ergonomik risk etmenleri

Report
ERGONOMİ
1
ERGONOMİ
Ergo:İş
Nomos:Bilim (Yasalar)
Ergonomi:İşbilim (Yunanca)
Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik
özelliklerini inceleyerek bunlara uygun
yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı
amaçlayan bir bilim dalıdır.
3
ERGONOMİ
Kısaca fiziksel çevrenin insana
uyumlaştırılması süreci diyebiliriz.
Ergonomi ile uğraşanlara ergonomist adı
verilir ve ergonomistin çalışma alanı işçi,
işyeri ve iş dizaynıdır.
4
ERGONOMİ
Amaç,
Kaza ve yaralanmaları önlemek, yorgunluğu
ve insan vücudunun aşırı kullanımını, işe
devamsızlığı, zaman kaybını, kaza ve
rahatsızlıklara bağlı tazminatları en alt
düzeye indirmek, verimliliği, kaliteyi,
güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst
düzeye çıkarmaktır.
5
ERGONOMİ
Ergonominin konuları
Gürültü, aydınlatma, ısı, titreşim, çalışma
alanının dizaynı, el aletleri dizaynı, makine
dizaynı, sandalye dizaynı, ayakkabı dizaynı
ve iş dizaynı, mesai saatleri, vardiya, mola
saatleri, yemek rejimi vb.
6
ERGONOMİ
İskelet kas sistemi rahatsızlıklarında riskin
en fazla olduğu işler şunlardır:
İmalat sektörü ,
Hizmet ve temizlik işleri,
Sağlık bakım işleri ,
Uzun yol sürücülüğü,
Sporcular, diş hekimleri.
Ofis çalışanları ve bilgisayar kullanan meslek
grupları da risk altındadır.
7
ERGONOMİ
Masa ve Bilgisayar Başında Uzun Süre
Çalışanlarda Gün Sonunda Boyun, Omuz, El
Bileği, Sırt Bölgesinde Ağrı, Hareket Kısıtlılığı
ve Uyuşma Gibi Yakınmalar Sıktır.
İş başarısını ve yaşam kalitesini de düşüren
bu durum bazı temel ERGONOMİK
ÖNLEMLER İLE ENGELLENEBİLİR.
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması,
Masa ve sandalyelerin kişiye özel
ayarlarının yapılması,
Monitör, klavye ve
farenin kişiye uygun
düzenlenmesi,
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Aydınlatmanın sağlanması
ve uygun ışık kaynağının
seçilmesi,
Oturma ve ayakta durma
sırasında vücudun uygun
duruş şeklinin (postür)
sağlanması.
10
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Ofis egzersizleri
Bel ağrılarına karşı koruyucu ergonomi
ilkeleri
11
ERGONOMİ
Ofis düzeninde yapılan hatalar;
Hata: Ofis ortamındaki havanın kuruması
nedeniyle oluşan çok kuru hava.
Sonuç: Akciğer rahatsızlıkları, bronşit, soğuk
algınlığı ve nezlenin artması, göz ve deri
hastalıkları, göz kuruluğu, deri döküntüleri,
alerjik duyarlılığın artması.
12
ERGONOMİ
İşyerinde olması gereken havanın ısı ve
nem oranı
Hava ısısı:(Hafif fiziksel iş:18.3 °C, büro
işleri: 19.4 °C-22.8°C , ağır endüstriyel iş:
12.8°C-15.6°C),
 Nem oranı %70 olmalı,
 Oda her gün mutlaka havalandırılmalı.
13
• İş yükü , stres
• Yorgunluk
• Yaralanma riski
• Meslek hastalıkları
• İş kazaları
• Dikkatsizlik
• Hata
• İş süreleri
• Devamsızlık
• Kayıp zamanlar
• Ek masraflar
• Kalite maliyetleri
• Üretkenlik
• Verimlilik
• Kalite
• Kar
• Ülkenin refahı ve
• Çalışan mutluluğu
AZALIR
AR TAR
ERGONOMİ
Ofis düzeninde yapılan hatalar;
Hata: Bilgisayar karşısında
geçirilen sürenin uzun olması.
