PrijSLijST - MSD Animal Health

Report
The Science of Healthier AnimalsTM
Prijzen Groothandel / Prix Grossiste
01-02-2014
Orderverwerking
Traitement des commandes
Product consultants
gezelschapsdieren
Animaux de compagnie
TEchnical Services
Leen De Decker
Gerda Maes
Dr. Bart Sustronck
Catharine Stuer
Dr. Geert Hoflack
Joke Hoeyberghs
Dr. Maude Lebrun
Tel: 02-370 94 21
[email protected]
Liste de Prix
2014
Prijslijst
PHARMACOVIGILANCE
PHARMACOVIGILANtie
Tel: 02-370 94 10
MSD.AH.Pharmacovigilance
@merck.com
Product consultants
Rundvee / Bovins
Jaak Maertens
Oost- & West-Vlaanderen
0478-28 95 20
[email protected]
Hans Vansteenvoort
Antwerpen, Limburg,
Vlaams-Brabant, Waasland
0495-58 20 53
[email protected]
Simke Van Speybroeck
Vlaanderen - Antibiotica / Vruchtbaarheidshormonen
0476-61 01 26
[email protected]
Benoît Descartes
Hainaut, Namur, Brabant Wallon
0475-60 32 11
[email protected]
Jacques Rossien
Choisissez l’espèce animale / Kies de diersoort
Liège, Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
Namur (Ciney, Hamois,
Havelange, Rochefort,
Han-s-Lesse)
0495-58 20 56
[email protected]
Antwerpen, Limburg,
Vlaams-Brabant (Oost)
0478-28 95 21
[email protected]
Oost- & West-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant (West)
0498-58 69 09
[email protected]
Vlaanderen
0497-11 19 63
[email protected]
Mélanie Debaisieux
Technical Advisor
Bovins – Rundvee
0497-83 74 10
[email protected]
Dr. Peter De Herdt
Mélissa Engels
Dr. Sonja Agten
Key Accounts
Varkens & Pluimvee
Porcs & Volaille
Dr. Josine Beek
Bruxelles, Brabant wallon (Est),
Liège, Luxembourg (Prov. + GD)
0473-22 55 67
[email protected]
Bartel Janssens
Key account Sow Health
Varkens - Porcs
0477-76 85 07
[email protected]
Karen Van Hove
Key account Pig Health & Poultry
Pluimvee - Volaille
Varkens - Porcs
0475-57 55 24
[email protected]
Manager Swine Synchronisation &
Deworming Strategy
0486-16 24 00
[email protected]
Conditions particulières de vente
Bijzondere verkoopsvoorwaarden
Technical Advisor
Rundvee - Bovins
0478-31 72 63
[email protected]
Hainaut, Namur,
Brabant wallon (Ouest)
Grand-Duché de Luxembourg
0496-81 49 51
[email protected]
Dr. Isabelle De Smet
Conditions générales de vente
Algemene verkoopsvoorwaarden
Technical Advisor
Rundvee - Bovins
0477-37 59 84
[email protected]
MSD Animal Health - Clos du Lynx Binnenhof 5 - 1200 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 2 370 94 01 - E-mail: [email protected] - www.msd-animal-health.be
Technical Advisor
Pluimvee - Volaille
0478-28 95 23
[email protected]
Technical Advisor
Varkens - Porcs
0475-48 18 71
[email protected]
Technical Advisor
Varkens - Porcs
0495-84 63 82
[email protected]
Dr. Valérie Renard
Technical Advisor
Gezelschapsdieren Animaux de compagnie
0478-28 95 18
valer[email protected]
CNK
MSD
pr
od
uc
t
n°
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
Kleine huisdieren / Petits animaux
vaccins hond / chiens
Innovatieve veiligheid
van Activyl...
bewezen efficiëntie
van permethrine
• Bioactivatie
• Tekenwerend
• Doodt de vlo
stadia
IV013700
1628-155
Nobivac BbPi 5 x 1d
+ solvens en spuit / solvant et seringue
90
43,85
IV022372
1759-406
Nobivac DHP 10 x 1d + spuit / seringue
120
28,40
IV019540
1064-484
Nobivac DHPPi 10 x 1d + spuit / seringue
120
35,35
IV076952
1401-405
Nobivac Lepto 10 x 1d
120
9,85
IV132010
2976-991
Nobivac L4 10 x 1d
120
25,00
IV019495
1128-966
Nobivac Parvo-c 10 x 1d + spuit / seringue
120
21,70
IV033829
2351-393
Nobivac Pi 10 x 1d + spuit / seringue
120
20,70
IV022497
1401-421
Nobivac Puppy DP 5 x 1d
+ solvens en spuit / solvant et seringue
120
20,20
IV019493
2384-949
Nobivac Rabies 10 x 1d
90
20,70
IV019487
1581-545
Nobivac Diluens / Diluant 10 x 1d
120
3,40
IV088773
Chiller Unit**
1
349,00
IV099979
USB-stick Chiller Unit**
1
75,00
Vaccins kat / chats
permethrine
tekendodend
IV038471
2351-336
Nobivac Ducat 10 x 1d + spuit / seringue
120
22,35
IV072476
2441-350
Nobivac Tricat Trio 10 x 1d + spuit / seringue
120
34,80
IV019487
1581-545
Nobivac Diluens / Diluant 10 x 1d
120
3,40
IV076943
2092-625
Nobilis Paramyxo P201 - 80d
(2 spuiten + 4 naalden)
270
18,50
IV015640
2092-633
Nobilis Paramyxo P201 - 200d
(4 spuiten + 8 naalden)
120
43,50
IV045645
2884-922
Nobivac Myxo-Rhd 5 x 1d
+ solvens en spuit / solvant et seringue
120
32,55
onvolwassen
Vaccins duiven / pigeons
•…
op diergeneeskundig
voorschrift
Vaccins Konijnen / Lapins
mg/kg; ** Permethrin mg/kg). Toedieningswijze: Voor spot-on gebruik. Zorg ervoor dat het product op de intacte huid
wordt aangebracht. Open een sachet en haal de pipet eruit. Stap 1: Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand
van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen. Stap 2: De hond
dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje
van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen. Stap 3: Knijp voorzichtig in de pipet om de oplossing op de huid
toe te dienen. Om te voorkomen dat het product uitloopt over de vacht van het dier (vooral bij grote honden) dient
geen overmatig grote hoeveelheid oplossing op een plaats te worden toegediend. Mocht dit gebeuren, dan is opnieuw
toedienen niet nodig. Contact met de behandelde plaatsen (toedieningplaatsen) dient echter te worden vermeden
totdat deze droog zijn. Bij zeer kleine honden en kleine honden: Knijp stevig in de pipet en dien de gehele inhoud
rechtstreeks op één plaats op de huid toe tussen de schouderbladen. Bij grotere honden: Dien de gehele inhoud van de
pipet gelijkmatig toe op twee (middelgrote honden) of drie (grote honden) of vier (extra grote honden) plekken, op
verschillende plaatsen langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.
1/3
PUB2012_276
ACTIVYL Tick Plus - EU/2/11/137/001-015. Indicaties: Behandeling van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis); het
product heeft een tot 4 weken aanhoudende insecticide werking tegen Ctenocephalides felis. Het product heeft een
tot 5 weken aanhoudende acaricide werking tegen Ixodes ricinus en een tot 3 weken aanhoudende acaricide werking
tegen Rhipicephalus sanguineus. Indien er teken van deze soorten aanwezig zijn wanneer het product wordt toegediend, kan het voorkomen dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar dat ze binnen een week
worden gedood. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD). Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van het dier worden gedood na contact
met dieren die met Activyl Tick Plus behandeld zijn. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij katten. Niet gebruiken bij
overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen. Bijwerkingen: Tijdelijk krabben, erytheem of haaruitval op de plaats van toediening kan voorkomen. Deze effecten verdwijnen meestal zonder behandeling. De toediening van het product kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats
geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal
dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het
middel. Dosering en toedieningsweg: Doseringsschema: De aanbevolen minimale dosering is 15 mg indoxacarb/kg
lichaamsgewicht en 48 mg permethrin/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,1 ml spot-on oplossing per kg lichaamsgewicht. Formaat pipet dat moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de hond: 1,2 tot 5 kg: Activyl Tick Plus
spot-on oplossing voor zeer kleine honden, 0,5 ml, Minimum van 15*, Minimum van 48**; 5 kg tot 10 kg: Activyl Tick
Plus spot-on oplossing voor kleine honden, 1,0 ml, 15-30*, 48-96**; 10 kg tot 20 kg: Activyl Tick Plus spot-on oplossing
voor middelgrote honden, 2,0 ml, 15-30*, 48-96**; 20 kg tot 40 kg: Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor grote
honden, 4,0 ml, 15-30*, 48-96**; 40 kg tot 60 kg: Activyl Tick Plus spot-on oplossing voor extra grote honden, 6,0
ml, 15-22,5*, 48-72**; > 60 kg: De geschikte combinatie van pipetten dient te worden gebruikt. (*Indoxacarb
**BTW / TVA 21%
2-8°C
Kleine huisdieren / Petits animaux
CNK
MSD
pr
od
uc
t
n°
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
Contrôle de la leptospirose canine en
Belgique
Antiparasitair / Antiparasitaires
endo
IV704461
0660-944
Panacur 250 mg - 10 tabl / comp
144
3,80
IV706068
1497-858
Panacur 500 mg - 10 tabl / comp
144
7,10
IV706561
1497-866
Panacur Puppy 5 x 100 ml
14
74,15
C’est l’heure du changement !
Protection actualisée contre les sérogroupes
les plus rencontrés sur le terrain1 :
• Canicola
• Icterohaemorrhagiae
• Australis
• Grippotyphosa
12 mois d’immunité contre chacun des composants
1. BEHAEGHEL, I., BUTAYE, P. & GOOSSENS, E. (2011). Evolution of Leptospirosis in Belgian Dogs From 2002 to 2009. Proceedings of the BSAVA Congress 2011: pp 168-171.
Nobivac® L4 Suspension injectable pour chiens. Indication(s) : Immunisation active des chiens contre : L. interrogans sérogroupe canicola, sérovar Canicola afin de réduire l’infection et l’excrétion urinaire, L. interrogans
sérogroupe Icterohaemorrhagiae, sérovar Copenhageni afin de réduire l’infection et l’excrétion urinaire, L. interrogans sérogroupe Australis, sérovar Bratislava afin de réduire l’infection, L. kirschneri sérogroupe Grippotyphosa, sérovar Bananal/Lianguang afin de réduire l’infection et l’excrétion urinaire. Début de l’immunité : 3 semaines. Durée de l’immunité : 1 an. Contre-indications : Aucune. Effets indésirables : Une augmentation légère et
transitoire de la température corporelle (≤ 1°C) peut survenir durant quelques jours après la vaccination avec certains chiots présentant une baisse de l’activité et/ou une réduction de l’appétit. Un petit œdème transitoire (≤ 4
cm), qui peut occasionnellement être ferme et douloureux à la palpation, peut être observé au point d’injection. De tels œdèmes auront disparu ou auront nettement diminué dans les 14 jours suivant la vaccination. Une réaction d’hypersensibilité aiguë transitoire (anaphylaxie) peut occasionnellement survenir. Posologie, voie(s) et mode d’administration : Voie sous-cutanée. Avant utilisation, placer le vaccin à température ambiante. Administrer
deux injections d’une dose (1 ml) de vaccin avec un intervalle de 4 semaines chez les chiens de 6 semaines et plus. Programme de vaccination :
Primovaccination : première injection à partir de l’âge de 6 à 9(*) semaines et seconde injection à partir de l’âge de 10 à 13
semaines. Rappel : les chiens devront être revaccinés annuellement avec une dose (1 ml) de vaccin. (*) Lors de titres
élevés en anticorps maternels, il est recommandé d’effectuer la première vaccination à 9 semaines d’âge. Pour
une administration simultanée, 1 dose de vaccin Nobivac® contenant le virus de la maladie de Carré,
l’adénovirus canin de type 2 et/ou le parvovirus devra être reconstituée avec 1 dose (1 ml) de
Nobivac® L4. Les vaccins mélangés seront administrés par voie sous-cutanée. EU/2/12/143/002
PUB2013_113
Antiparasitair / Antiparasitaires
eCTo
IV111543
2789-030
Activyl Small Cat 4 pip.
