Stream - Datawatt

Report
Stream
Inzicht in uw systemen
Altijd. Overal.
Introductie Stream
De Datawatt Stream oplossing is een moderne en robuuste HTML5 web applicatie.
Het beheren en bewaken van meerdere geografisch verspreide processen is nog
nooit zo gemakkelijk geweest. Stream biedt online realtime alle gegevens van uw
proces op de pc, smartphone, tablet of iPad!
Stream is een dedicated webportal voor het beheren en bewaken van geografisch verspreide processen. Het platform biedt 24/7 online alle procesinformatie. Altijd en overal. Naast
de Datawatt RTU’s en onderstations kan ook eenvoudig andere apparatuur worden geïmplementeerd in het systeem. Alle data van het proces wordt verzameld, verwerkt en overzichtelijk
gepresenteerd. Ten opzichte van andere in de markt verkrijgbare systemen is Stream niet alleen
beter maar ook nog eens bijzonder voordelig.
Omdat Stream door Datawatt is ontwikkeld kunnen wij op elk technisch niveau met u meedenken en aanpassingen realiseren. Naast de vele standaardfuncties, kan het systeem eenvoudig door ons worden aangepast. Stream is gebouwd op een robuust en flexibel platform en kan
gemakkelijk worden opgeschaald. De realtime informatie vanuit verschillende locaties of periodes kunnen op diverse manieren worden weergegeven bijvoorbeeld via webscada, maps of grafieken en rapportages.
Stream geeft gedetailleerde managementinformatie over het proces door verschillende databronnen te combineren. Met deze informatie kunnen maatschappelijk verantwoorde keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld door een rendabeler energiegebruik of door het beter managen van
het proces. Duurzaam en goed voor People, Planet en Profit.
Functionele beschrijving
Na het inloggen kunt u voor verschillende opties kiezen. Bijvoorbeeld: Maps, Scada, RTC, Data,
Rapporten of Service & onderhoud. Alle opties bieden standaard verschillende mogelijkheden.
Bovendien is Datawatt in staat om de configuratie aan te passen aan de eisen en wensen van uw
bedrijf.
Maps
Met deze optie wordt uw proces weergegeven met behulp van
Google maps. Klik op een plaats en de grafische locatie verschijnt met de realtime tijd, status en waarden van deze locatie.
Actuele alarmen en wijzigingen van de status worden automatisch realtime doorgemeld naar de systemen of personen die
dit behoren te weten.
Webscada
Webscada verzorgt alle supervisie controle en data-acquisitie
taken. Deze grafische interface biedt geavanceerde scadafunctionaliteiten voor het maken van grafische human interfaces en diverse navigatiemogelijkheden. De interface is vector
based en wordt automatisch geschaald naar de schermresolutie van de browser.
Real time control
RTC is een intelligent systeemontwerp dat informatie realtime
aanbiedt. Deze functies zijn belangrijk als bepaalde waardes
en instellingen van belang zijn voor een optimaal procesverloop. Stream kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het kopen
en verkopen van energie op het juiste moment. Stream kan zo
worden ingesteld dat realtime op APX marktprijzen kan worden
gereageerd. Dit leidt tot een beter inkoopproces en het voorkomt boetes voor het overschrijden van ingekochte hoeveelheden.
Data
Door de toenemende behoefte aan informatie zijn betrouwbare
gegevens nodig over het verbruik van energie, gas, warmte of
water. Ook facturatie op basis van belasting en tijd in relatie tot
de contractuele voorwaarden vereisen betrouwbare gegevens.
Data is belangrijk om inzicht te krijgen in het proces. De verworven inzichten maken het gemakkelijker om beslissingen te
nemen en te onderbouwen. Zowel actuele als historische data
kunnen worden gebruikt, zoals actuele alarmen, alarm historie
of event historie.
Reports
Een goede rapportage biedt de informatie die u nodig heeft overzichtelijk aan. Geen bedrijf is gelijk en daarom is het belangrijk dat de presentatie van de processen en data flexibel zijn. Stream
biedt verschillende mogelijkheden die gemakkelijk kunnen worden gebruikt voor het bewaren en
presenteren van uw procesgegevens. Deze kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd.
Maintenance
De onderhoudsfuncties zijn bijzonder uitgebreid. Stream biedt alle informatie over het onderhoud
en het beheer zoals service calls, werkschema's en andere informatie. De service en het onderhoud van de apparatuur staan automatisch gepland bij de afgesproken servicemonteur. Al uw
service- en onderhoudsmedewerkers worden geïnformeerd en voorzien van alle informatie om
hun taak optimaal uit te voeren.
Extra
Beveiliging
Voor moderne organisaties is veiligheid van de
data van vitaal belang. Stream biedt deze veiligheid. Het systeem is gebouwd op het Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) communicatieprotocol. Speciaal voor beveiligde communicatie via een computernetwerk, met bijzonder brede inzet op het Internet. Het inloggen is
beveiligd met een twee-staps verificatieprocedure en er kunnen verschillende autorisatieniveaus in de systeemconfiguratie worden gemaakt.
Het combineren van data
Stream is sterk in het presenteren en rapporteren van data. Wat Stream beter maakt dan andere systemen is het combineren van verschillende gegevens van het proces met relevante
data. Het combineren van gegevens uit verschillende bronnen geeft een compleet beeld
van het proces. Deze informatie is belangrijk bij
commerciële en technische beslissingen. Hiermee kan uw bedrijf een beter maatschappelijk
verantwoorde beleid voeren en onderbouwde
zakelijke keuzes maken.
Datawatt BV
Woldmeentherand 5, 8332 JE Steenwijk
E-mail [email protected]
Telefoon 088 0032900
www.datawatt.nl
Stream brochure, gepubliceerd oktober 2014, versie1.0
Wijzigingen onder voorbehoud.

similar documents