Sonuç: Bilgisayar monitörlerinden yayılan
negatif yüklü partiküller, insan bedeninde ve
gözlerde negatif elektrik yükü oluşturarak
havadaki pozitif yüklü toz parçacıklarını çekip
gözlerde konjonktivite neden olur.
15
ERGONOMİ
Ofis düzeninde yapılan hatalar;
Hata: Çalışma alanının önünde ışık kaynağı
(pencere, lamba, yansıtıcı vs.) oluşu.
Sonuç: Ekran kullanıma uygun olsa bile
çalışma alanı yanlış aydınlatıldığı için,
kamaşma ve göz rahatsızlıkları, baş ağrısı.
16
Yanlış Hareketler ve Oturuş Şekli
İdeal Oturuş ve duruş Şekilleri
ERGONOMİ
Ofis düzeninde yapılan hatalar;
Hata: Ekranın (monitörün) yerinin yanlış
olması, çalışan kişinin bakış açısında ya da
arkasında pencere olması nedeniyle oluşan
yansıma.
Sonuç: Ciddi zihinsel ve algısal yüklenme ve
göz yorgunluğu.
20
ERGONOMİ
Ofis düzeninde yapılan hatalar;
Hata: Ekran kalitesinde düşüklük, bozuk
renkler, titreme ve yansıma.
Sonuç: Gözlerde oluşan aşırı yüklenme,
varolan göz rahatsızlıklarının (Miyop,
astigmat gibi) derecesinin artması,
konsantrasyonda güçlük.
21
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi,
 Monitöre uzaklık, görüntüye,
ekran çözünürlüğüne, yazıların
okunabilirliğine ve monitörün
büyüklüğüne bağlıdır.
Ortalama olarak göz-ekran
uzaklığı en az kol mesafesi
kadar uzaklıkta 60-70 cm.)
olmalıdır.
22
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Monitörün kişiye uygun
düzenlenmesi,
Işığın karşıdan, yani bilgisayarın üzerinden
gelmemesi sağlanmalıdır.
Monitörün tepe noktası göz seviyenizden
daha aşağıda olmalıdır.
23
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi,
Ekran üzerine düşen yansımaları önlemek
için monitörün eğim açısı değiştirilmelidir.
24
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi,
20 dk aralarla gözler ekrandan ayırıp
uzakta bir noktaya odaklanmalı, 10–15 sn.
gözler kapatılıp dinlendirilmelidir.
Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır.
Monitörün temiz tutulmasına özen
gösterilmelidir.
25
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi,
Ekranda çok küçük karakterler
kullanılmamalıdır.
Ekran kontrastı gözü yormayacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Monitörden gelen kimi zararlı ışınları
önlemek için ekran filtresi kullanımalıdır.
26
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Klavye ve farenin
kişiye uygun düzenlenmesi,
Klavye ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.
Klavye tuşları çok yumuşak ve çok sert
olmamalıdır.
27
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Klavye ve farenin
kişiye uygun düzenlenmesi,
Yazı yazarken sadece 2 parmak
kullanılmamalıdır.
Klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
28
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Klavye ve farenin kişiye uygun düzenlenmesi,
Doğru bir el-fare yerleşimi için klavye ve
fare aynı yükseklikte olmalıdır.
Fare klavyenin yanında olmalıdır.
Bilek düz bir çizgide tutulmalıdır.
29
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Klavye ve farenin kişiye uygun düzenlenmesi,
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Klavye ve farenin
kullanımı sırasında,
Fare kullanırken bileği sağa ya da sola
doğru bükmemeye dikkat etmelidir.
El ve avuç içinin yukarı ve aşağı doğru
döndürme hareketi fazla yapılmamalıdır.
31
ERGONOMİ
Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması,
Klavye, fare,yazı ve okuma alanı,
dirsekler vücuda bitişik, eller
açılmış durumda iken, dirseği
masadan kaldırmadan çizilen
yayın içinde olmalıdır
(Kol dairesi).
32
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması,
Sinir-Tendon Hasarına
neden olduğu için
kolların masa yüzeyinden
aşağıda kalması ve buna
bağlı olarak bileklerin
sürekli masa kenarına
dayalı tutulmaması
gereklidir.