32
11,55
IV112713
2788-958
Activyl Large Cat 4 pip.
32
11,85
IV117666
2789-048
Activyl Toy Dog 4 pip.
32
11,50
IV106804
2788-917
Activyl Small Dog 4 pip.
32
12,85
IV105973
2788-966
Activyl Medium Dog 4 pip.
32
13,60
IV000228
2788-982
Activyl Large Dog 4 pip.
32
14,90
IV107276
2917-011
Activyl Tick Plus Toy Dog 4 pip.
32
13,90
IV104131
2917-029
Activyl Tick Plus Small Dog 4 pip.
32
14,80
IV112728
2917-037
Activyl Tick Plus Medium Dog 4 pip.
32
17,20
IV118028
2917-045
Activyl Tick Plus Large Dog 4 pip.
32
19,65
IV046918
2917-052
Activyl Tick Plus Extra Large Dog 4 pip.
32
24,40
IV706318
1448-117
Scalibor protectorband 48 cm - 6 st /pcs
6
63,30
IV706319
1448-109
Scalibor protectorband 65 cm - 6 st /pcs
6
68,85
Endocriene preparaten
Préparations endocriniennes
IV017804
1451-343
Caninsulin 10 x 2,5 ml
+ 10 spuiten / seringues (40 IE / UI)
36
31,00
IV118228
2907-327
Caninsulin Cartridges 10 x 2,7 ml
36
43,15
IV110480
2910-321
Caninsulin VetPen 0,5 - 8 IU
34
42,10
IV105665
2910-339
Caninsulin VetPen 1 - 16 IU
34
42,10
IV109262
2968-022
Aiguilles / naalden VetPen (12 mm)
100
20,80
1800
0,20
IVBE0002
Insulinespuit / seringue 1,0 ml**
IV068935
Insulinespuit / seringue 0,5 ml (40 IU /ml)**
30 st/pcs
6,10
IV019468
0877-894
Chorulon 1500 IE / UI 5 fl + solvens / solvent
90
21,30
IV021290
0615-625
Delvosteron 20 ml
180
41,10
IV019460
0837-484
Dexafort 50 ml
80
13,45
IV013550
1590-371
Incurin 30 tabl / comp
300
8,90
IV025793
2595-742
Laurabolin 10 ml
200
16,00
IV091602
2503-845
Leventa 30 ml
32
15,65
2/3
**BTW / TVA 21%
2-8°C
CNK
MSD
pr
od
uc
t
n°
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
Kleine huisdieren / Petits animaux
OTITIS / OTITES
l’efficacité démontrée
de la perméthrine
20
58B89954100 1499-169
Otomax ear drops suspension 14 ml
110
7,00
58B89953700 1499-144
Otomax ear drops suspension 34 ml
110
12,75
IV048824
2691-384
Posatex 7,5 g / 8,8 ml
144
7,10
IV116683
2691-368
Posatex 15 g / 17,5 ml
96
10,60
IV709351
0112-573
Dimazon 10 ml
200
8,25
7,10
IV072723
2446-045
Dolorex 10 ml
200
53,60
IV055614
2446-052
Dolorex 50 ml
120
241,80
MU077051300 2092-146
Isoba 250 ml
IV701789
0644-310
Karsivan 60 tabl / comp
IV118662
1257-369
IV063059
IV702022
perméthrine
effet insecticide
en développement
Oto-Aid 100 ml**
Diversen / Divers
L’innovation et la sécurité
d’Activyl …
• Bioactivation
• Effet répulsif
• Tue la puce adulte
OYSOTOAID00 2430-080
les stades
0085-456
6
101,40
144
14,80
Optimmune Canis tube 3,5 g
600
19,95
Schirmer Tear Test 100 strips**
100
36,10
T 61 - 50 ml
120
20,95
IV090511
2372-753
Vasotop P 0.625 mg - 1 x 28 tabl / comp
96
9,70
IV094216
2372-779
Vasotop P 1.25 mg - 1 x 28 tabl / comp
96
13,30
IV084319
2372-787
Vasotop P 1.25 mg - 3 x 28 tabl / comp
28
35,20
IV056113
2372-829
Vasotop P 2.5 mg - 1 x 28 tabl / comp
96
15,80
IV086850
2372-837
Vasotop P 2.5 mg - 3 x 28 tabl / comp
28
42,40
IV052890
2372-795
Vasotop P 5 mg - 1 x 28 tabl / comp
96
18,40
IV065786
2372-803
Vasotop P 5 mg - 3 x 28 tabl / comp
28
50,50
•…
: soumis à
prescription vétérinaire
Perméthrine/kg). Mode d’administration : Utilisation en spot-on uniquement. Appliquer le produit sur peau saine.
Ouvrir un sachet et retirer la pipette. Etape 1: D’une main, tenir la pipette en position verticale, loin du visage, et de
l’autre main, casser l’embout en l’inclinant et en le rabattant sur lui-même. Etape 2: L’animal doit se tenir debout pour
une application aisée. Ecarter les poils jusqu’à ce que la peau soit visible et placer l’embout de la pipette contre la peau,
entre les omoplates. Etape 3: Presser la pipette doucement afin d’en vider entièrement le contenu directement sur la
peau. Ne pas appliquer une quantité excessive de solution au même endroit, ce qui pourrait entraîner son écoulement
sur les flancs de l’animal (particulièrement chez les chiens de grande taille). Si cela se produit, une nouvelle application
n’est pas nécessaire ; toutefois, éviter tout contact avec les zones traitées (sites d’application) jusqu’à ce qu’elles soient
sèches. Chez les chiens de petite et très petite taille, presser la pipette fermement afin d’en vider entièrement le contenu directement sur la peau, entre les omoplates. Chez les chiens de grande taille, la totalité du contenu de la pipette
doit être appliquée uniformément en deux (chiens de taille moyenne), ou trois (chiens de grande taille) ou quatre
(chiens de très grande taille) sites d’application différents, le long de la ligne du dos, à partir de l’épaule jusqu’à la base
de la queue.
3/3
PUB2012_276
ACTIVYL Tick Plus - EU/2/11/137/001-015.. Indications: Traitement des infestations par les puces (Ctenocephalides felis); le produit possède une efficacité insecticide persistant pendant 4 semaines contre Ctenocephalides felis, une efficacité acaricide persistant pendant 5 semaines contre Ixodes ricinus et 3 semaines contre Rhipicephalus sanguineus. Si des
tiques appartenant à ces espèces sont présentes au moment de l’application du produit, ells peuvent ne pas être toutes
éliminées dans les premières 48 heures mais dans un délai d’une semaine. Le médicament vétérinaire peut être utilisé
dans le cadre d’un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Suite au contact avec
des animaux de compagnie ayant été traités avec Activyl Tick Plus, les stades de puces en développement se trouvant
dans leur environnement immédiat sont éliminés. Contre-indications: Ne pas utiliser chez les chats. Ne pas utiliser en
cas d’hypersensibilité connue aux principes actifs ou à l’un des excipients. Effets indésirables: Une irritation transitoire,
un érythème ou une perte de poils au site d’application peuvent survenir. Ces effets se résolvent habituellement sans
traitement. Après application du médicament vétérinaire, le site d’application peut prendre temporairement un aspect
huileux, ou les poils peuvent être collés. Il est normal d’observer également un dépôt blanc et sec. Ce dépôt disparaît
généralement dans les deux jours après administration. Ces changements n’affectent ni l’innocuité, ni l’efficacité du
médicament vétérinaire. Posologie et voie d’administration: Posologie : La dose recommandée est de 15 mg d’indoxacarbe par kg de poids corporel et de 48 mg/kg de perméthrine, soit 0,1 ml de solution par kg de poids corporel. Taille
des pipettes à utiliser en fonction du poids du chien: 1.2 à 5 kg: Activyl Tick Plus solution pour spot-on pour chiens de
très petite taille, 0.5 ml, 15 minimum*, 48 minimum**; 5 kg à 10 kg: Activyl Tick Plus solution pour spot-on pour chiens
de petite taille, 1.0 ml, 15-30*, 48-96**; 10 kg à 20 kg: Activyl Tick Plus solution pour spot-on pour chiens de taille
moyenne, 2.0 ml, 15-30*, 48-96**; 20 kg à 40 kg: Activyl Tick Plus solution pour spot-on pour chiens de grande taille,
4.0 ml, 15-30*, 48-96**; 40 kg à 60 kg: Activyl Tick Plus solution pour spot-on pour chiens de très grande taille,
6.0ml, 15-22.5*, 48-72**; > 60 kg: Utiliser l’association de pipettes appropriées. (*mg Indoxacarbe/kg; ** mg
**BTW / TVA 21%
2-8°C
Paard / Chevaux
CNK
MSD
pr
od
uc
t
n°
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
Aanpak van leptospirose bij de hond in
België
vaccins
IV702750
IV031956
0481-739
2446-029
Antitetanusserum / Sérum Antitétanique 50 ml
Equilis Prequenza 10 x 1d
(voorgevulde spuit / seringue prête à l’emploi 1 ml)
80
20
81,75
86,40
IV039708
2446-003
Equilis Prequenza Te 10 x 1d (Flacon 1 ml)
+ spuit / seringue
120
92,40
IV037894
2446-011
Equilis Prequenza Te 10 x 1d
(voorgevulde spuit / seringue prête à l’emploi 1 ml)
20
96,10
IV038149
2343-952
Cobactan 4,5 % 1,35 g + 30 ml solvens / solvant
36
31,50
IV038113
2343-978
Cobactan 4,5 % 4,5 g + 100 ml solvens / solvant
15
77,10
Antibiotica / Antibiotiques
Ontstekingsremmers
anti-inflammatoires
58B83425200 1478-692
Finadyne 100 ml
40
37,60
58B83431600 1086-891
Finadyne Paarden / Chevaux Pasta - 6 x 10 g
11
49,80
IV701809
1629-294
Vetalgin 100 ml
60
18,22
IV707735
1791-698
Panacur Equine Guard 225 ml
10
23,25
Tijd voor verandering!
Bescherming die up-to-date is
tegen de meest voorkomende serogroepen1:
• Canicola
• Icterohaemorrhagiae
• Australis
• Grippotyphosa
12 maanden immuniteit tegen elke component
1. BEHAEGHEL, I., BUTAYE, P. & GOOSSENS, E. (2011). Evolution of Leptospirosis in Belgian Dogs From 2002 to 2009. Proceedings of the BSAVA Congress 2011: pp 168-171.
Nobivac® L4 Suspensie voor injectie voor honden. Indicatie(s): Voor de actieve immunisatie van honden tegen: L. interrogans serogroep Canicola serovar Canicola voor het verminderen van infectie en uitscheiding via de
urine, L. interrogans serogroep Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni voor het verminderen van infectie en uitscheiding via de urine, L. interrogans serogroep Australis serovar Bratislava voor het verminderen van infectie, L. kirschneri serogroep Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang voor het verminderen van infectie en uitscheiding via de urine. Aanvang van de immuniteit: 3 weken. Duur van de immuniteit: 1 jaar. Contra-indicatie(s):
Geen. Bijwerkingen: Een milde en voorbijgaande toename van de lichaamstemperatuur (≤ 1ºC) kan een aantal dagen na vaccinatie voorkomen, waarbij sommige pups een lichte loomheid en/of verminderde eetlust laten zien.
Een kleine voorbijgaande zwelling (≤ 4 cm), die in incidentele gevallen stevig aanvoelt en bij aanraking pijnlijk is, kan worden waargenomen op de plaats van injectie. Dergelijke zwellingen zullen verdwijnen of aanzienlijk
slinken binnen een periode van 14 dagen na vaccinatie. In incidentele gevallen kan een voorbijgaande acute overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) voorkomen. Dosering, wijze van gebruik en toedieningsweg(en): Subcutane
toediening. Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur komen. Tweevoudige vaccinatie van honden door toediening van 1 dosis (1 ml) met een interval van 4 weken vanaf een leeftijd van 6 weken. Vaccinatieschema:
Basisvaccinatie: De eerste vaccinatie kan worden toegediend vanaf 6 - 9(*) weken leeftijd en de tweede vanaf 10 - 13 weken leeftijd.
