Brief van MSD

Report
Molenstraat 110
5342 CC Oss
Postbus 20, 5340 BH Oss
The Netherlands
T +31 (0) 412 66 1222
F +31 (0) 412 66 2617
www.msd.nl
Datum: woensdag 1 oktober 2014
Onderwerp: grondwateronderzoek in uw wijk
Geachte heer, mevrouw,
Van mei 2013 tot september 2014 heeft MSD grondwateronderzoek gedaan in uw
woonwijk. Uit de eerste fase van dat onderzoek bleek dat het diepe grondwater is
verontreinigd. In december 2013 hebben we hierover een inloopavond gehouden.
De afgelopen maanden hebben we vervolgonderzoeken gedaan en inmiddels zijn de
resultaten bekend. We weten nu waar en hoe diep de grondwaterverontreiniging
aanwezig is.
Situatie veilig voor bewoners
De grondwaterverontreiniging zit op een diepte van 25 tot 50 meter. We hebben daar - in
beperkte mate - twee stoffen aangetroffen die in het verre verleden zijn gebruikt voor de
productie, namelijk de stoffen diethylether en monochloorbenzeen. De GGD heeft de
eindresultaten bekeken en geeft aan dat deze verontreinigingen geen risico opleveren
voor de gezondheid van omwonenden. Het grondwater met deze verontreinigingen zit
immers zo diep dat er geen contact mogelijk is.
We willen u graag bijpraten over de resultaten en nodigen u uit voor een inloopavond op:
•
dinsdag 14 oktober vanaf 19.00 uur
•
in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss
•
Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen.
Tijdens de inloopavond krijgt u ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen aan
medewerkers van MSD, adviesbureau Arcadis, gemeente Oss en GGD.
Merck Sharp & Dohme B.V., locatie Oss, Postbus 20, NL-5340 BH Oss, Kloosterstraat 6, NL-5349 AB, Oss, The Netherlands • T +31 (0)412 66 1222 • F +31 (0)412 66 3080
Bank RBS 45.30.63.837 • SWIFT-address RBOSNL2A • IBAN No. NL49RBOS0453063837 • C. Reg. Amsterdam, No. 34028461
Meer informatie
Wilt u meer weten over de verontreiniging van het grondwater?
Kijk dan op onze website www.msd.nl
Klik verder naar Verantwoord Milieu Locatie Oss (onderaan: Grondwateronderzoek).
Vanaf woensdag 15 oktober vindt u daar de uitleg van de eindresultaten aan de hand
van kaarten en schema’s.
Voor vragen kunt u bellen met Jurgen Theissen van de afdeling Communicatie van MSD,
telefoonnummer 0412 - 66 63 66. Of stuur een e-mail naar [email protected]
Met vriendelijke groet,
MSD BV
Dhr. E. Meerwaldt
Facilities Management MSD BV

similar documents