Word2013_1cast

Report
2OP381 Manažerská informatika 1
Word
2OP381
Manažerská informatika 1
Microsoft Office Word 2013
1. část
Snímek 1
2OP381 Manažerská informatika 1
Nastavení
Word
Snímek 2
2OP381 Manažerská informatika 1
Word
Snímek 3
Vzhled
Zobrazit vše
2OP381 Manažerská informatika 1
Word
Snímek 4
Přizpůsobení stavového řádku

Místní nabídka
stavového řádku
2OP381 Manažerská informatika 1
Word
Snímek 5
Možnosti

Možnosti aplikace Word, k. Obecné
vyžaduje část
výkonu počítače,
pro starší počítače
doporučujeme
vypnout
Po ukázání myší
na tlačítko zobrazí
jeho název a popis
Jméno a iniciály
uživatele
Vzhled Wordu
2OP381 Manažerská informatika 1
Word
Snímek 6
Formát dokumentů
Formát verze 2013 stejný jako 2007, 2010
(docx)
 Do starší verze: Uložit jako – Dokument
aplikace Word 97 – 2003
 nebo: Možnosti aplikace Word – Uložit –
Ukládat soubory v tomto formátu
 Dokument verze 2003 upravujeme v režimu
kompatibility.

2OP381 Manažerská informatika 1
Word
Snímek 7
Možnosti označování textu
tažením myší
 kurzorové šipky a SHIFT, dále spolu s HOME
a END
 CTRL + SHIFT+šipky (celá slova)
 využití výběrového pruhu (označování po
řádcích)
 věta – klepnutí s CTRL
 CTRL + A (celý dokument)
 sloupcový blok – s ALT

2OP381 Manažerská informatika 1
Vítejte zpátky
Word
Snímek 8
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Formátování
Snímek 9
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Formátování

jednotlivé texty x použití stylů

karta Domů
minipanel nástrojů
 místní nabídka u označeného textu
 klávesové zkratky

Snímek 10
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Snímek 11
Formát písma: Písmo (okno vyvoláme CTRL D)
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Snímek 12
Funkce písem OpenType
Ligatury
Mezery mezi
čísly
bez ligatur
tabulkové (výchozí): vyrovnané:
s ligaturami
písmo
Gabriola
proporční:
písmo Calibri
Číselné tvary
starodávné
(výchozí):
písmo Gabriola
Stylistické sady
písmo Gabriola
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Formát odstavce

karta Domů:

karta Rozložení stránky:
Snímek 13
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Snímek 14
Pravítko
levá
tabulátorová
zarážka
odsazení
prvního řádku
nastavení typu
tabulátoru
odsazení
zleva
předsazení
prvního řádku
odsazení
zprava
2OP381 Manažerská informatika 1
Tabulátory
Formátování
Snímek 15
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Odrážky a číslování
Snímek 16
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Ohraničení a stínování

Použít na:
Text
 Odstavec

Snímek 17
2OP381 Manažerská informatika 1
Styly
na kartě Domů
Formátování
Snímek 18
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Nový styl, úprava stylu
Typ stylu
 odstavec
 znak
 propojený
Snímek 19
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Kontrola stylů

styl odstavce

další formát odstavce

styl znaku

další formát písma
Snímek 20
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Spravovat styly
Snímek 21
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Snímek 22
Styl Marginálie

Okraj dokumentu:


vlevo 5cm
Styl:


rámeček
vodorovná pozice
-2,5 cm
vzhledem k okraji
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Snímek 23
Víceúrovňové číslování

pravá myš, Upravit odsazení
seznamu
2OP381 Manažerská informatika 1
Styly seznamů
Word
Snímek 24
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Šablona - uložení
Snímek 25
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Umístění šablon
Snímek 26
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Nový soubor ze šablony

Soubor,
Nový
nebo

Poklepáním
v průzkumníku
Windows
Snímek 27
2OP381 Manažerská informatika 1
Formátování
Změna šablony dokumentu
karta Vývojář,
Šablona dokumentu

Styly
v dokumentu
podle šablony

Úprava šablony:
okno Upravit styl
Snímek 28
2OP381 Manažerská informatika 1
Rozložení stránky
Karta Rozložení stránky
Snímek 29
2OP381 Manažerská informatika 1
Typy konců
Rozložení stránky
Snímek 30
2OP381 Manažerská informatika 1
Rozložení stránky
Sloupce
rozdělení na oddíly
Snímek 31
2OP381 Manažerská informatika 1
Rozložení stránky
Vzhled stránky

Použít na:
Tento oddíl
 Celý dokument
 Od tohoto místa
dále

Snímek 32
2OP381 Manažerská informatika 1
Rozložení stránky
Dělení slov, čísla řádků
volitelné rozdělení
Snímek 33
2OP381 Manažerská informatika 1
Karta Návrh
Návrh
Snímek 34
2OP381 Manažerská informatika 1
Motiv
Návrh
Snímek 35
2OP381 Manažerská informatika 1
Sada stylů
Návrh
Snímek 36
2OP381 Manažerská informatika 1
Vodoznak
Návrh
Snímek 37
2OP381 Manažerská informatika 1
Barva stránky

netiskne se
Návrh
Snímek 38
2OP381 Manažerská informatika 1
Návrh
Ohraničení stránky
Použít na:
 dokument
 oddíl
 první
stránka
oddílu
Efekt
Snímek 39
2OP381 Manažerská informatika 1
Schránka
Snímek 40
Práce se schránkou
Ctrl+C
 Ctrl+X
 Ctrl+V



Drag and Drop
pro přesunutí textu,
s CTRL kopírování

Podokno schránka
2OP381 Manažerská informatika 1
Úpravy
Najít, Nahradit, Vybrat
Snímek 41
2OP381 Manažerská informatika 1
Úpravy
Najít, Nahradit, Vybrat
podokno navigace rozšířené hledání
Snímek 42

similar documents