Herhalingsvaccinatie: Jaarlijkse hervaccinatie met 1 dosis (1 ml) vaccin. (*) In geval van een hoog niveau van maternale
antilichamen wordt de eerste vaccinatie aanbevolen bij 9 weken leeftijd. Voor gemengde toediening, 1 dosis van
een vaccin uit de Nobivac® reeks dat hondenziekte, canine adenovirus type 2 en/of parvovirus componenten
bevat reconstitueren met 1 dosis (1ml) Nobivac® L4. De gemengde vaccins toedienen door subcutane
injectie. EU/2/12/143/002
PUB2013_113
Antiparasitair / Antiparasitaires
IV705624
1642-495
Panacur flavoured paste 10 x 24 g
5
69,35
IV033428
0877-340
Panacur suspensie / suspension 10 % - 1 L
10
95,70
Endocriene preparaten
Préparations endocriniennes
IV019468
0877-894
Chorulon 5 fl - 1500 IE / UI + solvens / solvent
90
21,30
IV019471
0042-028
Folligon 1 fl - 1000 IE / UI + solvens / solvent
351
7,60
IV701876
0877-373
Receptal 5 x 10 ml
40
69,40
IV711186
2198-679
Regumate Equine 150 ml
20
27,50
IV709351
0112-573
Dimazon 10 ml
200
8,25
IV072723
2446-045
Dolorex 10 ml
200
53,60
IV055614
2446-052
Dolorex 50 ml
120
241,80
6
101,40
Diversen / Divers
MU077051300 2092-146
Isoba 250 ml
IV702022
T61 - 50 ml
120
20,95
Spuit Paard / Seringue Equine**
600
0,10
0085-456
IV059069
1/1
**BTW / TVA 21%
2-8°C
Porcilis AR-T DF
®
Varkens / Porcs
CNK
MSD
pr
od
uc
t
n°
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
Voor de AR-controle zijn alle
puzzelstukken noodzakelijk.
Vaccins Varkens / Porcs
IV057657
2280-121
M+Pac 100 ml - 50d (plastiek / plastique)
IV015212
1385-871
IV110729
2092-658
IV122844
IV013308
53
44,46
Porcilis APP 100 ml - 50d PET
60
40,26
Porcilis AR-T DF 50 ml - 25d PET
120
55,00
2972-479
Porcilis ColiClos 50 ml - 25d PET
120
43,00
1395-888
Porcilis Ery 50 ml - 25d PET
120
12,66
IV013330
1395-904
Porcilis Ery-Parvo 50 ml - 25d PET
120
38,73
IV108418
2864-205
Porcilis Ery-Parvo 100 ml - 50d PET
60
72,36
IV015848
2164-051
Porcilis Glässer 50 ml - 25d PET
120
23,34
IV035296
2310-431
Porcilis M Hyo 200 ml - 100d PET
40
44,46
IV076709
1630-284
Porcilis Parvo 50 ml - 25d PET
120
31,34
IV089941
2613-222
Porcilis PCV 100 ml - 50d PET
60
62,02
IV070891
2691-970
Porcilis PCV 200 ml - 100d PET
12
114,10
IV072759
2410-611
Porcilis Porcoli Diluvac Forte 50 ml - 25d PET
120
28,33
IV112189
2864-825
Porcilis Porcoli Diluvac Forte 100 ml - 50d PET
60
51,72
IV013702
1634-542
Porcilis PRRS 10 x 10d + Diluvac Forte 10 x 20 ml PET
45
134,18
IV013703
1634-559
Porcilis PRRS 10 x 50d + Diluvac Forte 10 x 100 ml PET
45
662,02
IV013704
1634-567
Porcilis PRRS 10 x 100d + Diluvac Forte 10 x 200 ml PET
45
1188,25
IV015334
Diluvac Forte 10 x 20 ml PET
45
10,00
IV015335
Diluvac Forte 10 x 100 ml PET
45
20,00
IV015336
Diluvac Forte 10 x 200 ml PET
45
25,00
Antibiotica / Antibiotiques
Hoge en uniforme colostrumtiters
voor een goede bescherming.
Porcilis AR-T DF suspensie voor injectie voor varkens - Indicaties voor gebruik: Reductie van
klinische verschijnselen van progressieve atrofische rhinitis bij biggen door passieve orale
immunisatie met colostrum van moederdieren die actief geïmmuniseerd zijn met het vaccin.
Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Gewoonlijk kan er op de dag van vaccinatie of de dag
erna een voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur van gemiddeld 1,5°C worden
waargenomen, die bij sommige varkens kan oplopen tot 3°C. Verminderde activiteit en eetlust
komen regelmatig voor op de dag van vaccinatie. Op de injectieplaats kan een voorbijgaande zwelling
met een maximale diameter van 10 cm voorkomen die tot 2 weken na vaccinatie aanwezig kan blijven. Dosering
en toedieningsweg: Laat het vaccin voor gebruik op kamertemperatuur komen. Schud goed voor en af en toe tijdens
gebruik. Voorkom contaminatie. Dien één dosis van 2 ml toe via intramusculaire injectie aan varkens van 18 weken leeftijd of ouder.
Bij voorkeur toedienen vlak achter het oor. Vaccinatieschema: Basisvaccinatie: 2 injecties van telkens één dosis per dier, gegeven met
een interval van 4 weken. De eerste injectie dient 6 weken vóór de verwachte werpdatum te worden gegeven. Herhalingsvaccinatie: 1 injectie
van één dosis 2-4 weken vóór iedere volgende worp. EU/2/00/026/001-006
VS2011-100
MSD Animal
Health
- Lynx
Binnenhof
5 - 1200
Brussel
Tel:
+32
370
94 02
01 370
- E-mail:
Intervet
Belgium
nv/sa,
Stallestraat
73, 1180
Brussel,
Tel: -02
370
94 201,
Fax:
93 [email protected] - www.msd-animal-health.be
IV118039
1620-715
Albipen LA 200 ml PET
12
40,90
IV706822
1270-123
Cobactan 2.5% 100 ml (glas/verre)
60
39,95
IV017993
0834-564
Engemycine 10 % LA 100 ml
60
9,37
IV017992
1180-595
Engemycine 10 % LA 250 ml
12
20,18
IV109212
2690-071
Engemycin Spray 200 ml
60
5,50
IV013170
0060-038
Neopen 100 ml PET
60
8,35
IV013169
1180-603
Neopen 250 ml PET
12
18,70
IV709174
1731-157
Origin 1 x 1 kg
10
98,17
IV709174
1731-157
Origin 100 x 1 kg
10
73,47
IV110756
2837-532
Zuprevo 40 mg/ml 100 ml
60
44,39
IV044772
2837-557
Zuprevo 40 mg/ml 250 ml
24
110,94
1/2
2-8°C
VS 2012_123
Panacur® AquaSol - De Submicron Technologie
Voor de productie van Panacur® AquaSol wordt fenbendazol gemalen met
zirkonium, een synthetisch diamant. De uniforme stofdeeltjes die hierdoor
ontstaan, zijn kleiner dan 1 µm. Panacur® AquaSol wordt hierdoor een
stabiele suspensie die niet neerslaat in het drinkwater en bovendien zorgt
voor een hogere biologische beschikbaarheid.
• Stabiele suspensie voor drinkwater toepassing, niet roeren.*
• Ontwormen op 3 niveaus: Ovicied – Larvicied – Vermicied.
• Makkelijke en snelle toediening.
CNK
MSD
Antiparasitair
Antiparasitaires
MSD Animal Health bvba - Lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel - Tel: +32 2 370 94 01 - Fax: +32 2 370 93 35 - www.msd-animal-health.be
NEEM HET
VOORTOUW IN
STRATEGISCH
ONTWORMEN!
pr
od
uc
t
n°
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
Varkens / Porcs
IV059993
1695-626
Panacur 4 % - 2 kg poeder/poudre
6
54,00
IV702121
1456-433
Panacur PREMIX 1 x 25 kg
1
595,00
IV702121
1456-433
Panacur PREMIX 6 x 25 kg
1
460,00
IV109931
2901-981
Panacur AquaSol 20% - 1 Liter
10
198,44
IV119694
2901-973
Panacur AquaSol 20% - 4 Liter
4
723,12
EndocriEne preparaten
Préparations Endocriniennes
IV019471
0042-028
Folligon 1 fl - 1000 IE / UI + solvens / solvent
351
7,60
IV076973
0068-536
PG 600 1 x 5d + 25 ml solvens / solvent
60
22,78
IV019475
0877-936
PG 600 5 fl x 1d + solvens / solvent
90
24,66
IV055228
0882-936
Planate 20 ml
120
17,84
IV109248
0044-925
Regumate Pig 360 ml
12
38,90
IV116457
2658-607
Regumate Pig 1 Liter
8
96,55
Regumate Pig 1 Liter Dosing Pump**
1
25,00
Synchronisatie / Synchronisation
IVBE008
Ontstekingsremmers
Anti-inflammatoires
58B83425200 1478-692
Finadyne 100 ml
40
37,60
IV701809
1629-294
Vetalgin 100 ml
60
18,22
IV009317
1405-554
Uniferon 200 mg/ml 12 x 200 ml
(plastiek / plastique)
Pharmacosmos injector 1 ml **
5
414,81
1
10,00
0112-573
Dimazon 10 ml
200
8,25
Diversen / divers
IV009333
IV709351
IV004919
IV030946
IV045348
IDAL - injector 0,2 ml **
1
1750,00
IDAL - reservebatterij / batterie de réserve **
1
65,00
ResPimate vaccinatiepistool 2 ml /
pistolet de vaccination **
WCM 1 lt 130
1
15,00
10
4,50
2/2
**BTW / TVA 21%
* zie bijsluiter voor uitzonderingen
2-8°C
Herkauwers / Ruminants
Vaccins
IV013533
De ENIGE geregistreerde combinatie
*Voor de 6-maandelijkse hervaccinatie
Vanaf de leeftijd van 15 maand
Bovilis® IBR marker LIVE
IN of IM 1 shot
Bovilis® IBR marker LIVE
IM
Bovilis® BVD
Bovilis® BVD**
IM
IM
CNK
MSD
pr
od
uc
t
n°
Vaccineer tegen IBR & BVD
met 1 enkele INJECTIE*
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
)
NIEUW !
Bovilis® IBR marker LIVE
+
Bovilis® BVD
1552-124
Bovilis BVD 10 ml - 5d
270
18,50
IV042617
1552-132
Bovilis BVD 20 ml - 10d PET
270
37,05
IV040472
1730-928
Bovilis BVD 50 ml - 25d PET
120
92,55
IV053014
1731-116
Bovilis IBR live 10 ml - 5d
120
10,40
IV074726
1731-124
Bovilis IBR live 20 ml - 10d
90
20,75
IV066110
2079-598
Bovilis IBR live 50 ml - 25d
76
52,00
IV703664
2352-284
Bovilis IBR marker inac 20 ml - 10d PET
270
20,70
IV036802
2352-292
Bovilis IBR marker inac 100 ml - 50d PET
60
103,50
IV704702
1550-680
Bovilis Bovipast RSP 50 ml - 10d
80
45,75
IV063029
2572-642
Bravoxin 10 - 50 ml
50
26,15
IV104420
1148-980
Footvax 20 ml - 20d
100
26,25
IV107816
1549-500
Rotavec Corona 10 ml - 5d
240
49,00
IV104836
2268-878
Rotavec Corona 40 ml - 20d
96
195,90
Antibiotica / Antibiotiques
3 maand
8 maand
9 maand
Albipen LA 200 ml PET
12
40,90
MI000151800 0317-339
Ceporex injectable 100 ml
12
40,40
IV706822
1270-123
Cobactan 2.5% 100 ml (glas/verre)
60
39,95
IV038149
2343-952
Cobactan 4,5 % 1,35 g + 30 ml solvens / solvant
36
31,50
IV038113
2343-978
Cobactan 4,5 % 4,5 g + 100 ml solvens / solvant
15
77,10
IV038638
2356-731
Cobactan LA 7.5% 100 ml
60
85,00
IV109212
2690-071
Engemycin Spray 200 ml
60
5,50
IV017993
0834-564
Engemycine 10% LA 100 ml
60
9,37
IV017992
1180-595
Engemycine 10% LA 250 ml
12
20,18
IV013170
0060-038
Neopen 100 ml PET
60
8,35
IV013169
1180-603
Neopen 250 ml PET
12
18,70
IV106386
1197-292
Nuflor - 100 ml
40
48,50
IV097909
1197-300
Nuflor - 250 ml
20
116,00
IV118039
15 maand
21 maand
**4 weken voor inseminatie
Combinatie :
Lyofilisaat (tablet) Bovilis® IBR marker Live oplossen in Bovilis® BVD (solvens).
