İTS - Akılcı İlaç Kullanımı

Report
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
İLAÇ TAKIP SISTEMI (İTS)
NEDIR?
Kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi
Türkiye’de ilaçların her bir biriminin
izlenmesi için kurulan bir altyapıyı
tanımlar. İlaç Takip Sistemi, literatürde
“Track & Trace” olarak tanımlanan
yapının, ilaçlara uygulanmış halidir.
Ürünlerin tekilleştirilmesini (serialization)
sağlayan
karekod
ile
ürünlerin
izlenebilirliği
(track)
sağlanırken;
ürünün geçtiği her noktadan yapılan
bildirimler ile de izlenmesi (trace)
sağlanmıştır.
AMAÇ
İlaca güvenle erişiminin sağlanması
ve bunun garanti altına alınması
Ülkemizin ulusal sağlık ve sosyal
güvenlik politikasına katkı sağlamak
YAN AMAÇLAR
• Sahte ilacın önüne geçilmesi
• Kupür sahteciliğinin engellenmesi
• Fiyat dengesizliğinin (karaborsanın) engellenmesi
• Ürünün piyasadan toplatılmasını gerektiren durumlarda
anlık ve kesin aksiyonların alınabilmesi
• Her kutu ilacın sadece bir defa
sağlanması
ödenmesinin
• Vatandaşların ilaca güvenle erişiminin sağlanması ve bunun
garanti altına alınması
YAN AMAÇLAR
• İlaçların hareketlerini veri halinde görmek ve bu
veriyi anlamlı sonuçlara çevirerek
politikaların
üretilmesi (veri madenciliği)
• Piyasa kontrolü ve denetiminin daha etkili ve daha
verimli bir şekilde yapılabilmesi
• Akılcı ilaç kullanımı süreçlerinin desteklenmesi ve
piyasa kontrolü için ilaçlar hakkında veri sağlanması
•
Paydaşların belli bir standartta çalışmasının
sağlanması ve bu çalışmalarının otomasyon ile
desteklenmesi
TEMEL KAVRAMLAR
ÜRÜN;
•İlacın her tekil kutusudur. İTS tarafından takip edilen
tekilleştirilmiş ilaç kutusunu tanımlar.
GTIN;
• Global Trade Item Number. (Küresel Ticari Ürün Numarası)
• İlacı evrensel olarak tekilleyen ve Türkiye’de barkod olarak bilinen, GS1
tarafından standardı oluşturulmuş ve firmalar tarafından GS1’den alınan özel
numara.
SN;
• Ürün üzerindeki sıra numarasıdır. GTIN ile birlikte ürünü evrensel olarak
tekilleyen ve üretici firmalar tarafından belirlenen standardı ITS tarafından tespit
edilmiş numaradır.
GLN;
•İlaç Takip Sistemi tarafından etkilenen, mevzuata uygun olarak ilaçla ilgili işlem
yapma yetkisine sahip paydaşların lokasyonunu belirlemek amacıyla kullanılan
numaradır.