ERGONOMİ
Ofis düzeninde yapılan hatalar;
Hata: Dinamik ve insan anatomisine uygun
ortopedik, sağlıklı oturma olanağının
olmaması.
Sonuç: Kronikleşen sırt, boyun, bel
rahatsızlıkları, kramplar, kas ağrıları ve
gerilmeleri
34
ERGONOMİ
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Oturma sırasında vücudun
uygun duruş şeklinin (postür) sağlanması;
Ayaklar düz olarak yere temas etmeli,diz
90 derece açılı olmalı, sandalyede beli
destekleyen parça olmalı, sırt dik, omuzlar
rahat, dirsekler 90 derece açılı ve bilekler
nötral pozisyonda tutulmalıdır.
36
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Oturma sırasında vücudun
uygun duruş şeklinin (postür)
sağlanması;
Çalışanın masa altında ayaklarını
uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca
değiştirebileceği alan olmalıdır.
Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara
ek bir destek yerleştirilmelidir.
37
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Oturma sırasında vücudun uygun duruş
şeklinin (postür) sağlanması;
Sandalye ileri geri gidebilmeli, 360 derece
dönebilmeli, yüksekliği ayarlanabilmeli, bel
eğimini desteklemeli, sırt desteği
ayarlanabilmeli, oturma yüzeyi yandan
kalçalara baskı yapmamalıdır.
Oturma alanı hava alıp verebilen bir kumaş
ile kaplanmalıdır.
38
ERGONOMİK ÖNLEMLER
Oturma sırasında vücudun uygun duruş
şeklinin (postür) sağlanması;
Baş nötral pozisyonda tutulmalıdır.
Kişi tüm alanlara rahatlıkla
ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip
bükülmemelidir.
Oturma postürü sürekli
değiştirilmelidir.
39
ERGONOMİ
40
OFİS EGZERSİZLERİ
Boyun egzersizlerini yaparken,
boynun düzgün tutulması
önemlidir. Bu nedenle, önce
nötral pozisyon oluşturulur:
Baş, boyun düz hale gelene
kadar arkaya çekilir. Bu arada
yüz tam karşıya bakar.
Egzersizler bu pozisyon
korunarak yapılır.
41
OFİS EGZERSİZLERİ
Başınızı sırayla sağa ve sola doğru
yavaşça çevirip, 8 sn bekleyin.
Kulaklarınızı her iki omuz bölgesine
yavaşça yaklaştırarak, 8 sn bekleyin.
Çenenizi öne doğru yaklaştırarak
boyun arkasındaki kasları germeye
çalışın. 8 sn bekleyin.
42
OFİS EGZERSİZLERİ
Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru
kaldırın, 3 sn. bekleyin.Ardından
dairesel hareketlerle öne ve arkaya 5
kez çevirmeye çalışın.
Dirseğinizi arkadan elinizle
kavrayarak, ters yöne doğru germeye
çalışın. Ardından karşı omuza doğru
gerilme hissedinceye kadar önden
yaklaştırıp, 8 sn bekleyin.
43
OFİS EGZERSİZLERİ
Parmaklarınızı içi içe geçirerek,
el ayası karşıya bakacak şekilde
dirsekler kırılmadan esneme
yapın. 8 sn bekleyin.
Elleriniz aynı pozisyonda ve
başınızın arkasında iken,
dirseklerinizi arkaya doğru
uzaklaştırarak 8 sn bekleyin.
44
OFİS EGZERSİZLERİ
El ayanız yukarıda olacak
şekilde, sırayla sağa- sola eğilerek
8 sn bekleyin.
Ellerinizi arkada çaprazlayarak,
omuzlarınızı geriye doğru
yaklaştırıp belinizi çukurlaştırarak
10 sn bekleyin.
45
OFİS EGZERSİZLERİ
Ayağınız yere temas halinde iken
diziniz ile gövdenizi ters yönlerde
gerilme hissedinceye kadar çevirin.
Bacağınızı yavaşça yukarı kaldırın.