2 ml IM per dier toedienen.
PUB2013_131
Bovilis® IBR marker Live
Bovilis® BVD
Lyofilisaat 5 dosissen
10 ml (5 dosissen)
Lyofilisaat 10 dosissen
20 ml (10 dosissen)
Lyofilisaat 25 dosissen
50 ml (25 dosissen)
1620-715
IV112186
2435-360
Resflor 100 ml
40
55,00
IV119892
2435-378
Resflor 250 ml
12
130,00
IV109539
2837-581
Zuprevo 180 mg / ml - 50 ml
120
110,20
1/2
2-8°C
M UL
RA
C
M
OR
IV704013
1416-437
M UL
)
LACTATIE / LACTATION
AR
Cobactan LC 15 inj
12
39,15
16
36,60
DROOGZETTERS / TARISSEMENT
MI000511000 0083-873
Cepravin DC 20 inj
IV123821
Nafpenzal DC 20 inj
2595-759
B
Co ew
ns ar
er ing
va
ti
on
A
a
Q n
ua ta
nt l / k
it a
é rt
/c o
ar n
to
Pr
n
i
Pr js
ix / s
/ p tu
iè k
ce (e
(H xcl
TVA B
T
) W
M
s
s
a
l
C
CNK
pr
od
uc
t
n°
3
rd
IU
A
AR
MSD
s
s
a
Cl
M
M
nd
F
M UL
AR
2
OR
F
F
OR
s
s
a
l
C
RA
C
M
IU
A
1
st
IU
A
RA
C
M
Herkauwers / Ruminants
27,10
intra - uterien / intra - utérin
SNEL - RAPIDE
Hoge pulmonaire concentraties binnen de 4 uur.
Concentration pulmonaire élevée dans les 4 h.
LANGDURIG - LONGUE DUREE
Tot 28 dagen concentraties boven MIC90 aanwezig in
longweefsel.
Jusqu’à 28 jours de présence supérieure à la MIC90 dans les
tissus pulmonaires.
IV016532
1411-701
Metricure 1 x 10 inj
IV109094
0660-472
Butox Protect 1 L
IV109784
1218-080
IV706050
1487-230
IV704446
12
49,15
12
45,00
Butox Protect 2.5 L + pistool / pistolet
3
107,00
Halocur 490 ml
12
70,40
0877-365
Panacur boli 250 mg - 5 x 10 boli
48
30,60
IV702492
1203-439
Panacur SR bolus 1 x 10 boli
4
158,70
IV039677
0877-332
Panacur suspensie / suspension 2,5 % - 1 L
10
43,45
IV033428
0877-340
Panacur suspensie / suspension 10 % - 1 L
10
95,70
IVBE0001
1392-927
Taktic 12,5 % - 1 L
10
35,10
IV111772
2904-837
Taktic 12,5 % - 5 L
4
156,45
Zanil 5 L
2
78,60
Antiparasitair / Antiparasitaires
MI003477600 1202-654
ENDOCRIENE PREPARATEN
PREPARATIONS ENDOCRINIENNES
IV019468
0877-894
Chorulon 5 fl - 1500 IE / UI + solvens / solvent
90
21,30
IV019460
0837-484
Dexafort 50 ml
80
13,45
IV055084
0839-993
Estrumate 10 ml
120
23,30
IV055094
0317-347
Estrumate 20 ml
120
35,00
IV019471
0042-028
Folligon 1 fl - 1000 IE / UI + solvens / solvent
351
7,60
IV701876
0877-373
Receptal 5 x 10 ml
40
69,40
IV702750
0481-739
Anti-tetanusserum / Sérum antitétanique - 50 ml
80
81,75
IV709351
0112-573
Diversen / Divers
GEBRUIKSVRIENDELIJK -FACILITE
Kleinste injectievolume en kortste wachttijd.
Plus faible volume à injecter et plus court délai d’attente.
Dimazon 10 ml
200
8,25
58B83425200 1478-692
Finadyne - 100 ml
40
37,60
IV702022
0085-456
T61 - 50 ml
120
20,95
IV701809
1629-294
Vetalgin 100 ml
60
18,22
2/2
*BTW / TVA 12%
2-8°C
bijsluiters / Notices
Zuprevo® 180 mg/ml oplossing voor injectie voor rund Indicaties Behandeling van luchtwegaandoeningen (Bovine Respiratory Disease) veroorzaakt door
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni gevoelig voor tildipirosine. Koppeltherapie kan worden ingesteld nadat aanwezigheid van de
ziekte in de koppel is vastgesteld. Contra-indicaties Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor macrolide antibiotica of een van de hulpstoffen. Bijwerkingen Pijn
bij injectie en zwelling op de injectieplaats werd zeer regelmatig waargenomen bij behandelde dieren. Toediening van het maximaal aanbevolen injectievolume van 10
ml, leidt tot zwelling op de injectieplaats die pijnlijk kan zijn bij palpatie gedurende één dag in individuele dieren. De zwelling is tijdelijk en verdwijnt normaal gesproken
binnen 7 tot 16 dagen na injectie. Bij sommige dieren kan de zwelling 21 dagen aanhouden. Pathomorfologische reacties op de injectieplaats verdwijnen volledig binnen
35 dagen. Dosering en toedieningsweg Subcutane injectie. Eenmalige toediening van 4 mg tildipirosine/kg lichaamsgewicht (1 ml/45 kg lichaamsgewicht). Voor de
behandeling van rundvee boven de 450 kg lichaamsgewicht, moet de dosering verdeeld worden zodat er niet meer dan 10 ml per injectieplaats wordt geïnjecteerd. De
rubberstop van de flacon kan tot 20 keer veilig worden aangeprikt. Als vaker aanprikken nodig is wordt aangeraden om een multidose injectiespuit te gebruiken. Voor
een correcte dosering en om onderdosering te vermijden dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld. Geadviseerd wordt dieren in een
vroeg stadium van de ziekte te behandelen en binnen 2 tot 3 dagen na injectie de respons op de behandeling te evalueren. Als de klinische symptomen aanhouden of
verergeren, moet de behandeling worden voortgezet met een ander antibioticum totdat de klinische symptomen zijn verdwenen. Wachttijd (Orgaan)vlees: 47 dagen.
Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor
humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus. EU/2/11/124/001-008
Bovilis® BVD Indicaties Voor actieve immunisatie van koeien en vaarzen vanaf de leeftijd van 8 maanden, om de foetus te beschermen tegen transplacentaire infectie
met BVD virus. Contra-indicaties Geen. Bijwerkingen (frequentie en ernst) In zeer zeldzame gevallen kan op de injectieplaats een lichte zwelling waargenomen worden
gedurende 14 dagen. Ook in zeer zeldzame gevallen kan een voorbijgaande milde koorts optreden. In geïsoleerde gevallen kunnen allergische reacties, waaronder een
anafylactische shock, voorkomen. In geval van anafylactische reacties wordt een aangepaste behandeling zoals antihistamine, corticosteroïde of adrenaline aanbevolen.
Dosering en toedieningsweg Voor gebruik het vaccin op kamertemperatuur brengen (15°C - 25°C). Goed schudden voor gebruik. Gebruik steriele spuiten en naalden.
Intramusculaire injectie. 2 ml per dier. Alle runderen kunnen gevaccineerd worden vanaf de leeftijd van 8 maanden. Foetale bescherming kan verwacht worden indien
de primaire immunisatie voltooid werd 4 weken vóór het begin van de dracht. Dieren gevaccineerd minder dan 4 weken vóór de dracht of gedurende het vroege
stadium van de dracht zullen niet beschermd zijn tegen foetale besmetting. Individuele vaccinatie Basisimmunisatie 2 vaccinaties met een interval van 4 weken. De
tweede vaccinatie moet ten laatste 4 weken vóór het begin van de dracht gegeven worden. Hervaccinatie Eén vaccinatie 4 weken vóór het begin van de volgende dracht.
Kuddevaccinatie Basisimmunisatie 2 vaccinaties met een interval van 4 weken. Bij gebruik bij runderen vanaf acht maanden leeftijd dienen alle dieren gevaccineerd te
worden. Hervaccinatie Eén vaccinatie om de 6 maanden. Voor de 6-maandelijkse hervaccinatie mag het vaccin gebruikt worden voor reconstitutie van Bovilis IBRmarker
Live voor gebruik in runderen vanaf een leeftijd van 15 maanden (d.w.z. dieren die eerder afzonderlijk gevaccineerd werden met Bovilis BVD en Bovilis IBR marker
Live). Een enkele dosis (2 ml) Bovilis BVD gemengd met Bovilis IBRmarker Live wordt intramusculair toegediend. Visueel aspect na reconstitutie van Bovilis IBRmarker
Live in Bovilis BVD: zoals gespecifieerd voor enkel Bovilis BVD. Wachttijden Nul dagen. Naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen Intervet
International B.V. – 5831 AN Boxmeer – Nederland vertegenwoordigd door MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel BE-V206227 (glas) BE-V206236
(PET)
Bovilis® IBR marker Live Indicaties Actieve immunisatie van runderen teneinde de intensiteit en de duur van de klinische respiratoire symptomen, veroorzaakt door een
infectie met BHV-1 te verminderen en de nasale excretie van het wildvirus te verminderen. Begin van immuniteit: Een verhoging van de immuniteit werd aangetoond
4 dagen na intranasale vaccinatie en 14 dagen na intramusculaire vaccinatie bij 3 maanden oude seronegatieve dieren. Immuniteitsduur: Na intranasale toediening
aan 2 weken oude kalveren zonder maternale antilichamen blijft de immuniteit ten minste behouden tot de leeftijd van 3-4 maanden, de leeftijd waarop de kalveren
dienen gehervaccineerd te worden. Bij aanwezigheid van maternale antilichamen is het mogelijk dat het vaccin niet volledig beschermt tot de opgegeven leeftijd
voor hervaccinatie. Na hervaccinatie op 3-4 maanden wordt een beschermende immuniteit opgebouwd voor ten minste 6 maanden. Een enkelvoudige intranasale
of intramusculaire vaccinatie van 3 maanden oude dieren geeft een beschermende immuniteit (reductie van klinische symptomen en reductie van virusexcretie),
aangetoond via challenge 3 weken na vaccinatie. Na een enkelvoudige vaccinatie blijft de vermindering van de virale excretie minstens 6 maanden behouden. Specifieke
informatie: Er is geen informatie beschikbaar betreffende de werkzaamheid van het vaccin om een latente wildvirusinfectie te voorkomen of om de re-excretie van
een wildvirus in een latente drager te verhinderen. Contra-indicaties Geen. Bijwerkingen (frequentie en ernst) Een lichte, voorbijgaande temperatuursverhoging (1° C)
kan opgemerkt worden tot 5 dagen na vaccinatie. Een toename van neusuitvloei kan voorkomen na intranasale vaccinatie. Dosering en toedieningsweg Reconstitueer
het vaccin met het Unisolve-solvens. Dosering: een enkelvoudige dosis van 2 ml gereconstitueerd vaccin per dier. Toedieningswijze: - Vanaf 3 maanden: intranasaal
of intramusculair. - Tussen 2 weken en 3 maanden: intranasaal. Bij intranasale toediening (1 ml per neusgat) wordt het gebruik van een neusapplicator aanbevolen.
