Pohádky 1 - *e*tí auto*i

Report
POHÁDKY 1 – ČEŠTÍ AUTOŘI
Autor: Katka Česalová
Datum: 6. 2. 2013
Cílový ročník: 6. ročník
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Literatura a čtenářství 6. - 7. ročník
Tematický okruh: Pohádky
Téma: Pohádky 1 – čeští autoři
Metodický list/anotace: žáci se seznámí s tímto literárním útvarem , českými autory
pohádek, s pohádkářským dílem Boženy Němcové a prostřednictvím četby si rozšíří
čtenářskou gramotnost
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: pozná literární žánr pohádka a její vybrané představitele,
reprodukuje přečtený text a odpovídá na otázky k textu
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 12 – 13 let
CO JE TO POHÁDKA
• prozaický nebo veršovaný příběh
• objevují se v něm často ……………… bytosti
nebo ………………..
• obsahují magická čísla (…., …., …., …..)
• slyšíme v nich ustálené obraty (bylo – …………,
za devatero ……………a devatero ………………...,
a jestli ……………….., žijí tam dodnes...)
• mají ……………… konec
CO JE TO POHÁDKA
• prozaický nebo veršovaný příběh
• objevují se v něm často nadpřirozené bytosti
nebo zvířata
• obsahují magická čísla (3, 7, 9, 12)
• slyšíme v nich ustálené obraty (bylo –
nebylo..., za devatero horami a devatero
řekami..., a jestli neumřeli, žijí tam dodnes...)
• mají dobrý konec
KTERÉ POSTAVY V POHÁDKÁCH ČASTO
VYSTUPUJÍ?
1)
2)
3)
4)
7)
5)
6)
8)
9)
KTERÁ ZVÍŘATA ČASTO VYSTUPUJÍ V POHÁDKÁCH?
1)
2)
4)
3)
HLAVNÍ TÉMATA POHÁDEK:
Boj …………. se …………..- pohádky končí většinou
vítězstvím dobra.
Motiv daleké …………….. – cílem může být získání
slávy nebo bohatství.
Často se odehrávají na ……………........., zámcích,
v dalekých krajinách, v lesích, v …………….........
HLAVNÍ TÉMATA POHÁDEK:
Boj dobra se zlem - pohádky končí většinou vítězstvím
dobra.
Motiv daleké cesty – cílem může být získání slávy
nebo bohatství.
Často se odehrávají na hradech, zámcích, v dalekých
krajinách, v lesích, v chaloupkách.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČEŠTÍ AUTOŘI POHÁDEK
• Božena Němcová
• Karel Jaromír Erben
Čeští autoři a jejich známé pohádky:
Božena Němcová: Potrestaná pýcha, Chytrá horákyně
Karel Jaromír Erben: Tři zlaté vlasy děda Vševěda,
Zlatovláska
Jan Drda: Dařbuján a Pandrhola, Hrátky s čertem
Miloš Macourek: Mach a Šebestová
Karel Poláček: Edudant a Francimor
Jan Karafiát: Broučci
Václav Čtvrtek: Rumcajs
Karel Čapek: Devatero pohádek, Dášeňka čili život
štěněte
Josef Čapek : Povídání o pejskovi a kočičce
Ondřej Sekora: Ferda mravenec
Ota Hofman: Pan Tau
UKÁZKA:
Božena Němcová: Lesní ženka
Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230-018-0. s. 16 – 19.
OTÁZKY K UKÁZCE:
1. Jaké postavy v ukázce vystupují?
2. Které magické číslo se v pohádce vyskytuje a
jak?
3. Jakou měla Bětuška povahu – dolož větami z
textu.
4. V čem Bětuška ženku neposlechla a jak za to
byla potrestána?
5. Najdi v ukázce slova citově zabarvená.
ODPOVĚDI NA OTÁZKY:
1. Bětuška, její matka, lesní ženka – víla.
2. Číslo 3 – bětuška se setkala s vílou třikrát.
3. Hodná, milá, veselá, zodpovědná, pracovitá.
4. Neměla se podívat do mošny – vyházela si část
listí, které se doma proměnilo ve zlato.
5. Bětuška, mladičké děvče, slunéčko, mošinka,
pastuška, pavučinka, kozulenky, …
Použité zdroje
Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r.
o., 1998. ISBN 80-7230-018-0. s. 16 – 19.
Zdroje obrázků
Snímek s. 4 (král): Acoma. [online] Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karolus_rim.jpg
Snímek s. 4 (princezna): Dcoetzee. [online] Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Retrato_de_la_infanta_Margarita_(2),_by_
Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
Snímek s. 5 (princ): File Upload Bot. [online] Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:French__Portrait_of_Charles,_Prince_of_Lorraine_-_Walters_4444.jpg
Snímek s. 6 (vlk): Trachemys. [online]. Dostupné pod licencí CC BY-SA z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_lupus_2_(Martin_Mecnarowski).jpg?
uselang=cs
Snímek s. 6 (osel): Richenza. [online] Dostupné pod licencí CC BY-SA z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osel_116.jpg
Snímek s. 7 (myš): AxelBoldt. [online] Volné dílo dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:House_mouse.jpg
Snímek s. 7 (lev): Sumit.pamnani. [online] Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lion_in_masai_mara.jpg?uselang=cs
Snímek s. 8 (hrad): Michal Ritter. [online] Dostupné pod licencí CC BY-SA z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Zv%C3%ADkov.jpg
Snímek s. 8 (chaloupka): Ondřej Žváček. [online] Dostupné pod licencí CC BY-SA z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaloupka_v_Nov%C3%A9_Sedlici.jpg
Snímek s. 9 (Božena Němcová): Shakko. [online] Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bozena_Nemcova_black.jpg
Snímek s. 9 (Karel Jaromír Erben): Karel. K. [online] Volné dílo dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg
Děkuji vám za pozornost.

similar documents