Ayak bileğinizi dairesel hareketlerle
çevirin, ardından öne-arkaya doğru
germe hareketi yaparak 10 sn
bekleyin.
46
OFİS EGZERSİZLERİ
Her saat 3-4 dk süreyle germe
egzersizlerini uygulayın.
Hareketleri karşılıklı olarak her iki yön
için birkaç kez tekrarlayın.
 Egzersizler sırasında gerilme hissi
dışında, ağrı ve zorlanma
hissetmemelisiniz.
47
ERGONOMİ
Bel Gerçekleri
Bel ağrısı genellikle tek ani bir hareketten
ziyade, tekrarlamalı, zorlamalı ve belin
yanlış kullanımına bağlı hareketlerin
birikimli etkisi ile oluşur.
Bel ağrısı korunma ile çok büyük
ölçüde engellenebilir
48
ERGONOMİ
Bel Gerçekleri
Ağrılı atakların çok
büyük çoğunluğu iyileşir. Ağrı
yerleştikçe tedavi zorlaşır.
Bel fıtığının oluşumunda
etkili olan hareketler dizleri
bükmeden öne eğilme, ağırlık
kaldırma ve dönmedir.
49
BEL AĞRILARINA KARŞI
KORUYUCU ERGONOMİ İLKELER
Uzun süre ayakta kalmanız
yada oturmanız gerektiğinde,
ayağınızın altına tabure
yerleştirmeniz omurganızın
zorlanmasını engelleyecektir.
50
BEL AĞRILARINA KARŞI
KORUYUCU ERGONOMİ İLKELER
Herhangi bir ağırlığı taşırken,
vücudunuza yakın tutmanız
bel bölgesine binen yükü
azaltacaktır.
Yerden bir ağırlık kaldırmanız
gerektiğinde, beliniz yerine
kalça ve dizlerinizden
eğilmeniz daha sağlıklıdır.
51
BEL AĞRILARINA KARŞI
KORUYUCU ERGONOMİ İLKELER
Bel ağrısı yaşıyorsanız, yastık
kullanmadan sırt üstü
pozisyonda ya da çok yüksek
yastıkla uyumamanız,
Mutlaka dizlerinizin altına
yeterli yükseklikte yastık
koymanız tavsiye
edilmektedir.
52
BEL AĞRILARINA KARŞI
KORUYUCU ERGONOMİ İLKELER
Resimdeki oturma şekilleri, boyun
ve sırt bölgesindeki kaslarda
zorlanmaya ve omurgada fıtıklaşma
yaratacağından sakıncalıdır.
Otururken kalçalardan hafifçe öne
eğilmek, yandan bakıldığında boyun
ve sırt bölgesinin aynı hizada olması
önerilmektedir.
53
ERGONOMİ
Korunma ve ergonomi eğitimi ve
ergonomik iyileştirmelerin bel ağrısı sıklığı
ve maliyetini % 50’ nin üzerinde azalttığı
gösterilmiştir.
54
ERGONOMİ
Bir çalışma ortamını iyileştirmeyi
düşündüğünüz zaman şu kuralı unutmayın:
Ortam rahat hissediliyorsa büyük ihtimal
rahattır. Ortam konforsuz olarak
hissediliyorsa hata kişilerde değildir,
mutlaka birşeyler kötü dizayn edilmiştir.
55
( ANTROPOMETRİ ) VÜCUT ÖLÇÜLERİ
Antropometri, insan
vücudunun boyutları ile
ilgilenen özel bir bilim
dalıdır. Bu boyutlar,
uzunluk, genişlik,
yükseklik, ağırlık, çevre
boyutları gibi farklı
boyutlardır.
RİSK FAKTÖRLERİ
Yapılan işin sürekli tekrarı
Kuvvete dayalı çalışma
Kasları yoran bir şekilde çalışma pozisyonu
Mekanik gerilme
Olağandışı sıcaklıklar
Titreşim
ŞİMDİ BU DURUMLARI TEK TEK AÇIKLAYALIM.....
