Document 61636

Report
TRYCKSATTA
STIGARLEDNINGSSYSTEM
2012-09-25
FRUKOSTMÖTE
Presentation
•
•
•
•
Alisa Ilijasevic
Sprinklerprojektör
Verksam i 7 år
Brandskyddslaget sedan 2010
BBR 19
• Föreskrift >24m , Råd >40m
• Trycksatt stigarledning. Dimensionering:
600 l/min, 8-12 bar/uttag, uttag varje plan
• Utförande enligt SS 3112 (torr stigarledning)
• Luckor enligt SS364
Enl. BBR 19
SYSTEMTYPER
• Automatiskt – Systemet startas automatiskt av
tryckfall vid öppnad ventil RTJ-uttag. Systemtryck
injusteras via Tryckreduceringsventiler.
• Manuellt - Pumpen ställs in på flera lägen (ex
läge 1: vån 1-6). RTJ styr själva vid brand. Pump
startas alltid i läge 1. Pump startas av tryckfall vid
öppnad ventil RTJ uttag.
• Kombination – Systemet försörjer sprinkler- och
stigarledningssystem. Sprinklerpumpar
överdimensioneras. Injustering av trycket via
tryckreduceringsventiler. (lika automatiskt)
AUTOMATISKT SYSTEM
MANUELLT SYSTEM
KOMBINATION
SBF 120:7 (EN12845)
• Inga uttag på sprinklersystem >DN50 tillåtna
för andra ändamål än sprinkler.
• Egen sprinklerservis (ej gemensam med annat)
NFPA 14 - Standpipe
• Tillåter sprk/stigarledning kombination
• Ej krav på 2 st. av varandra oberoende
vattenkällor (redundans).
• Anpassad till USA RTJ tillvägasätt
UTMANING IDAG
Svensk Norm / Standard /Rekommendation
saknas
 Besiktningssvårigheter
 Tillförlitlighet
 Redundans; vattenkälla, fel av pump,
strömförsörjning mm
 Varaktighet när vattenkällan bassäng
 Provning, Driftsättning, Kontroll – Vem, när, vad?
 Projektering och utförande. Vem?
 Kravställaren. Vem?
ARBETSSÄTT IDAG
•
•
•
•
•
Individuell bedömning av varje projekt
Funktionskrav / BSB
Tidigt samarbete med RTJ
Kvalificerad projektering av systemet
Ofta lika krav SBF 120:7 (sprinkler) med
ändringar och tillägg
• Användning av NFPA 14 (Amerikansk standard
Brandvatten) med ändringar och tillägg
FRAMTID
•
•
•
•
•
Tydliggöra funktionskrav
Säkerställa tillförlitlighet och funktion
Kontroll/Underhålls rutiner.
Uppdatera SS3112 eller nytt?
Se över gällande råd och krav. Ex: >40m? 812bar? Dimensioneringsförutsättningar.
• RTJ inputs

similar documents