İlaç,
GTIN ( Global Trade Item Number ) - BARKOD NUMARASI
SN
( Serial Number )
- SIRA NUMARASI
ile tekilleştirilerek KAREKOD ile işaretlenir
Karekod, datamatrix tipinde 2 boyutlu bir barkodu ifade
eder
GLN
(Global Location Number)
KÜRESEL YER NUMARASI
Bir iş ortamındaki ya da organizasyon
içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel
yerleşim birimini belirtir
İlaç Takip Sistemi'ne yazılımların erişmesini
sağlamak üzere her paydaşa
bir GLN
numarası tahsis edilir
( 01 ) GTIN-BARKOD NUMARASI: Ürünleri dünya genelinde tekil olarak
tanımlayan en fazla 14 basamaktan oluşan numaradır
( 21 ) SN-SIRA NUMARASI: GTIN ile tanımlanan ürünün her bir birimini
tanımlamak için kullanılan numaradır. Bir ürün için kullanılan sıra numarası, aynı
çeşit üründe bir daha kullanılamaz
( 17 ) SON KULLANMA TARİHİ: Ürünün güvenli olarak kullanılabilecek son
tarihini belirtir. Verinin formatı YYAAGG şeklindedir
( 10 ) PARTİ NUMARASI: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt
edilmesi için kullanılan numaradır
PROJE TANITIMI
• İlaç Takip Sistemi’nin temel prensipleri Sağlık Bakanlığı
tarafından ortaya konmuştur
• Sistem yazılımları ve altyapısı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu tarafından hazırlanıp işletilmektedir
• İlaç Takip Sistemi 01.01.2010 tarihi itibariyle gerçek
ortamda gerçek kullanıcılarla hizmet vermeye
başlamıştır
• İlacın/Ürünün üretim ya da ithalatından hastaya
ulaşmasına kadar ilaçla ilgili tüm hareketler sistem
tarafından kayıt altına alınmaktadır
KAPSAM
Takip Edilecek Ürünler
İlaç Takip Sistemi, "Beşeri Tıbbi Ürünler Etiket ve
Ambalajlama Yönetmeliği" kapsamına giren ürünleri
takip etmektedir
Paydaşlar
Mevzuat kapsamında ilaç almak, satmak, üretmek,
ithal-ihraç etmek ve uygulamakla yetkilendirilmiş tüm
kurum ve kuruluşları ifade etmektedir
ZAMAN PLANI
Ocak 2010
• Sistemin Devreye
Alınması
• Pilot Uygulama
Eylül 2009
Kasım 2008
Ağustos 2008
• Demo
Ekim 2007
• Proje Başlangıcı
• Web Servislerinin
Yayınlanması
2011 İTS Portal, İTS PTS,
Donanım
2012 Faz 2
ÜRETİM
BİLDİRİMİ
ÜRETİCİ
İTHALATÇI
SATIŞ
BİLDİRİMİ
Ürün GTIN ve SN ile
tekilleştirilerek KAREKOD
ile işaretlenir
Paket Bilgileri
PTS’ye yüklenir
Sipariş Alınır
Ambalajlama esnasında
paket ve içeriğindeki ürünler
ilişkisel olarak kayıt altına alınır
Paket Bilgileri
PTS’ye yüklenir
Sevkiyat Gerçekleşir
MAL ALIM
BİLDİRİMİ
Paketleme Yapılır
Sipariş Alınır
Paket Bilgileri
PTS’den indirilir
SATIŞ
BİLDİRİMİ
Paket Bilgileri
PTS’den indirilir
Depolanır
DEPO
MAL ALIM
BİLDİRİMİ
Sevkiyat Teslim Alınır
SARF
BİLDİRİMİ
HASTA
HASTANE
Depolanır
Paket Bilgileri
PTS’den indirilir
MAL ALIM
BİLDİRİMİ
SATIŞ
BİLDİRİMİ
HASTA
ECZANE
Stoklanır
SATIŞ
SORGULAMA
Faturalama Dönemi Sonunda
Faturalar Geri Ödeme
Kurumuna Teslim Edilir
GERİ ÖDEME
KURUMU
Fatura Ödenir
WEB SERVISLERI
•Mal Alım Bildirimi
•Mal İade Bildirimi
•Satış Bildirimi
•Satış İptal Bildirimi
•Deaktivasyon
Bildirimi
•Ürün Doğrulama
•Üretim Bildirimi
•Satış Bildirimi
•Satış İptal Bildirimi
•Deaktivasyon Bildirimi
•İhracat Bildirimi
•Ürün Doğrulama
•Mal Alım Bildirimi
•Mal İade Bildirimi
•Sarf Bildirimi
•Deaktivasyon Bildirimi
•Ürün Doğrulama
•Mal Alım Bildirimi
•Mal İade Bildirimi
•Satış Bildirimi
•Satış İptal Bildirimi
•Deaktivasyon Bildirimi
•Ürün Doğrulama
•İlaç Satış
Sorgulama
Ortalama Yanıt Süresi
0.02 sn.
