Rozbory souvětí

Report
ROZBORY SOUVĚTÍ
ANOTACE
• Materiál tvoří 8 slidů, v nichž si žák procvičí rozbory
složitých souvětí na požadované úrovni v 8. ročníku
• cílová skupina: 8. roč.
• Autor: Mgr. Tomáš Kozák
• očekávaný výstup: žák je schopen provést rozbor
složitého souvětí v rozsahu učiva 8. ročníku, je nutno
použít formu prezentace pro zachování interaktivity
• použitý materiál: učebnice Český jazyk 8. ročník, SPN
• průběh: žáci písemně rozebírají věty, po rozboru
následuje kontrola a oprava
PROVEĎ GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ
1.H
2.V
Mlčechvosty jsou dvě hodiny chůze odtud, a když se podíváte
3.V
4.H
přes Labe a zaměříte pohled na lipovou alej na obzoru, tak se
5.H
tam v dálce zazelená stráň kopce Hebronu a hned kousek
vedle u samé Vltavy je tato vesnice.
1.H
důsledkový
, a když 2.V
sluč..
a 3.V
časová
SS
sluč..
, tak 4.H a 5.H
PROVEĎ GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ
2.H
1.V
3.H
Až uslyšíte můj signál, jděte přímo k té suché borovici, ale teď si
4. H
5.V
někam sedněte a ani se nehýbejte, abyste jeleny předčasně
SS
nevyplašili.
odpor.
sluč..
, 2.H , ale 3.H a 4.H
až 1.V
časová
abyste 5.V
účelová
PROVEĎ GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ
1.H
2.H
3.V
4.H
Srny vyběhly na pole, zastavily se, patrně aby nabraly vítr, a pak
5.H
6.H
se vrátily do křoví, neboť asi uzřely světlo z naší baterky a snad
ucítily i kouř z táboráku.
sluč..
sluč..
1.H , 2.H
sluč..
, a 4.H , neboť 5.H
3.V
účelová
sluč..
a 6.H
SS
PROVEĎ GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ
1.H
Cestovatel
nejprve
zůstal
3.V
rok
na
Tahiti,
2.V
aby
4.H
se
naučil
domorodému jazyku a zvykl si na podnebí, a teprve pak začal
5.V
hledat škuner, který by ho odvezl a ostrov Raroiu, vzdálený asi
750 km.
1.H
SS
sluč
, a 4.H
sluč
, aby 2.V , 3.V
, který 5.V
přívlastková
účelová
PROVEĎ GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ
1.Ha
2.V
Ostrovy Tuamotu, které se podobají sobě navzájem jako vejce vejci,
3.V
1.Hb
nejsou v podstatě nic jiného než nízké korálové útesy, jež vyčnívají jen
4.H
několik metrů nad mořskou hladinu, avšak z navigačního hlediska je
5.V
ještě horší, že mnohé z těchto útesů nikdy nedosahují hladiny moře,
6.V
SS
nýbrž tvoří nebezpečné a často neznámé dno pod vodou.
[1Ha ……1.Hb]
, které 2.V
, avšak 4.H
, jež 3.V
, že 5.V
, nýbrž 6.V
odpor.
přívlastková přívlastková
podmětná

similar documents