Oddzia*ywania grawitacyjne mi*dzy cia*ami w kosmosie

Report

Prawo powszechnego ciążenia
M
Wzrór na
prędkość ciała na
orbicie kołowej
a – półoś wielka
b – półoś mała
F1, F2 - ogniska
e*a - ogniskowa
e – mimośród (wartość opisująca stosunek
długości ogniskowej do długości osi wielkiej)

I Prawo Keplera:
 Każde z dwóch ciał porusza się po krzywej
stożkowej, której jednym z ognisk jest środek
masy układu (barycentrum).

II Prawo Keplera
 Promień wodzący planety, czyli linia łącząca Słońce z
planetą,
w równych odstępach czasu zakreśla równe pola
powierzchni.
1.
2.
Wczytanie danych z pliku
Obliczanie wektorów sił wypadkowych
działających na poszczególne ciała
3.
Obliczenie prędkości i przesunięcia
poszczególnych ciał za pomocą algorytmu
Verleta
Wyświetlenie ciał w zaktualizowanych
położeniach
4.

Źródła:
 http://www.fizykon.org/grawitacja
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Orbita
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Verleta
Podziękowania dla Gumisia 

similar documents