Vaccinatieschema: Basisvaccinatie: Vaccineer alle dieren met een enkelvoudige dosis. Hervaccinatie: Indien de eerste vaccinatie gegeven wordt tussen de 2 weken en
de 3 maanden, moeten de dieren gehervaccineerd worden met een enkelvoudige dosis op de leeftijd van 3-4 maanden. Nadien hervaccinatie om de 6 maanden. Indien
de eerste vaccinatie gegeven wordt vanaf 3 maanden, moeten de dieren alle 6 maanden gehervaccineerd worden met een enkelvoudige dosis. Voor de 6-maandelijkse
hervaccinatie mag het vaccin kort vóór gebruik gereconstitueerd worden met Bovilis BVD voor gebruik in runderen vanaf een leeftijd van 15 maanden (d.w.z. dieren
die eerder afzonderlijk gevaccineerd werden met Bovilis IBRmarker Live en Bovilis BVD). Eén enkele dosis (2 ml) Bovilis IBRmarker Live gemengd met Bovilis BVD wordt
intramusculair toegediend. Gebruik steeds steriel vaccinatiemateriaal, vrij van desinfectantia. Om spreiding van infectieuze agentia te vermijden, gebruik steeds voor elk
dier een andere neusapplicator. Uitzicht na reconstitutie: - in Unisolve: kleurloze tot licht-matte oplossing. - in Bovilis BVD: zoals gespecifieerd in de bijsluiter voor enkel
Bovilis BVD. Wachttermijn Nul dagen. Naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen Intervet International B.V. – 5831 AN Boxmeer – Nederland
vertegenwoordigd door MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel BE-V286894 (Glas solvens) BE-V233755 (PET solvens)
Zuprevo® 180 mg/ml solution injectable pour bovins Indications Traitement et prévention des maladies respiratoires bovines (MRB) associées à Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida et Histophilus somni sensibles à la tildipirosine. La présence de la pathologie dans le troupeau doit être établie avant de mettre
en place le traitement préventif. Contre-indications Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité aux macrolides ou à l’un des excipients. Effets indésirables Des douleurs
à l’injection et des oedèmes au site d’injection ont pu être observés très communément chez les animaux traités. L’administration de la dose maximale d’injection
recommandée de 10 ml a provoqué des oedèmes au site d’injection pouvant être accompagnés de douleur à la palpation pendant environ une journée chez certains
animaux. Les oedèmes sont transitoires et disparaissent habituellement dans les 7 à 16 jours ; chez certains animaux, les oedèmes ont persisté pendant 21 jours. Les
réactions anatomopathologiques au site d’injection ont été en grande partie résolues dans les 35 jours. Posologie et voie d’administration Voie sous-cutanée. 4 mg de
tildipirosine par kg de poids vif (soit 1 ml pour 45 kg de poids vif ), une seule fois. Pour le traitement de bovins de plus de 450 kg de poids vif, diviser la dose de manière à
ne pas injecter plus de 10 ml au même site d’injection. Le bouchon caoutchouc du flacon peut être perforé jusqu’à 20 fois sans risque. Au-delà, l’utilisation d’une seringue
multi-doses est recommandée. Pour s’assurer d’un dosage correct, le poids de l’animal doit être déterminé aussi précisément que possible afin d’éviter un sousdosage. Il
est recommandé de traiter les animaux en phase précoce de maladie et d’évaluer la réponse au traitement dans les 2 à 3 jours suivant l’injection. Si les signes cliniques
de pathologie respiratoire persistent ou augmentent, le traitement doit être changé en utilisant un autre antibiotique et poursuivi jusqu’à ce que les signes cliniques
disparaissent. Temps d’attente Viande et abats : 47 jours Ne pas utiliser chez les animaux en lactation producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas
utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la mise bas. EU/2/11/124/001-008
Bovilis® BVD Indications Pour l’immunisation active des vaches et génisses dès l’âge de 8 mois afin de protéger le fœtus contre une infection transplacentaire avec le
virus BVD. Contre-indications Aucune. Effets indésirables (fréquence et gravité) Dans des cas très rares, un gonflement léger peut être constaté au site d’injection pendant
14 jours. Aussi dans des cas très rares, une fièvre légère et passagère peut apparaître. Dans des cas isolés, des réactions allergiques, dont un choc anaphylactique,
peuvent se présenter. En cas de réactions anaphylactiques, un traitement adéquat comme de l’antihistamine, des corticostéroïdes ou de l’adrénaline est recommandé.
Posologie et voie d’administration Avant utilisation, le vaccin doit être amené à température ambiante (15°C - 25°C). Bien agiter avant l’emploi. Utiliser des seringues et
aiguilles stériles. Injection intramusculaire: 2 ml par animal. Tous les bovins peuvent être vaccinés à partir de l’âge de 8 mois. Une protection fœtale peut être attendue si
l’immunisation primaire est terminée 4 semaines avant le début de la gestation. Les animaux vaccinés moins de 4 semaines avant le début de la gestation ou pendant le
stade précoce de la gestation ne seront pas protégés contre une contamination fœtale. Vaccination individuelle Immunisation primaire 2 vaccinations avec un intervalle
de 4 semaines. La seconde vaccination doit avoir lieu au plus tard 4 semaines avant le début de la gestation. Revaccination Une seule vaccination 4 semaines avant le
début de la gestation suivante. Vaccination du troupeau Immunisation primaire 2 vaccinations avec un intervalle de 4 semaines. Si utilisation chez des bovins à partir
de 8 mois, tous les bovins doivent être vaccinés. Revaccination Une seule vaccination tous les 6 mois. Pour la revaccination semestrielle, le vaccin peut être utilisé pour la
reconstitution de Bovilis IBRmarker Live pour son utilisation chez les bovins dès l’âge de 15 mois (c.à.d. les animaux qui ont été vaccinés auparavant et séparément avec
Bovilis BVD et Bovilis IBRmarker Live). Une seule dose (2 ml) de Bovilis BVD mélangée avec Bovilis IBRmarker Live est administrée par voie intramusculaire. Aspect visuel
après reconstitution de Bovilis IBRmarker Live dans Bovilis BVD: comme spécifié pour Bovilis BVD uniquement. Temps d’attente Zéro jour. Titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché Intervet International B.V. – 5831 AN Boxmeer – Pays-Bas représenté par MSD Animal Health SPRL – Clos du Lynx 5 - 1200 Bruxelles BE-V206227 (verre)
BE-V206236 (PET)
Bovilis® IBR marker Live Indications Immunisation active des bovins afin de réduire l’intensité et la durée des symptômes respiratoires cliniques provoqués par une
infection avec le VHB-1, et de réduire l’excrétion nasale du virus de terrain. Début de l’immunité: Une augmentation de l’immunité a été démontrée 4 jours après
vaccination intranasale et 14 jours après vaccination intramusculaire chez les animaux séronégatifs âgés de 3 mois. Durée de l’immunité: Après administration intranasale
à des veaux âgés de 2 semaines sans anticorps maternels, l’immunité est maintenue au moins jusqu’à l’âge de 3-4 mois, âge auquel les veaux doivent être revaccinés.
En présence d’anticorps maternels, il est possible que le vaccin protège moins longtemps que l’âge indiqué pour une vaccination de rappel. Après revaccination à 3-4
mois, une immunité protectrice est établie pour au moins 6 mois. Une vaccination unique intranasale ou intramusculaire d’animaux âgés de 3 mois induit une immunité
protectrice (réduction des symptômes cliniques et réduction de l’excrétion du virus), démontrée par challenge 3 semaines après vaccination. Après une vaccination
unique, la réduction de l’excrétion virale est maintenue pendant au moins 6 mois. Information spécifique: Il n’y a aucune information disponible concernant l’efficacité
du vaccin pour la prévention d’une infection latente par le virus de terrain, ni pour empêcher la ré-excrétion du virus de terrain chez un porteur latent. Contreindications Aucune Effets indésirables (fréquence et gravité) Une légère hausse de température (1°C) passagère peut être constatée jusqu’à 5 jours après vaccination.
Une augmentation de l’écoulement nasal peut se présenter après vaccination intranasale. Posologie et voie d’administration Reconstitution du vaccin avec le solvant
Unisolve: Dosage: une dose unique de 2 ml de vaccin reconstitué par animal. Mode d’administration: - À partir de 3 mois: voie intranasale ou intramusculaire. - Entre
2 semaines et 3 mois: voie intranasale. L’emploi d’un applicateur nasal est indiqué pour l’administration par voie intranasale (1 ml par naseau). Schéma de vaccination:
Vaccination de base: Vaccination d’une dose unique pour tous les animaux. Vaccination de rappel: Si la première vaccination est administrée entre 2 semaines et 3 mois,
les animaux doivent être revaccinés avec une dose unique à l’âge de 3-4 mois. Ensuite vaccination de rappel à 6 mois. Si la première vaccination est administrée à partir
de 3 mois, les animaux doivent être revaccinés avec une dose unique tous les 6 mois. Pour la vaccination de rappel semestrielle, le vaccin peut être reconstitué juste
avant l’utilisation dans le Bovilis BVD pour utilisation chez les bovins dès l’âge de 15 mois (les animaux qui ont été vaccinés auparavant avec Bovilis IBRmarker Live et
Bovilis BVD). Une seule dose (2 ml) de Bovilis IBRmarker Live mélangée avec Bovilis BVD est administrée pour voie i.m. Utilisez toujours du matériel de vaccination stérile
et exempt de désinfectant. Afin d’éviter la propagation des agents infectieux, utilisez toujours un nouvel applicateur nasal pour chaque animal. Aspect visuel après
reconstitution: - dans Unisolve: solution incolore à légèrement opaque. - dans Bovilis BVD: comme indiqué dans la notice pour Bovilis BVD uniquement. Temps d’attente
Zéro jour. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché Intervet International B.V. – 5831 AN Boxmeer – Pays-Bas représenté par MSD Animal Health SPRL – Clos du
Lynx 5 - 1200 Bruxelles BE-V286894 (solvant verre). BE-V233755 (solvant PET).
NOUVEAU !
Vaccinez contre IBR & BVD
en 1 seule INJECTION*
La SEULE combinaison enregistrée
*Pour la revaccination semestrielle
A partir de l’âge de 15 mois
Bovilis® IBR marker LIVE
IN ou IM 1 shot
3 mois
Bovilis® IBR marker LIVE
IM
Bovilis® BVD
Bovilis® BVD**
IM
IM
8 mois
9 mois
Bovilis® IBR marker LIVE
+
Bovilis® BVD
15 mois
21 mois
**4 semaines avant insémination
Combinaison :
Dissoudre le lyophilisat (pastille) de Bovilis® IBR marker Live dans le Bovilis® BVD (solvant).
Injecter 2 ml par animal par voie IM.
PUB2013_131
Bovilis® IBR marker Live
Bovilis® BVD
Lyophilisat 5 doses
10 ml (5 doses)
Lyophilisat 10 doses
20 ml (10 doses)
Lyophilisat 25 doses
50 ml (25 doses)
Algemene verkoopsvoorwaarden
I. Toepasselijkheid
De hiernavolgende Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
Overeenkomsten tussen MSD Animal Health BVBA (hierna “MAH”) en de koper, waarvan
zij automatisch deel uitmaken. Afwijkende voorwaarden of afspraken binden partijen
enkel indien MAH ze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor
de specifieke bestelling waarop ze betrekking hebben. Bij eventuele tegenstrijdigheid
van deze algemene verkoopsvoorwaarden met de algemene voorwaarden van de
koper, prevaleren deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
II. Aanvaarding van onze goederen en producten
Bij de levering zal de koper er zich van vergewissen, via een visuele inspectie, dat de
kwaliteit van de geleverde goederen en producten overeenstemt met de contractuele
bepalingen en met het gebruik waartoe zij bestemd zijn. De koper zal eveneens
nagaan of de uiterste gebruiksdatum van het product goed leesbaar is aangebracht.
Indien de koper nalaat dit te doen of indien hij niet te werk gaat volgens de heersende
wetenschappelijke en technische voorschriften die van kracht zijn op het ogenblik
van de levering, worden de geleverde goederen en producten geacht conform en
aanvaard te zijn. Elke klacht met betrekking tot reeds geleverde goederen of producten
wordt door MAH slechts aanvaard op voorwaarde dat dit aan MAH schriftelijk wordt
bevestigd binnen 1 werkdag na de levering. Voor de modaliteiten hoe een klacht dient
opgesteld zie de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Deze regel is toepasselijk op de nietconforme leveringen en de zichtbare gebreken. Deze controle van de conformiteit en
de daaropvolgende aanvaarding van de levering zal door MAH niet kunnen ingeroepen
worden ingeval van een eventueel gebrek van het product of het goed in de zin van
de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met
gebreken. In dit geval zullen enkel de bepalingen van deze wet toepasselijk zijn.