PAYDAŞLAR
Paydaşlar
Sayı
Üreticiler
323
Depolar
277
Eczaneler
24.392
İlaç Sarf Eden Merkezler
15.005
Geri Ödeme Kurumları
41
Toplam
40.050
Veriler canlı olarak itsportal.sagilk.gov.tr adresinden takip edilebilmektedir
Kazanımlar
Halk sağlığının
korunması
• Ambalaj ve kupür sahteciliğinin
engellenmesi,
• Kaçak ilacın engellenmesi,
• Sahte ilacın engellenmesi,
• İlaç hırsızlığın engellenmesi,
• Akılcı ilaç kullanımının desteklenmesi,
• «Ambalajların
kupürlerinin
geri
ödemeye
baz
kabul
edilmesi»
angaryasının ortadan kaldırılması,
• Ambalajı kesilen ilaçların %4 ünün
düşme
ve
kırılma
sebebi
ile
kullanılamaz
hale
gelmesinin
engellenmesi,
• Kontrole tabi ilaçların kontrolünün
desteklenmesi
• Özellikle salgın hastalık dönemlerinde
oluşan karaborsanın engellenmesi,
Kazanımlar
Vatandaşların
ilaca güvenle
erişiminin
sağlanması ve
bunun garanti
altına alınması
• Geri çekmelerde anlık ve kesin
aksiyonların alınabilmesi,
• Piyasa kontrolü ve denetiminin daha
etkili ve daha verimli bir şekilde
yapılabilmesi,
• Veri tabanında, veri madenciliği ile
paha biçilmez bir verinin hem piyasa
kontrolü hem halk sağlığı hem de
yönetimsel açıdan raporlar üretmesi ,
• Paydaşların stok ve satış verilerinden
düzenlenecek
raporlarla
vergi
kaçakçılığının önlenmesi,
• Paydaşların
belli
bir
standartta
çalışmasının
sağlanması
ve
bu
çalışmalarının
otomasyon
ile
desteklenmesi,
• Türkiye’de geliştirilen bir sistemin
uluslararası düzeyde uygulanabilmesi
ve bu sayede dünya standardının
ülkemiz tarafından belirlenmesi,
HASTANELERE BİLGİLER
02.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren «Beşeri Tıbbi Ürünler
Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği» değişikliğine ve
yayımlanmış olan ilgili kılavuzlara göre, bütün hastane ve
tedavi birimleri İlaç Takip Sistemi kapsamı içindedir
Bu hastaneler ve tedavi birimlerinin İlaç Takip Sistemi'ne
uyumu için aşağıdaki bilgilere göre çalışmaları
gerekmektedir
HASTANELERE BİLGİLER
1.
Karekod okuyabilen barkod okuyucu(lar) edinilmelidir
2.
Halen var olan yazılımlarının (HBYS) eczane bölümünde
karekod uyumu sağlanmalıdır. Hastane yazılımlarında İTS
uyumu için "Tam uyum" istenmelidir. İleride çıkabilecek
değişikliklerin de yapılmasına göre bir alım usulü takip
edilmelidir
Hastane eczaneleri, kullanıcı oluşturmak ve şifre almak için
İl Sağlık Müdürlükleri İlaç ve Eczacılık Şubelerinden bilgilerini
güncellemelidir. Özellikle kurumsal bir
e-posta adresi sistemde bulunmalıdır
3.