YAPILAN İŞİN SÜREKLİ TEKRARI
Sürekli işin
Tekrarı veya
Uzun süreli duruşlar
Kaslarda esneme ve
sıkışma
Doku
zedelenmesi
Hastalık
YAPILAN İŞİN SÜREKLİ TEKRARI
Çalışma düzeni,
çalışanın sürekli
farklı
pozisyonda,
çalışana
alternatif
olabilecek
şekilde olmalıdır.
KASLARI YORAN BİR ŞEKİLDE
ÇALIŞMA POZİSYONU
Duruş ve pozisyon durumu , kaslarda aşırı
gerginliğe sebep olur.
Çalışma pozisyonu , göğüs hizası ile dirsek
hizası arasında olmalıdır.
Omuzlarda
ağrı artar.
Normal
Sırtta ağrı
artar.
Hareketler simetrik olmalıdır.
Çalışma istasyonu, normal duruştaki görüş ve uzanma
mesafesine göre dizayn edilmelidir.
Kuvvet
Kuvvet
Kuvvet
Erkek
Kadın
Hassas işler
Hafif işler
Ağır İşler
Erkek
Kadın
AYDINLATMA KURALLARI
Aydınlatma araçlarından çıkan ışık ışınları direkt veya yansıyarak göze gelmemelidir.
Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya yakın olmalıdır.
Çalışma alanında keskin gölgeler oluşmamalıdır.
Aydınlatmada titreşim (pırıldama) olmamalıdır.
AYDINLATMA KURALLARI
Obje ile obje fonu arasında maksimum kontrast olmalıdır.
BAYER
BAYER
BAYER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BAYER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BAYER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EKRANLI ÇALIŞMALARDA
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• Ekran görüntüsü ile ilgili kurallar
– Obje ile Obje fonu arasında maksimum
kontrast
– Obje fonu ile arka fon arasında minimum
kontrast
OLAĞANDIŞI SICAKLIKLAR
Vücud 20° sıcaklığın altındaki
soğuk bir cisim ile temas ederse ;
- duyu organlarını zayıflatabilir.
- el ile iş yapma kabiliyetini
azaltabilir.
- kişi operasyonu gerçekleştirmek
için gerekli kuvvete karar veremez.
Yüksek sıcaklık ve nemde ;
1) Eliniz yanabilir.
2) Vücut bu ısıyı atmak için daha
sıkı çalışır. Buda sonuçta
fizyolojik zorlanmaya ve erken
yorulmaya aşırı stres
oluşturabilir.
Koruyucu eldiven kullanmamız
gerekir.
Çevre Isısı
Genel tavsiye
• Faaliyet türüne göre, atölyelerde aşağıdaki sınırlar dahilinde kalan sıcaklık derecelerinin
oluşturulmasına çalışılmalıdır :
- Kış mevsiminde 18 - 22°C arasında,
- Yaz mevsiminde 23 - 26°C arasında
• Zeminden 1,1 ve 0,1 m yükseklikte sıcaklık farkı (oturma konumunda ayak bilekleri ile baş
arasındaki seviye farkı) 3°C dereceyi aşmamalıdır.
• Hava cereyanlarını önlemek için havanın ortalama hızı 0,25m/s değerini geçmemelidir.
• Fizyolojik bakımdan, %40 ila 65 arasında nem oranı olması tercih edilir.
(Mukozaların kurumasını önlemek için minimum %40 oranında nem gereklidir)
Kışın soğukla mücadele önlemleri
Yazın sıcakla mücadele önlemleri
• Dışa açılan kapıların yakınında çalışma postası
olmamalıdır.
• Klima ile sıcaklık ve nem azaltılmalıdır.
• Uyarlanmış iş elbiseleri öngörülmelidir.
• Dahili sıcaklık yüksekse havalandırma öngörülmelidir.
• İçme suyu bulundurulmalıdır.
• Termik veya yansıtıcı bariyerler kullanılmalıdır.
• Sıcak hava kaynağını ve buharları aspiratör ile tahliye
edilmelidir.
•Mümkünse, sıcaklık oluşturan işlerin planlanması günün en
serin saatlerinde yapılmalıdır.
• Mekanik tesisatlar yardımıyla fiziksel eforlar azaltılmalıdır.