III. Garantie
a. Algemene garantie inzake gebreken
Elke klacht, van welke aard ook, moet noodzakelijkerwijze worden ter kennis gebracht
binnen een termijn van 1 werkdag te rekenen vanaf de levering van de producten of
goederen of, in geval van een verborgen gebrek, binnen een termijn van 15 dagen te
rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek. Elke klacht die wordt geformuleerd na
deze termijn zal niet meer worden aanvaard. Bij elke klacht moet noodzakelijkerwijze
worden vermeld: de data en de nummers van de bestelbons, van de vrachtbrieven en van
de facturen van de goederen en producten die het voorwerp van de klacht uitmaken,
indien deze facturen reeds werden ontvangen.
b. Garantie inzake veiligheid
MAH garandeert de veiligheid van de producten en goederen in de zin van artikel
12, alinea 1 en 2 van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid
voor producten met gebreken, indien een gebrek aan een product of een goed wordt
vastgesteld en dit gedurende een termijn van 10 jaar te rekenen van de dag dat het
product in het verkeer is gebracht, tenzij het slachtoffer van het gebrek binnen die
periode een gerechtelijke procedure heeft ingesteld. De rechtsvordering verjaart door
verloop van drie jaar, te rekenen van de dag waarop het slachtoffer kennis kreeg van de
schade, het gebrek en de identiteit van de producent, ofwel te rekenen van de dag dat
hij er redelijkerwijze kennis van had moeten krijgen.
De veiligheid van een product of een goed, zoals hierboven bepaald, heeft uitsluitend
betrekking op de gezondheid of de fysische integriteit van de eindgebruiker, en derhalve
niet op de latere gedragingen van het product of het goed, noch op diens geschiktheid,
prestatie of duurzaamheid.
De vrijwaring voor de gebreken van de producten of de goederen, die niet de veiligheid
bieden die men er redelijkerwijze van kan verwachten, strekt zich bovendien niet uit tot
het functioneel gebrek of ongeschiktheid van het product voor het beoogde gebruik.
De veiligheid van het product of het goed dat MAH garandeert, sluit elk verkeerd
of onredelijk gebruik door de koper of de eindgebruiker uit. Een product kan niet
als gebrekkig worden beschouwd door het enkele feit dat op een later tijdstip een
verbeterd product op de markt wordt gebracht.
IV. Aansprakelijkheid
a. Algemene aansprakelijkheid
MAH kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld
voor de schade die voor de koper of een derde zou voortvloeien uit een gebruik,
behandeling, opslag of vervoer door de koper of de derde dat niet in overeenstemming
is met de contractuele bepalingen, met de regels van de kunst of met de bijzondere
gebruiksaanwijzingen van de goederen of producten, die geacht worden gekend te
zijn. Het verkeerd gebruik of aanwending voor een ander doel dan is aangegeven op
het etiket of de bijsluiter, sluit de aansprakelijkheid van MAH volledig uit. MAH is niet
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door enig gebrek dat zou voortvloeien uit
gebeurtenissen waarover zij geen controle heeft, met inbegrip van een gebrek met
betrekking tot de veiligheid dat aan het licht zou zijn gekomen nadat het product of
goed in het verkeer is gebracht.
b. Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten
MAH kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor een vastgesteld en bewezen gebrek
en niet voor een schijnbaar gebrek dat enkel gebaseerd is op overeenstemmende
aanwijzingen. MAH is niet aansprakelijk voor gebreken aan producten die zich nog in
het test-stadium bevinden.
c. Aansprakelijkheid voor diensten
MAH sluit elke aansprakelijkheid uit voor de diensten die zij aan de koper zou verlenen
in het kader van de verkoop van goederen of producten.
V. Begrip en gevolgen van overmacht
MAH zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens vertraging of tekortkoming
in de uitvoering van haar verbintenissen in geval deze vertraging of tekortkoming
ontstaat door toeval, overmacht, daad van de overheid of oorlog. Gebeurtenissen
zoals staking, brand, lock-out en gelijkaardige omstandigheden worden beschouwd
als gevallen van overmacht indien zij de uitvoering van het contract onmogelijk maken
binnen de voorziene termijn, zonder dat MAH moet aantonen dat de gebeurtenis
onvoorspelbaar of onvermijdelijk is.
Indien zich een geval van toeval, overmacht, daad van de overheid of oorlog voordoet,
heeft MAH het recht om de uitvoering van het contract op te schorten of, ingeval van
blijvende onmogelijkheid, het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
verplichting tot schadeloosstelling.
VI. Leveringstermijn
Onze leveringstermijnen zijn indicatief. Indien het voor MAH onmogelijk is om binnen
de vooropgestelde termijn te leveren, zal zij de koper hiervan voorafgaandelijk op de
hoogte stellen, teneinde met hem de manier overeen te komen om deze vertraging
op te vangen. Indien de koper niet tijdig de documenten opstuurt of de inlichtingen
mededeelt die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de levering, zal MAH haar
leveringstermijnen verhoudingsgewijze verlengen.
Conditions générales de vente
VII. Betaling
Alle verkochte goederen en producten moeten worden betaald binnen de 30 dagen
na factuurdatum op een door MAH geopende bankrekening. Alle bijkomende
inningskosten zijn ten laste van de koper. Geen enkele klacht of geschil geeft de koper
het recht om de betaling van de facturen van MAH op te schorten. De niet-betaling
van een factuur op de vervaldag, geeft MAH het recht om het contract te ontbinden
en maakt de betaling van de andere facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval heeft
MAH eveneens het recht om andere lopende contracten met de koper onmiddellijk en
zonder opzegtermijn of -vergoeding op te zeggen. Elk verzoek om uitstel van betaling,
minnelijke schikking of gerechtelijk akkoord of om het even welk ander feit dat kan
laten vermoeden dat de solvabiliteit van de koper verslechtert, geeft MAH het recht
een voorschot te vragen voor nog niet uitgevoerde bestellingen, en van de koper alle
noodzakelijke garanties te eisen die nodig zijn om aan de aangegane verbintenissen
te voldoen.
VIII. Overdracht van de risico’s
Ook in het geval dat MAH zich het eigendomsrecht heeft voorbehouden, worden
de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik dat de goederen of producten
de magazijnen van MAH verlaten bij verkoop “af-fabriek”, of op het ogenblik dat
de goederen of producten toekomen in de magazijnen van de koper of op een door
hem aangeduide plaats, bij verkoop “franco-fabriek”. Indien de koper door zijn eigen
toedoen de goederen of producten met vertraging ontvangt, heeft de overdracht van
de risico’s plaats op het ogenblik dat MAH de goederen klaar had voor de levering aan
de koper.
IX. Wijze van verzending en reisweg
Bij een verkoop “franco-fabriek” bepaalt MAH de wijze van verzending en de reisweg.
Bij een verkoop “af-fabriek”, probeert MAH, in de mate van het mogelijke en voorzover
haar middelen het toestaan, rekening te houden met de wensen van de koper. Alle
bijkomende kosten die daaruit kunnen voortvloeien zijn voor rekening van de koper.
X. Verpakkingen, houders en accessoires
Alle producten en goederen worden verkocht inclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt bedongen. Bij een verkoop exclusief verpakking, zal de verpakking aan
MAH moeten worden terugbezorgd binnen de afgesproken termijn, doch ten laatste
binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de levering, vrij van port. Zoniet zullen de
niet-teruggegeven verpakkingen aan de koper worden aangerekend tegen hun
vervangingsprijs. MAH behoudt zich het recht voor om, vóór de levering, de verpakking
van een product of goed te openen teneinde een controle uit te voeren op de kwaliteit
of de hoeveelheid, in een dergelijk geval zal geen enkel protest worden aanvaard met
betrekking tot het feit dat het betrokken product of goed zich niet in de oorspronkelijke
verpakking bevindt.
XI. Uitdrukkelijk ontbindend beding - eigendomsvoorbehoud
Indien de koper een contractuele bepaling of een bepaling uit de Algemene of Bijzondere
verkoopsvoorwaarden schendt, heeft MAH het recht om de lopende contracten van
rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, vanaf de dag dat
MAH de koper in kennis stelt dat zij op deze bepaling beroep doet. MAH blijft eigenaar
van de door haar geleverde goederen en producten tot de volledige betaling van de
prijs. Ingeval van wanprestatie door de koper, heeft MAH het recht om de producten
of goederen terug te nemen op de plaats waar zij zijn opgeslagen tegen afgifte van
een kredietnota, op voorwaarde dat deze terugname en de ontbinding van de verkoop
aan de koper is betekend. De koper zal in dat geval gehouden zijn tot betaling van een
forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 % op de prijs van de teruggenomen
goederen en producten, onverminderd het recht van MAH op een vergoeding voor de
minderwaarde van de genoemde goederen of producten, die zal berekend worden in
functie van de marktprijs. De koper verbindt er zich toe om alle noodzakelijke en nuttige
maatregelen te nemen met betrekking tot de bescherming van het eigendomsrecht van
MAH op de geleverde goederen en producten. Tot aan de volledige betaling van de
prijs, mogen de goederen en producten niet gebruikt, verbruikt of vermengd worden,
teneinde hun identificatie mogelijk te houden. Wanneer derden enig recht vorderen
op deze goederen of producten, is de koper gehouden MAH hiervan onverwijld op de
hoogte te stellen.
XII. Gebruik van onze merken
De goederen en producten worden geïdentificeerd door een merk. Elk gebruik van de
merken van MAH door de koper is onderworpen aan een uitdrukkelijke, schriftelijke en
voorafgaande toestemming van MAH.
XIII. Nalatigheidsinteresten
Elke niet-betaling van de factuur op de vervaldag geeft van rechtswege,
zonder voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding tot de aanrekening van
nalatigheidsinteresten van 12 % per jaar.
XIV. Schadevergoeding
Bovenop de hierboven vermelde nalatigheidsinteresten, heeft MAH bij niet-betaling
van de factuur op de vervaldag recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk
aan 15 % van het onbetaalde bedrag. Deze schadevergoeding dekt de kosten van
administratie, aanmaning, boekhouding, met uitsluiting van advocaatkosten, honoraria
en rechtsplegingsvergoeding.
XV. Toepasselijke wet - bevoegdheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden en elk contract tussen MAH en de koper,
zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Onder voorbehoud van een bepaling van
dwingend recht of van openbare orde, zal elke betwisting, van welke aard ook, worden
voorgelegd aan de rechtbank van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van
MAH is gevestigd. Indien MAH eiser is, zal zij evenwel eveneens het recht hebben om de
eis in te leiden voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel
of de bedrijfszetel van de koper.
XVI. Privacy Policy
Persoonsgegevens die meegedeeld worden aan MSD Animal Health worden opgeslagen
en gebruikt in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De volledige verklaring is te vinden op de website: http://nl.msd-animalhealth.be “Privacy Policy”.
I. Champ d’application
Les Conditions Générales de Vente sont d’application sur toutes les conventions de vente
entre MSD Animal Health (ci-après dénommé « MAH ») et l’acheteur et elles en font
automatiquement partie intégrante. Des conditions différentes ou des accords différents
ne lient les parties entre elles qu’au seul cas où MAH les a acceptés de manière expresse
et par écrit et ne valent que pour la commande spécifique à laquelle ils se rapportent. En
cas de désaccord entre ces conditions générales de vente et les conditions de l’acheteur,
ces conditions générales de vente prévaudront.
II. Acceptation de nos marchandises et produits
L’acheteur est tenu de s’assurer, après inspection visuelle à la livraison, que la qualité
des marchandises et des produits livrés sont conformes aux stipulations contractuelles
et à l’usage auquel ils sont destinés. L’acheteur vérifiera aussi que la date de péremption
de la marchandise soit mentionnée de façon bien lisible. En l’absence de telles
vérifications ou en cas de vérification ne répondant pas aux normes scientifiques
et techniques d’application au jour de la livraison, nos marchandises et produits sont
tenus pour conformes et considérés comme acceptés. Toute réclamation concernant
des marchandises ou produits déjà livrés ne sera prise en compte par MAH qu’à la
condition qu’elle soit confirmée par écrit dans le jour ouvrable qui suit la livraison.