HASTANELERE BİLGİLER
Toplu ilaç alımları ile ilgili
31.12.2009 tarih ve 2009/84 sayılı genelge ile bütün
hastane ve tedavi birimleri (Hastane Eczaneleri, Diyaliz
Merkezi, Özel Hastaneler, Tüp Bebek Merkezleri, İl Sağlık
Müdürlükleri, Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri
dâhil) ihale ile alınan ilaçların kabul şartları arasında
“karekodlu ilaçların İlaç Takip Sistemine bildirilmiş olması”
şartı aranması gerektiği belirtilmiştir
HASTANELERE BİLGİLER
1- İlaç Takip Sisteminde GLN kaydı bulunmayan paydaşların
bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerine GLN
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir
2- Firmaların ve Ecza Depolarının ihale konusu ilaçlara ait
karekod bilgisini PTS XML standardı uyarınca hazırlanmış
dosya
halinde
elektronik
ortamda
hastaneye
aktarmaları gerekmektedir. “İhale konusu ürünlerin
karekod bilgilerinin elektronik ortamda hastaneye
aktarılması”
için
gerekli
altyapının
kurulması
gerekmektedir
HASTANE SÜREÇLERİ
Hastane Mal Alım Bildirimi
Ürünün hastaneye kabulü sırasında yapılması gereken
bir bildirimdir. Gelen her ürün bu bildirim aracılığı ile
hastane stokuna eklenir. Alım bildirimi yapılmış bir ürün
başka bir yerde herhangi bir harekete konu olamaz.
Her hastane yaptığı bildirimden sorumludur. Bu yüzden
gelen ürünler karekod okuyucu ile okutularak
bildirilmelidir. Alım Bildirimi yapılmamış bir ürün iade ve
sarf bildirimlerinin konusu olamaz
HASTANE SÜREÇLERİ
Hastane Mal İade Bildirimi
Mal İade Bildirimi mal alım bildirimi yapılmış ürünün satıcıya
iade edilmesi durumunda kullanılır. Ürünün iadesinin
yapılabilmesi için ürünün hastane stokunda olması gerekir.
İade bildiriminde de ürünlere ait karekodların okutularak
bildirilmesi gerekmektedir. İade bildirimi sonrasında ürün
hastane stokundan düşer. Kullanıcıların iade işleminde
ürünün satıcısını doğru olarak belirlemesi ve ürünün aynı
satıcıya iadesi gerekir
HASTANE SÜREÇLERİ
Hastane Sarf Bildirimi
Hastane eczanesindeki ürünlerin sarf bildirimleri, sarf edilmek
üzere ambalajlarının bozulmasını takiben ya da ayniyata
kabul edildiği zaman yapılmalıdır. Hastane bu iki yöntemden
birini benimsemeli, buna göre davranmalıdır. Sarf bildirimi ile
ürün sistemden çıkar ve tekrar aktive edilemez
DİKKAT!
Sarf
bildiriminin
iptal
süreci
sistem
tarafından
tanımlanmamıştır. Bu sebeple Sarf bildiriminin dikkatli
yapılması gerekmektedir.
HASTANE SÜREÇLERİ
Hastane Takas Bildirimi
Mal Takas Bildirimi mal alım bildirimi yapılmış ürünün başka
bir hastaneye gönderilmesi durumunda kullanılır
Ürünün başka bir hastaneye gönderilmesi için ürünün
hastane stokunda olması gerekir. Takas bildiriminde de
ürünlere
ait
karekodların
okutularak
bildirilmesi
gerekmektedir. Takas bildirimi sonrasında ürün hastane
stokundan düşer
HASTANE SÜREÇLERİ
Hastane Mal Takas Kabul Bildirimi
Mal Takas Kabul Bildirimi kendisine başka bir hastaneden
gönderilmiş ürünün kabulü için kullanılır. Ürünün mal takas
kabulü ile ürün hastane stokuna eklenir. Mal Takas Kabul
bildirimi yapılmış bir ürün başka bir yerde herhangi bir
harekete konu olamaz. Her hastane yaptığı bildirimden
sorumludur
Mal Takas Kabul Bildiriminde bildirilen ürünler sistem
tarafından kontrol edilir ve sonuç cevap mesajında uyarı
kodu olarak döndürülür
[email protected]
http://itsportal.saglik.gov.tr/

similar documents