nieuwsbrief extra 15 dec 2014

Report
EXTRA NIEUWSBRIEF
Jaargang 25, extra aflevering
15 december 2014
www.basisschooldeboemerang.nl
e-mail: [email protected]
KALENDER
18 dec. Kerstviering: alle kinderen om
12.00 uur vrij en om 17.50u.
weer terug op school
19 dec. Alle kinderen om 12.00 uur
vrij: Kerstvakantie
DATA LANGE(RE) TERMIJN
5 jan.
6 jan.
7 jan.
8 jan.
Nieuwsbrief 9
1e schooldag in 2015.
15.30 uur: workshop 1
schilderen voor gr. 6-7-8
19.30 uur: informatieavond
Rots en Water voor ouders van
gr. 4.
20.00 uur: MR-vergadering
Scholenmarkt Zevenbergen
voor ouders en leerlingen van
groep 8.
COMPENSATIEVERLOF, BAPO
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
16 dec. Meester Theo
17 dec. Meester Theo
17 dec. Juf Joke
KERSTVIERING
Dondermiddag 18 december zijn de
kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Wij
verwachten uw kind weer om 17.50
uur in zijn/haar groep terug op
school. Om 18.10 uur zullen wij naar
De Borgh, in een lichtjesoptocht,
vertrekken.
De kinderen hebben voor de
lichtjesoptocht 2 penlite batterijen
nodig. Natuurlijk krijgt u deze na afloop
weer terug.
Het programma in De Borgh wordt
verzorgd door Het Ruimteorkest
Ensemble, dansschool Tamara (door
Amy) en een paar kinderen uit
verschillende groepen.
U kunt uw kind bij theater De Vlakte
ophalen tussen 19.30 - 19.45 uur.
Wilt u a.u.b. op tijd uw kind ophalen!
Het kerstontbijt is op vrijdagochtend 19
december om 8.30 uur. Het is
raadzaam uw kind slechts iets lichts te
eten te geven voordat het naar school
komt. Om 12.00 uur begint de
kerstvakantie.
HUISWERKKLAS
Op maandag 5 januari 2015 starten we
de tweede periode. Deze periode loopt
tot de meivakantie. De data zijn: 5-1,
12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 23-2, 2-3,
9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 13-4 en 20-4.
Elke maandag van 15.00 tot 16.00 uur
worden de kinderen door vrijwilligers
begeleid. Deelname is niet vrijblijvend.
Wanneer een kind eenmaal is
opgegeven verwachten wij haar/hem
iedere maandag. Bij afwezigheid zal de
school altijd naar huis bellen. De
financiële bijdrage voor het volgen van
de huiswerkklas is voor deze periode
€14,-. (€ 1,- per keer)
De school verwacht gemotiveerde
leerlingen met de juiste werkhouding,
die ook altijd de juiste huiswerkspullen
bij zich hebben en zich zullen houden
aan de regels en afspraken, die door
de school gehanteerd worden.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen die
afgelopen periode gestart zijn ook
gewoon doorgaan.
U hoeft dus dit strookje dan niet meer
in te leveren. Wel moeten zij op 5 jan.
€14,- meenemen naar de
huiswerkklas.
Mochten er nog kinderen zijn die in
januari aan willen sluiten, dan is dit
mogelijk door onderstaand strookje in
te leveren bij de leerkracht!
……………….………………………..
Frans Hendrickx
Secretariaat GMR OBO-Wbr
WORKSHOP SCHILDEREN EN
TEKENEN OP MUZIEK
Er is nog plaats voor deze workshop
voor de groepen 6,7 en 8.
De workshop start op dinsdag 6 januari
2015 en heeft 6 bijeenkomsten van
15.10 uur tot 16.10 uur. (6-13-20-27
januari 3-10 februari)
Kosten voor een workshop zijn €6,- (te
voldoen tijdens de eerste bijeenkomst).
Wil je ook mee doen, geef je dan op bij
juf Yvonne. Je kunt dit doen door het
invulstrookje in te leveren bij Tonny of
juf Yvonne, of je mailt naar
[email protected]
Aanmeldingsformulier
naschoolse activiteit :
Naam leerling:…………………………...
Uit groep:…………………………………
Naam leerkracht:………………………..
wil zich opgeven voor de huiswerkklas
op maandagen van 15.00 tot 16.00u.
……………….………………………..
GMR
Binnen de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad) van Stichting
Openbaar Basisonderwijs (OBO)
West-Brabant is er sinds enige tijd een
vacature ontstaan in de oudergeleding
van de GMR. Indien u de ambitie heeft
om de GMR van OBO West-Brabant te
komen versterken, dan kunt u dit
aangeven bij de directie van de
Boemerang. Om zitting te nemen in de
GMR is het niet noodzakelijk dat u deel
uitmaakt van de MR van de
Boemerang. Elke ouder is van harte
welkom.
Met vriendelijke groet,
Voor- en
achternaam:
Groep:
Telefoonnummer:
(waar u te bereiken
bent tijdens de
workshop)
Schrijft zich in voor de
activiteit: “schilderen en
tekenen op muziek”
Zevenbergen,
___________________2014
Handtekening ouders:
--------------------------------------------------
SANTA RUN
Loop mee voor het leuke en
educatieve waterproject van de
Kinderboerderij Zevenbergen. Een ca.
3 km. lange fun-kerstloop in het
centrum op 21 dec. Start vanaf de
haven om 11.30u.. Deelname voor
jong & oud. Voor meer informatie :
http://zevenbergen.rotarysantarun.nl/
FIJNE FEESTDAGEN
2014 is al weer bijna voorbij. Na de
herfststorm van afgelopen week, lijkt
de winter nog niet echt zijn intrede te
doen. Persoonlijk vind ik het niet zo erg
om ’s morgens vroeg de ruiten van de
auto niet te hoeven krabben.
De vraag is elk jaar: wordt het een
witte Kerst? Dat is voor een weerman
al moeilijk te voorspellen, laat staan
dan wij als leek hierover een uitspraak
zouden moeten doen. Wel hopen we
dat het voor jullie allemaal een warme
Kerst wordt. Warm vanwege de
kerstversiering en de gezelligheid en
een warm gevoel om samen Kerst te
kunnen vieren.
We hopen ook dat het voor iedereen
een fijne Kerstvakantie wordt en hopen
alle kinderen en hun ouders op
maandag 5 januari weer gezond en
wel terug te zien.
Prettige feestdagen, wees voorzichtig
met vuurwerk en alvast de allerbeste
wensen voor 2015. Samen gaan we
er weer een mooi jaar van maken!!!

similar documents