Pour les modalités « comment rédiger une réclamation », voir « conditions particulières
de vente ». Cette règle est d’application pour toute livraison non conforme et pour
les vices apparents. La vérification de conformité et l’acceptation subséquente de la
livraison ne pourront être invoquées par MAH en cas de défectuosité du produit ou de
la marchandise conformément à la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du
fait de produits défectueux. Dans ce cas, les dispositions visées par ladite loi seront seules
d’application.
III. Garantie
a. Garantie générale concernant des défauts
Toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, doit nécessairement être notifiée
dans un délai d’1 jour ouvrable à compter de la livraison des produits ou marchandises
ou, en cas de vice caché, dans un délai de 15 jours à compter de la découverte de celuici. Aucune réclamation formulée après ce délai ne sera prise en compte. La réclamation
indiquera nécessairement les dates et numéros des bons de commande, des bordereaux
d’expédition et des factures, si celles-ci ont déjà été reçues, relatifs aux marchandises et
produits qui sont l’objet de la réclamation.
b. Garantie en matière de sécurité
MAH garantit la sécurité de ses produits et marchandises selon le prescrit de l’article 12,
alinéas 1 et 2 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux, à savoir en cas de défectuosité établie du produit ou de la marchandise,
pendant dix ans à partir de la mise en circulation du produit, sauf action judiciaire
intentée dans ledit délai par la victime de la défectuosité. L’action en justice s’éteint par
prescription dans un délai de trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance
du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ou à compter du jour où il aurait
dû en avoir raisonnablement connaissance.
La sécurité d’un produit ou d’une marchandise, telle qu’elle est visée ci-dessus, concerne
exclusivement la santé ou l’intégrité physique du consommateur final et ne trouve
pas, par conséquent, à s’appliquer aux comportements ultérieurs du produit ou de
la marchandise pour ce qui a trait notamment à son efficacité, sa performance ou sa
durabilité.
La garantie contre les défauts des produits ou des marchandises, lorsque ceux-ci n’offrent
pas la sécurité que l’on peut légitimement en attendre, ne s’étend pas à la notion de
vice fonctionnel ou d’inadaptation du produit pour l’usage auquel on le destine. La
sécurité du produit ou de la marchandise que MAH garantit exclu tout usage incorrect
ou déraisonnable par l’acheteur ou le consommateur final. Un produit ne peut être
considéré comme défectueux du seul fait qu’un produit plus perfectionné ait été mis sur
le marché ultérieurement.
IV. Responsabilité
a. Responsabilité en général
La responsabilité de MAH, tant contractuelle qu’extracontractuelle, ne peut être
engagée en cas de dommage qui résulterait pour l’acheteur ou pour un tiers d’un
emploi, d’une manipulation, d’un stockage ou d’un transport non conformes aux
stipulations contractuelles, aux règles de l’art ou aux modes particuliers d’application
de nos marchandises ou produits, qui sont présumés connus. La mauvaise application
ou l’utilisation à d’autres fins que celles limitativement indiquées sur l’étiquette ou sur
la notice d’emploi excluent toute responsabilité de la part de MAH. La responsabilité de
MAH ne peut être engagée pour tout défaut qui serait la conséquence d’événements
sur lesquels MAH n’aurait pas d’emprise, en ce compris un manquement concernant la
sécurité, qui se serait révélé après la mise en circulation du produit ou de la marchandise.
b. Responsabilité du fait des produits défectueux
La responsabilité de MAH ne pourra être engagée qu’en cas de défaut établi et prouvé
et non pour un défaut en apparence qui se baserait seulement sur un faisceau d’indices
concordants. MAH ne peut être tenu pour responsable de défauts sur des produits qui se
trouvent encore en phase d’essai.
c. Responsabilité pour services
MAH exclut toute responsabilité du fait des services rendus à la clientèle dans le cadre de
la vente de produits ou de marchandises.
V. Notion en effets de la force majeure
MAH est déchargé de toute responsabilité pour tout retard ou manquement dans
l’exécution de ses obligations si ce retard ou ce manquement sont la conséquence d’un
cas fortuit, de force majeure, du fait du gouvernement ou de guerre.
Des circonstances telles que la grève, l’incendie, le lock-out et toute circonstance similaire
sont à considérer comme des cas de force majeure lorsqu’elles ont pour effet de rendre
impossible l’exécution du contrat dans les délais prévus sans que MAH n’ait à établir que
l’événement est imprévisible ou inévitable.
Si un cas d’accident, de force majeure, un acte de gouvernement ou de guerre survient,
MAH a le droit de suspendre l’exécution du contrat ou, en cas d’impossibilité d’exécution
définitive, de le résilier totalement ou partiellement celui-ci, sans aucune obligation
d’indemnisation de sa part.
VI. Délai de livraison
Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En cas d’impossibilité de livrer dans
le délai imparti, MAH informera préalablement l’acheteur pour convenir avec lui des
moyens de faire face au retard. En cas de retard par l’acheteur dans l’envoi des documents
ou dans la communication des renseignements nécessaires à la bonne exécution de la
livraison, les délais de MAH seront proportionnellement prolongés.
VII. Paiement
Tous produits et marchandises vendus sont payables dans les 30 jours qui suivent la
date de facturation aux comptes bancaires de MAH. Tous les frais supplémentaires
d’encaissement sont à charge de l’acheteur. Aucune réclamation ou litige ne donne à
l’acheteur le droit de suspendre le paiement des factures de MAH Le non- paiement
d’une facture à son échéance confère à MAH le droit de résilier le contrat et rend
immédiatement exigible tout autre paiement. Dans ce cas, MAH a également le droit
de résilier immédiatement tout autre contrat en cours avec l’acheteur, sans délai ni
indemnité de préavis. Toute demande de délai de paiement, d’accord à l’amiable ou
de concordat judiciaire ou tout autre fait pouvant laisser craindre une détérioration
de la solvabilité de l’acheteur donne le droit à MAH d’exiger des acomptes pour les
livraisons non encore effectuées et l’autorise à exiger de l’acheteur toutes les garanties
nécessaires en vue de couvrir les engagements pris. Pour les grossistes qui acceptent une
domiciliation, se rapporter aux Conditions Particulières de Vente.
VIII. Transfert des risques
Même en cas de réserve de propriété au profit de MAH, les risques sont transférés à
l’acheteur au moment du départ des marchandises ou des produits des magasins de
MAH en cas de vente “départ usine” ou au moment de la réception des marchandises
ou des produits dans les magasins de l’acheteur ou aux lieux désignés par lui en cas
de vente “franco usine”. Cependant, si l’acheteur de par sa faute est en retard pour
la réception des produits ou des marchandises, le transfert des risques a lieu à la date
prévue initialement pour la livraison par MAH.
IX. Mode d’expédition et itinéraire
En cas de vente “franco usine”, MAH fixe le mode d’expédition et l’itinéraire. En cas
de vente “départ usine” MAH s’efforce, dans la mesure du possible, et dans les limites
de ses moyens, de tenir compte des desiderata de l’acheteur, tous frais supplémentaires
pouvant en résulter étant à sa charge.
X. Emballages, supports et accessoires
Sauf stipulation contraire, les produits et marchandises sont vendus avec leur emballage.
En cas d’une vente sans contenu dans l’emballage, l’emballage doit être retourné à MAH
dans le délai convenu et, au plus tard, dans les six mois à compter de la livraison, franco
de port. A défaut de quoi les emballages vides non retournés dans les délais prévus
seront facturés à l’acheteur à leur prix de remplacement. MAH se réserve le droit d’ouvrir,
avant la livraison, un produit ou une marchandise déjà emballée en vue de pratiquer un
contrôle de la qualité ou de la quantité; dans un pareil cas de figure, aucune réclamation
ne sera admise si le produit ou la marchandise concernée ne se trouve pas dans son
emballage d’origine.
XI. Clause résolutoire expresse – réserve de propriété
Au cas où l’acheteur violerait une stipulation contractuelle ou une disposition des
conditions générales ou particulières de vente, MAH a le droit de considérer les contrats
en cours comme résolus de plein droit avec effet immédiat au jour de la notification
à l’acheteur de sa volonté de se prévaloir de la présente disposition. MAH demeure
propriétaire des marchandises et produits livrés jusqu’à parfait paiement. En cas
de manquement de la part de l’acheteur, MAH a le droit de reprendre ces produits
ou marchandises au lieu où ils sont entreposés contre remise d’une note de crédit, à
condition que l’acheteur se soit vu notifier la reprise ainsi que la dissolution de la vente.
L’acheteur sera tenu, dans cette éventualité, au paiement d’une indemnité forfaitaire de
25% du prix des produits et marchandises repris, sans préjudice de l’indemnisation de
la moins-value éventuelle desdites marchandises ou produits, laquelle sera calculée en
fonction du prix du marché. L’acheteur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires
et utiles relatives à la protection du droit de propriété de MAH sur les marchandises
ou produits livrés. Jusqu’au parfait paiement du prix, les produits et marchandises
ne pourront être utilisés, consommés ni mélangés, ceci afin de rendre possible leur
identification. Si des tiers font valoir un droit sur ces marchandises ou produits, l’acheteur
est tenu d’en informer MAH immédiatement.
XII. Utilisation de nos marques
Les produits et marchandises sont identifiés par une marque. L’acheteur ne sera habilité
à utiliser ces marques que moyennant l’autorisation expresse écrite et préalable de MAH.
XIII. Intérêts de retard
Le non-paiement d’une facture à son échéance rend l’acheteur redevable de plein droit
et sans mise en demeure préalable d’intérêts de retard au taux de 12 % l’an.
XIV. Dommages-intérêts
Outre les intérêts de retard visés à l’article XIII, le non-paiement d’une facture à
son échéance rend l’acheteur redevable à MAH d’un montant forfaitaire, à titre de
dommages et intérêts, égal à 15 % du montant impayé. Ces dommages et intérêts
couvrent les frais d’administration, de mise en demeure, de comptabilité, à l’exclusion
des frais d’avocat, d’honoraires et de l’indemnité de procédure.
XV. Loi applicable - Compétence
Les présentes conditions générales de vente ainsi que tout contrat conclu entre MAH
et l’acheteur sont soumis au droit belge. Sous réserve de dispositions impératives ou
d’ordre public contraires, toutes contestations, de quelque nature qu’elles soient, sont
soumises aux Tribunaux du ressort du siège social de MAH. Lorsqu’il est demandeur, MAH
se réserve le droit d’intenter son action devant les Tribunaux du ressort du siège social ou
du siège d’exploitation de l’acheteur.
XVI. Privacy Policy
Les renseignements personnels fournis à MSD Animal Health seront stockés et utilisés
conformément à la loi sur la protection de la vie privée. La déclaration complète
peut être consultée sur le site Internet: http://fr.msd-animal-health.be “Politique de
confidentialité”.
Bijzondere verkoopsvoorwaarden
Conditions particulières de vente
• Iedere bestelling veronderstelt het kennen en het aanvaarden, zonder
voorbehoud, van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bestellingen
geplaatst vóór 12.00 uur worden, behalve bij overmacht, de volgende
werkdag geleverd. Voor bestellingen tot netto 1000 euro (excl. BTW)
is MAH genoodzaakt een forfaitaire orderkost van 50 euro aan te
rekenen. Klachten over de aard of de kwaliteit van de goederen
dienen schriftelijk te gebeuren binnen 1 werkdag na levering van de
goederen.
• Een prijslijst vervangt en schaft alle vorige af. De bestellingen worden
uitgevoerd tegen de prijzen geldig op de dag van de uitvoering
ervan.
• MAH behoudt zich het recht voor om backorders die meer dan 2
maanden open blijven staan te schrappen.
• Toute commande suppose la connaissance et l’acceptation, sans
réserve, des conditions générales de vente. Les commandes transmises
avant 12h00 seront livrées le jour ouvrable suivant, sauf cas de
force majeure. Pour toute commande inférieure à 1.000 euro (T.V.A
excl.), MAH se voit dans la nécessité de compter 50 euros de frais
de commande. Toute plainte relative à la nature ou à la qualité des
marchandises doit être formulée par écrit endéans 1 jour ouvrable qui
suit la livraison.
• Une nouvelle liste des prix remplace et annule toutes les listes
précédentes. Les commandes sont exécutées aux prix en cours le jour
de leur exécution.
• MAH se réserve le droit d’annuler les commandes en suspens (back
orders) qui datent de plus de 2 mois.
