Aanvraag inschrijving doctoraat

Report
Aanvraag inschrijving doctoraat
De aanvraag gebeurt online. Dit formulier moet worden toegevoegd aan de online toelatingsaanvraag voor het doctoraat. Toelatingsaanvragen zonder de aanvaarding van een promotor
zijn niet ontvankelijk.
PROGRAMMA
Gelieve hier in te vullen op welk doctoraat de aanvraag betrekking heeft
BENAMING GRAAD DOCTORAAT (cfr. Bijlage I, Centraal Doctoraatsreglement)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ONDERWERP OF TITEL VAN HET DOCTORAAT
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
GEGEVENS STUDENT
Invullen in drukletters a.u.b.
Naam, voornaam: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Houder van het Academisch Diploma:
..................................................................................
Behaald in het academiejaar: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOCTORAL SCHOOL
Gelieve slechts 1 vakje aan te kruisen
 Humane Wetenschappen
 Natuurwetenschappen en (Bio-)Ingenieurswetenschappen
 Levenswetenschappen en Geneeskundige Wetenschappen
AANVAARDING PROMOTOR
In te vullen door de promotor
Naam:
................................................................................................................................
Vakgroep:
...........................................................................................................................
Ik aanvaard hierbij het promotorschap voor het doctoraatsonderzoek van bovenvermelde
kandidaat en ondersteun zijn/haar toelatingsaanvraag.
Datum:
..........
/. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .
Handtekening promotor:

similar documents