAŠTO?
- nije mi narastao kolač u rerni, zašto?
Faze u mišljenju:
1. Uočavanje problema
2. Javljanje direkcije- DIREKCIJA JE NAČIN NA KOJI SMO
PRIŠLI PROBLEMU, NAČIN NA KOJI RAZUMEMO PROBLEM
(DRUGI NAZIV- MODEL TRAGANJA)
3. Javljanje hipoteze- pretpostavke šta je rešenje
4. Provera hipoteze
Korišćenje starog iskustva pomaže u rešavanju problema, ali
samo ako imamo ispravnu direkciju!
 Zločin je počinjen. Jedan život je oduzet. Ime, adresa i
osnovne informacije su poznate policiji. Ali toj se osobi ne
može suditi, niti će ona u zatvor. Kako je to moguće?
Ispravna direkcija- kad se osobi ne može suditi zbog
počinjenog ubistva? Rešenje- samoubistvo!
 Doktor u Parizu ima brata u Torontu koji je advokat.
Advokat nema brata koji je doktor u Parizu.
Kako je to moguće?
Ispravna direkcija- u kom slučaju je osobi neko brat, a ta
osoba nije brat tom nekom? Rešenje- osoba je žensko.
 Ako učestvujete u trci i prestignete poslednju osobu, koji
ćete po redu stići na cilj?
Ispravna direkcija- da li se može prestići poslednja osoba?
Rešenje- nemoguće je prestići poslednju osobu!
Hvala na pažnji!

similar documents