Terugnameregeling en -voorwaarden
van goederen en producten
Règles et conditions pour le retour de biens et de produits
Buiten de hypothese van niet-conforme levering, waarvan sprake in
artikel IV van de algemene verkoopsvoorwaarden, kan een product of
goed slechts worden teruggestuurd, overgenomen of teruggenomen
mits uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van MAH en indien
voldaan is aan de volgende voorwaarden:
• In de retouraanvraag dient steeds de reden van de retour vermeld te
worden (foute levering, klacht of korte vervaldatum).
• Bij niet conforme of beschadigde levering zal de groothandel binnen
1 werkdag na levering van de goederen contact opnemen met
MSD Animal Health om dit te melden. Voor kwaliteitsproblemen
aan geleverde -producten (verpakking, algemeen uitzicht,
bewaarcondities, ...) zal binnen 5 werkdagen na levering van de
goederen een gedetailleerd verslag, vergezeld van kopies van
leveringsnota, vervoerdocumenten , zo nodig gestaafd met foto’s
en ondertekend door de verantwoordelijke apotheker, opgestuurd
worden naar MSD Animal Health. Bij materiele klachten met een
waarde boven de 1000 euro moeten er altijd foto’s ter documentatie
van de klacht bijgevoegd worden.
Bij retour afkomstig van derden omwille van een kwaliteitsklacht
dient steeds het ingevuld formulier “klachtenmelding/Réclamation cfr
SOP GDP006” meegestuurd te worden met vermelding van product,
lotnummer, herkomst en reden van de klacht.
Is houdbaarheid bij aankoop korter dan 6 maanden (bij producten
waar de vervaldag per maand is aangegeven vervalt het product op
de laaste dag van de aangegeven maand): 100 % creditering mogelijk
bij correcte teruggave van de goederen*. (Uitzonderlijk, voor enkele
producten aangeduid in de prijslijst geldt deze bepaling niet aangezien
de vervaldatum van deze producten altijd korter dan 6 maanden is).
De aanvraag tot teruggave van onverkochte voorraad van dergelijke
goederen dient zo snel mogelijk na vervaldatum te gebeuren, tot
uiterlijk 4 weken na verstrijken van de vervaldatum. Deze aanvraag
dient duidelijk het lotnummer, het factuurnummer en het terug te
nemen aantal te vermelden.
Om aanspraak te maken op de 100% creditering bij producten met korte
houdbaarheid dient de groothandel steeds de oudste producten(FEFO:
first expired first out) eerst te verkopen.
• Producten* dienen teruggezonden te worden naar het magazijn van
MSD Animal Health, Pharma Distri Center (P.D.C.), Eigenlostraat 5,
9100 St.-Niklaas.
Voorwaarden van toepassing in geval van een Recall
• Voor een recall tot op het niveau van de groothandel in de
distributieketen, zal een forfait betaald worden van 100 euro per
recall aan alle groothandels betrokken in de recall van het specifieke
product*.
• Bij een recall die in de distributieketen gaat tot op het niveau van de
dierenarts, zal een forfait betaald worden van 100 euro per recall en
een bijkomende vergoeding van 15 euro per dierenarts betrokken in
de recall met een maximum van 400 euro per recall per groothandel
betrokken in de recall van het specifieke product.
• Producten* dienen teruggezonden te worden naar het magazijn van
MSD Animal Health, Pharma Distri Center (P.D.C.), Eigenlostraat 5,
9100 St.-Niklaas.
En dehors du cas de figure d’une livraison non conforme tel qu’il est
précisé dans l’article IV des conditions générales de vente, un bien ou
un produit ne peut être renvoyé ou repris qu’avec l’accord préalable par
écrit de MAH et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
• La demande de retour doit toujours mentionner la raison (livraison
erronée, plainte ou date d’expiration courte).
• En cas de livraison non-conforme ou endommagée, le signaler au
grossiste endéans 1 jour ouvrable après la livraison de la marchandise
par MSD Health.
• Pour les problèmes de qualité des produits livrés (emballage, vue
générale, conditions de stockage,) un rapport détaillé, accompagné
de copies de bordereaux de livraison, de documents d’expédition
(étayés si nécessaire par des photographies et signés par le pharmacien
responsable), sera envoyé à Merck Animal Health. endéans les 5 jours
ouvrables après la livraison des marchandises. En cas de plaintes
matérielles d’une valeur supérieure à 1000 euros une documentation
photographique de la plainte devra toujours être jointe.
Le retour d’un tiers pour cause de plainte sur la qualité doit toujours être
accompagné du formulaire dûment complété « notification de plaintes /
Réclamation cfr SOP GDP006» et envoyé en y mentionnant le produit, le
numéro de lot, l’origine et la cause de la plainte.
Si la durée de conservation au moment de l’achat est inférieure à 6 mois
(pour les produits dont la date d’échéance de chaque mois indique que
le produit expire le dernier jour du mois): une note de crédit à 100%
est envisageable lorsque les marchandises sont retournées correctement.
(Exceptionnellement, pour certains des produits indiqués dans la liste de
prix, cette disposition ne s’applique pas étant donné que l’expiration de
ces produits est toujours inférieure à 6 mois).
La demande de renvoi des quantités invendues doit se faire le plus
rapidement possible après la date de péremption et au plus tard 4
semaines après que la date de péremption soit écoulée. La demande
doit clairement mentionner le numéro de lot, le numéro de facture et la
quantité à reprendre.
Pour disposer du crédit de 100% sur les produits à durée de conservation
courte, le grossiste doit toujours vendre les produits les plus anciens
(FEFO: premier expiré premier sorti).
• Les produits* doivent être renvoyés au magasin de MSD Animal
Health, Pharma Distri Center (P.D.C.), Eigenlostraat 5, 9100 St.-Niklaas.
Conditions d’application en cas de rappel d’un produit
• Pour le retour de produit (recall) au niveau du grossiste dans la chaîne
de distribution, un forfait de 100 euros sera porté en compte par
retour à chacun des grossistes impliqués dans le retour du produit en
question*.
• Pour un retour de produit (recall) qui se passe au niveau du
vétérinaire, un forfait de 100 euros sera porté en compte et, en sus,
une indemnité de 15 euros par vétérinaire concerné sera réclamée,
avec un maximum de 400 euros par retour et par grossiste impliqué
dans le retour du produit en question.
• Les produits* doivent être retournés au magasin de MSD Animal
Health, Pharma Distri Center (P.D.C.), Eigenlostraat 5, 9100 St.-Niklaas.
*De koudeketen mag niet onderbroken worden. Het product of
goed wordt altijd teruggezonden in de originele onaangebroken,
geregistreerde verkoopsverpakking (dit in lijn met de wet op
de geneesmiddelen), zonder dat er door de groothandel labels
werden aangebracht.
Elke terugzending van niet-vervallen product zal vergezeld zijn van
een verklaring, ondertekend door de verantwoordelijke apotheker
vergezeld van bewijsstukken, dat de goederen steeds opgeslagen
en vervoerd werden volgens de goedgekeurde bewaarcondities
vermeld op de verpakking en bijsluiter.
Indien de goederen niet voldoen aan de specificaties zoals
hierboven vermeld, gaat de klant akkoord dat de goederen zullen
vernietigd worden zonder vergoeding.
*La chaîne du froid ne peut pas être interrompue. Le bien ou le
produit doit toujours être retourné dans son emballage d’origine
demeuré intact (cela, conformément à la loi sur les médicaments)
sans que les étiquettes du grossiste n’aient été appliquées.
Tout renvoi de produit non expiré sera accompagné d’une
déclaration signée par le pharmacien responsable et avec preuve
à l’appui, mentionnant que les marchandises étaient toujours
entreposées et transportées selon les conditions de stockage
agréées, mentionnées sur l’emballage et la notice.
Si les marchandises ne répondent pas aux spécifications
renseignées ci-dessus, le client accepte que les marchandises
soient détruites sans indemnisation.
bijsluiters / Notices
Panacur® AquaSol 200 mg/ml orale suspensie voor gebruik in drinkwater voor varkens. Indicatie: Voor de behandeling en beheersing van maagdarmnematoden bij varkens
geïnfecteerd met: - Ascaris suum (volwassen, intestinale en migrerende larvale stadia) - Oesophagostomum spp (volwassen stadia). Contra-Indicatie: Geen. Bijwerkingen: Geen bekend.
Dosering en toediening: Voor gebruik in drinkwater. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden; de nauwkeurigheid van het
doseerhulpmiddel dient te worden gecontroleerd. Voordat de dieren toegang krijgen tot het gemedicineerde water dient men, indien mogelijk, het waterleidingsysteem leeg te laten
lopen en door te spoelen met het gemedicineerde water om nauwkeurigheid van de dosering te garanderen. Het kan noodzakelijk zijn om deze procedure op beide behandeldagen
uit te voeren. De dosering is 2,5 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag (equivalent aan 0,0125 ml Panacur AquaSol). Deze dosering dient op 2 opeenvolgende dagen te
worden toegediend. Dosis berekening: De benodigde dagelijkse hoeveelheid product wordt berekend op grond van het totale geschatte lichaamsgewicht (kg) van de hele groep
te behandelen varkens. Gebruik de volgende formule: Totaal geschatte lichaamsgewicht (kg) van te behandelen varkens x 0,0125 ml = ml product/dag. Volg de instructies in de
hieronder beschreven volgorde om het gemedicineerde water te bereiden. Gebruik een voldoende nauwkeurig doseerhulpmiddel, dat na gebruik goed gereinigd dient te worden.
Voor elke behandeldag dient het gemedicineerde water vers te worden bereid. Bereid een vooroplossing van het diergeneesmiddel met een gelijke hoeveelheid water: 1) Selecteer
een doseerhulpmiddel dat ten minste het dubbele volume heeft van het berekende dagelijkse volume product. 2) Giet een volume water dat gelijk is aan het berekende benodigde
volume product in het doseerhulpmiddel. 3) Schud de suspensie goed voorafgaand aan het mengen. 4) Voeg aan het doseerhulpmiddel waarin het water aanwezig is het berekende
volume product toe om de vooroplossing te verkrijgen. 5) Voeg de verkregen vooroplossing toe aan het waterleidingsysteem zoals hieronder beschreven is. Voor gebruik in medicatie
tank: Voeg de volledige inhoud van het doseerhulpmiddel (vooroplossing) toe aan het volume drinkwater dat normaliter binnen 3 tot 24 uren door de dieren gedronken wordt. Roer
tot de inhoud van de medicatie tank zichtbaar homogeen is. Het gemedicineerde water ziet er licht troebel uit. Het is niet nodig om verder nog te roeren tijdens de toediening. Voor
gebruik in doseerpomp: Voeg de gehele inhoud van het doseerhulpmiddel (vooroplossing) toe aan het ongemedicineerde water in de suspensie voorraadkamer van de doseerpomp.
Het volume ongemedicineerd water in de voorraadkamer dient berekend te worden op basis van de ingestelde injectiesnelheid van de doseerpomp en het volume drinkwater dat
normaliter binnen 3 tot 24 uren door de dieren gedronken wordt. Roer tot de inhoud van de medicatie tank zichtbaar homogeen is. Het gemedicineerde water ziet er licht troebel
uit. Bij concentraties tot 5 ml/l voorraadsuspensie (1 g fenbendazol/l) is roeren niet nodig. Bij concentraties hoger dan 5 ml/l voorraadsuspensie en tot 75 ml/l voorraadsuspensie (15
g fenbendazol/l) is roeren van de voorraadsuspensie bij een toedieningsperiode van minder dan 8 uur ook niet nodig. Indien de toedieningsperiode de 8 uur overschrijdt, maar niet
langer is dan 24 uur, dient de suspensie voorraadkamer uitgerust te zijn met een roerhulpmiddel. Tijdens de behandeling moeten alle varkens uitsluitend, maar onbeperkt, toegang
hebben tot het gemedicineerde water. Nadat al het gemedicineerde water opgedronken is, moeten de varkens zo snel mogelijk toegang krijgen tot ongemedicineerd drinkwater. Zorg
ervoor dat de totale aangeboden hoeveelheid gemedicineerd water wordt opgedronken. Wachttijd: (Orgaan) vlees: 4 dagen. Vergunningnr: EMEA/V/C/002008

similar documents