Havalandırma – Kimyasal ürünler
Havalandırma
• Aspiratörler periyodik olarak kontrol edilmelidir.
• Vantilatör veya havalandırma sistemi kullanımı havayı
serinletmez, fakat serinlik hissi verir.
> Havayı kirletici maddeler veya kimyasal ürünler kullanılıyorsa :
• Aşağıdaki prensiplere göre yayılmayı kaynakta önleme işlemi
daha etkin ve daha ekonomiktir :
- Kirletici madde üretilen bölüm max derecede tecrit edilmelidir.
- Emisyon bölümüne en yakın noktada önlem alınmalıdır.
-Aspirasyon düzeni operatörün kirletme kaynağı ile aspiratör
arasında yer almayacağı şekilde yerleştirilmelidir.
- Kirletici maddelerin doğal hareketlerinden faydalanılmalıdır.
-Yeterli hızda hava içeri verilmelidir.
• Toplu koruma yöntemlerine öncelik verilmelidir.
• Kimyasal madde kullanımı izne tabi tutulmalıdır.
- Hava çıkışları
durumunda,
çıkışa tekabül
eden ölçüde
hava girişleriyle
telafi
edilmelidir.
- Hava
cereyanlarından
ve rahatsızlık
veren
sıcaklıklardan
sakınılmalıdır.
- Kirlenen veya
işlenen hava,
temiz hava giriş
bölgelerinin
dışına
atılmalıdır.
NORMAL AYAKTA DURUŞ POZİSYONLARI
Normal duruşta sırtta (omurgada ve kalçada) gerilim oluşmaması için ;
Vücuttan uzakta bir cisim
tutulmamalıdır.
Öne doğru 20 dereceden
fazla eğilmemelidir.
Yana doğru 20
dereceden fazla
eğilmemelidir.
Normal duruştan 20
dereceden fazla sağasola dönmemelidir.
HAREKETLERİN DOĞALLIKTAN SAPMASI
HAREKETLERİN DOĞALLIKTAN SAPMASI
OKSİJEN HARCAMA KAPASİTELERİ
DOĞALLIKTAN SAPMANIN RİSKLERİ
DOĞRU
İTME
DOĞRU
KALDIRMA
• Halk içinde muteber bir nesne yok
devlet gibi,
• Olmaya devlet cihanda bir nefes
sıhhat gibi.
Kanuni Sultan Süleyman
Profesör
öğrencilerine
“stres yönetimi”
konusunda
ders veriyordu...
Su
dolu
bir bardağı
kaldırıp
öğrencilerine sordu,
"Sizce
bu
su dolu bardağın
ağırlığı ne kadardır ?"
Cevaplar
200 gr
ile
400 gr
arasında değişti.
Bunun
üzerine
şöyle dedi;
profesör
"Gerçek ağırlık
farketmez. Fakat durum,
bardağı elinizde
ne kadar
süreyle tuttuğunuza göre
değişir.
Eğer,
bir
dakikalığına tutarsam,
Problem
Bir
sağ kolumda
yok.
saatliğine tutarsam,
bir ağrı
oluşacaktır.
Eğer,
gün
ambulans
bir
boyunca tutarsam,
çağırmak zorunda
kalırsınız.
Aslında ağırlık
aynıdır
ne kadar
ama
uzun tutarsanız
size o kadar
ağır gelir."
"Eğer sıkıntılarımızı
her zaman taşırsak,
er ya da geç
taşıyamaz duruma geliriz,
yükler
gittikçe
artarak
daha ağır gelmeye başlar.
Yapmamız gereken
bardağı yere bırakıp
bir süre dinlenmek
ENERJi almak ya da toplamak
ve daha sonra
tutup tekrar
kaldırmaktır."
Yükümüzü
arasıra bırakmalı,
dinlenip tazelendikten sonra
tekrar yolumuza devam
etmeliyiz...
İşten
eve
döndüğünüzde,
iş sıkıntınızı dışarıda
bırakın.
Nasıl olsa, yarın
tekrar alıp
taşıyabilirsiniz.

similar documents