*SR - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
ČSR
1918 – 1939
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Obsah
•
•
•
•
•
1. republika
Systém 1. republiky
30. léta
2. republika
Vznik protektorátu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
„Muži 28. října“
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
1. republika
Československá republika
Období: 1918 – 1938
Vznik: 28. 10. 1918
Zánik: září 1938 (Mnichovská dohoda)
V čele: PREZIDENT
(TGM, Edvard Beneš)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Bývalé Horní Uhry
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Politicko-mocenský systém
(zakotven v ústavě z 29. 2. 1920)
• Moc ZÁKONODÁRNÁ:
Parlament: dvoukomorový
• Moc VÝKONNÁ:
A) Prezident (7leté období; volby: TGM –
1918, 1920, 1927, 1934; Beneš – 1935)
B) Vláda – vždy koaliční vlády
• Moc SOUDNÍ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Prezidenti ČSR
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Karel KRAMÁŘ
• Za 1. SV představitel
domácího odboje, v
čele Národního
výboru
• PŘEDSEDOU první
československé
VLÁDY
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Milán Rastislav ŠTEFÁNIK
• Významný
představitel
zahraničního odboje
za 1. SV ve Francii
• Letec a astronom
• Stal se prvním
ministrem vojenství
• Zemřel při leteckém
neštěstí
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Alois RAŠÍN
• Představitel
domácího odboje za
1. SV
• Byl u vzniku ČSR v
Praze
• Ministrem FINANCÍ,
autorem měnové
reformy
• 1923 podlehl atentátu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Parlament: NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
POSLANECKÁ
SNĚMOVNA
dolní komora
300 členů
6leté období
volební právo:
• aktivní: od 21 let
• pasivní: od 30 let
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SENÁT
horní komora
150 členů
8leté období
volební právo:
• aktivní: od 26 let
• pasivní: od 45 let
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Státní znak
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Územní uspořádání do r. 1928
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Velký státní znak
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Národnostní složení ČSR:
(podle sčítaní z roku 1921)
Krajina
"Čechoslo
váci"
(Slováci a
Češi)
Čechy
4 382 788 2 173 239 5 476
2 007
11 251
93 757
6 668 518
Morava
2 048 426 547 604
534
976
15 335
46 448
2 649 323
Slezsko
296 194
94
338
3 681
49 530
602 202
Slovensko
2 013 792 139 900
637 183
85 644
70 529
42 313
2 989 361
Podkarpatsk
á Rus
19 737
102 144
372 884
80 059
6 760
592 044
ČSR
8 760 937 3 123 568 745 431
461 849
180 855
238 080
13 410
750
Němci
252 365
10 460
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Maďaři
Rusíni
Židé
jiní
celkem
obyvatel
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Územní uspořádání po r. 1928
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Koaliční vlády 1. republiky
• 1918 – 1919 v čele Karel KRAMÁŘ
• Rudo-zelená koalice (1919 – 1920) – V.
TUSAR (soc. demokracie + agrárníci;
skončila kvůli krizi v soc. dem.)
• Úřednická vláda (1920 – 1921) – J.
ČERNÝ; krátce vystřídána přechodnou
vládou E. BENEŠE (1921 – 1922)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Všenárodní koalice (1922 – 1925) – A.
ŠVEHLA - velmi stabilní vláda
(podporována i něm. stranami)
• (1925 – 1926) pokus o stejnou koalici
nevyšel
• Úřednická vláda (1926) – J. ČERNÝ
• Vláda „panské koalice“ (1926 – 1929) –
A. ŠVEHLA – agrárníci, lidovci a
živnostníci spolu s německými aktivisty
• Vláda „široké koalice“ (1929 – 1932) –
F. UDRŽAL
• (1932 – 1935) – Jan MALYPETR
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Literatura
KÁRNÍK, Zdeněk.:
• České země v éře První republiky (1918-1938). Díl
první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (19181929). Praha : Libri, 2000. 571 s. ISBN 80-7277-027-6.
• České země v éře První republiky (1918-1938). Díl
druhý. Československo a české země v krizi a v
ohrožení (1930-1935). Praha : Libri, 2002. 577 s. ISBN
80-7277-027-6.
• České země v éře První republiky (1918-1938). Díl
třetí. O přežití a o život (1936-1938). Praha : Libri, 2003.
803 s. ISBN 80-7277-119-1.
• Malé dějiny československé (1867-1939). Praha :
Dokořán, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7363-146-8.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
KLIMEK, Antonín.:
• Boj o Hrad. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na
půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 1. Hrad a Pětka.
Praha : Panevropa, 1996. 432 s. ISBN 80-85846-06-3.
• Boj o Hrad : vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na
půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 2. Kdo po
Masarykovi?. Praha : Panevropa ; Institut pro středoevropskou
kulturu a politiku, 1998. 591 s. ISBN 80-86130-02-9.
• Říjen 1918 : vznik Československa. Praha ; Litomyšl : Paseka,
1998. 279 s. ISBN 80-7185-175-2.
• Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918-1929. Praha ; Litomyšl
: Paseka, 2000. 822 s. ISBN 80-7185-328-3.
• Velké dějiny zemí Koruny české XIV. 1929-1938. Praha ; Litomyšl
: Paseka, 2002. 768 s. ISBN 80-7185-425-5.
• Vítejte v první republice. Praha : Havran, 2003. 301 s. ISBN 8086515-33-8.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sudety
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Lehký objekt tzv. ŘOPík
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Lehký objekt vzor 37
na vrchu Bouřný v
Lužických horách
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Pěchotní SRUB N-S 82 Březinka
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dělostřelecká TVRZ R-S 79 Hanička
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Konrad
HENLEIN
• Vůdčí politik
sudetských
Němců
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Budova, kde se konala Mnichovská konference
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Podepsaná
Mnichovská dohoda z
29. 9. 1938
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Reakce v českém
tisku na výsledek
Mnichovské
konference
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Něm. vojsko vstupuje do Sudet
(1938)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Něm. vojsko vstupuje do Sudet
(1938)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
2. republika
Období: 30. 9. 1938 – 15. 3. 1939
Název: Česko-slovenská republika
V čele: prezident Emil HÁCHA
Území ČSR bez Sudet a území
odstoupených Polsku a Maďarsku
Rozloha: 99 395 km2
Počet obyvatel: 9 680 000
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Území tzv. 2. republiky (1938-39)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Území 2. republiky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Emil HÁCHA
(1872 – 1945)
Prezidentem:
2. republiky a
Protektorátu Čechy a
Morava
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Slovensko
Jozef TISO
• Prezident
Slovenského státu
(1939 – 1945)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dokumentární pomůcky
• http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archivmnichovske-udalosti-1938
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Protektorát Čechy a Morava
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Rozkaz gen.
Blaskowitze ze dne
15.3.1939
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
• GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika
1938-1939. Svár demokracie a totality v
politickém, společenském a kulturním životě.
Praha-Litomyšl: Paseka 2004.
• RATAJ, J.: O autoritativní národní stát.
Ideologické proměny české politiky v druhé
republice 1938-1939. Praha: Karolinum 1997.
• PASEKA, T.: Emila Hácha (1938-1945). Praha:
Rybka Publishers 2007.
• Časopis DĚJINY a SOUČASNOST. č. 3/2009
(podtitul „Neznámá druhá republika“)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• ŠRÁMEK, P.: Ve stínu Mnichova. Z
historie čs. armády 1932-1939. Praha: MF
2008
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dokumentární materiál
• http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archivprojevy-rudolfa-berana-1938-39
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents