Case De Kleine Kasteeltjes (Lieven Baten)

Report
www.hrwijs.be
De Kleine Kasteeltjes
woonzorgproject DE KLEINE KASTEELTJES
INSPIRATIESESSIE
24 april 2014
www.dekleinekasteeltjes.be
Voorstelling De Kleine Kasteeltjes
Uitgangspunten werking
Medewerkers
Vragen
TONGEREN
DE KLEINE KASTEELTJES BRECHT
serviceflats – assistentiewoningen – woningen met dienstverlening
DE KLEINE KASTEELTJES
BRECHT
34 traditionele rusthuisbedden
31 zorgflats
22 assistentiewoningen
10 ouderenwoningen
DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN
32 serviceflats
15 zorgstudio’s
15 zorgflats
2015
32 zorgkamers
MERLIJNTJE
KINDERDAGVERBLIJF (56)
BUITENSCHOOLSE OPVANG (37)
OCCASIONELE OPVANG (9)
DE KLEINE KASTEELTJES
… WAAR KINDEREN PRINSEN…
…EN SENIOREN KONINGEN ZIJN…
DE KLEINE KASTEELTJES
… WAAR KINDEREN PRINSEN…
…EN SENIOREN KONINGEN ZIJN…
…EN …
… WAAR MEDEWERKERS ZICH THUIS VOELEN…
KLEINE SCHATTEN WORDEN …
GROTE SCHATTEN …
UITGANGSPUNTEN
Bouwconcept
- wisselwerking met de omgeving (staat NIET op
zich – niet geïsoleerd)
- met een knipoog naar het verleden van de site
(indien mogelijk)
- divers aanbod
(er bestaan geen standaardmensen dus geen
behoefte aan een standaardproduct !)
- conform richtlijnen levenslang wonen
(zelfredzaam)
- vernieuwend en aanpasbaar
!!!!! GRIJPT NAAR DE KEEL !!!!!
conceptontwikkeling
integrale en kwaliteitsvolle zorg (gesloten)
dienstverlening
(zorg)
infrastructuur
(wonen)
continuering van onderhandelde
MAATZORG
binnen een optimale prijs/kwaliteit
• Zorgcontinuïteit in functie van de eigenwaarde van
de bewoner in een per definitie “ongelijke”
zorgrelatie (“zekerheid in geborgenheid”)
– Veiligheid
– Privacy, zelfredzaamheid, geborgenheid
= verantwoordelijkheid medewerkers
• Kwaliteitsmanagement
– Klachten- & suggestiebeleid
– Bewoner en familie zijn PARTNERS in ZORG (zeg wat je
doet en doe wat je zegt)
= verantwoordelijkheid medewerkers
IK BEN BELANGRIJK
IN DEZE ORGANISATIE
Klachtenmanagement:
– Klachten worden gekoesterd. Dit betekent
een veilige omgeving zodat niemand angst
heeft om een klacht te formuleren omdat
iedereen overtuigd is van de potentie die in
elke klacht schuilt.
– Fouten, klachten → verbeterprojecten.
NO BLAME CULTUUR (geen stok om te
slaan) !!
= zekerheid voor bewoner, familie, medewerker
EERST DE KLAGER DAN DE KLACHT
om:
•Klanten/medewerkers beter te
begrijpen
•Te leren van klanten/medewerkers
•Klantrelaties te versterken
•Medewerkers te behouden door ideeën
te valideren en hun omgang met
klachten/klanten te faciliteren
•Antireclame te voorkomen
Q
euro
Meten is weten
Tevredenheidsonderzoeken (bewoners, familie, medewerkers)
Kwaliteit = evenwicht
cliënt
organisatie
De Kleine Kasteeltjes – werking
medewerker
• Samen leven en samen werken vanuit
een andere invalshoek bekijken
• Waarom?
• Drie betrokken partijen met
tegengestelde belangen
• Op zoek gaan naar een
gemeenschappelijk belang
DKK - kwaliteitsdriehoek
Klant
(*)
•
•
•
•
•
Hoogstaande kwaliteitsvolle zorg
Op maat
Tegen aanvaardbare prijs
In een aangename woonomgeving
Verhouding prijs/kwaliteit is oké
• Onderhandelde zorg op maat tegen
een verantwoorde prijs in een toffe
omgeving.
MAATZORG
(*) familie, vrienden en goede kennissen
Medewerker
• Taak naar behoren kunnen uitvoeren
• Binnen aangename werksfeer
• Met een zo gering mogelijke
(werk)druk
• Met de nodige aandacht voor de
eigen private noodwendigheden
• Verhouding
werkvreugde/privévreugde is oké
• Aanvaardbaar loon
MAATWERK
Organisatie
•
•
•
•
Maatschappelijk aanvaardbare zorg
Tegen een marktconforme prijs
Toekomstgericht
Verzekeren van continuïteit
• Een maatschappelijk te
verantwoorden prijs
• Binnen een duidelijke visie en een
specifiek profiel
MAATPRIJS
maatzorg
maatprijs
maatwerk
Wanneer de belangen van de ene partij overheersen
trekt de driehoek SCHEEF !!
(*) minstens éénmaal per trimester (richtlijn: éénmaal per maand)
BAP = Bewoner-Aandacht-Persoon
CRA = Coördinerend Raadgevend Arts
(**)
minstens éénmaal per jaar
Andere personeelsvriendelijke items:
•
•
•
•
Ziekteverzuimbeleid
Teambuilding (1 activiteit per jaar)
Personeelsfuif
Terugkerende structurele
schouderklopjes
• Prinsjesdag: één grote familie
PRINSJESDAG
PRINSJESDAG

similar documents