SR NEMA*KA - Germanistischelinguistik4

Report
SR NEMAČKA
-STANOVNIŠTVO I GEOGRAFSKE ODLIKE-
Nedeljka Plavšić
STANOVNIŠTVO
82,5 miliona građana
230 stanovnika po km²
51% žene, 49% muškarci
Svaki treci brak završava se
razvodom.
75 miliona građana ima nemački
pasoš.
7,5 miliona stranih državljana
Po broju imigranata Nemačka je treća
država u svetu.
Nacionalne manjine: Turci, Rusi, Srbi,
Hrvati, Italijani i Poljaci.
Religije:dominiraju katolicizam,
protestantizam, islam i judaizam.
Građani Nemačke najdeblji su u
Evropskoj uniji.
Dva miliona dece ima preteranu
telesnu težinu.
Dominira Italijanska, Turska i Arapska
kuhinja.
1500 različitih vrsta kobasica
EKONOMIJA
Nemačka je treća ekonomska sila na
svetu.
43 miliona radno sposobnih građana
Oblasti u kojima je naviše gradjana
Nemačke zaposleno:
1.uslužna delatnost
2.industrijska delatnost
3.građevinarstvo
Prosečna plata u Nemačkoj je oko
2740 evra.
Prosečna penzija iznosi 1170 evra.
Nemačka je treći proizvođač
automobila u svetu.
Poljoprivredni proizvodi: žito, šećerna
repa, povrće, mleko, meso i pivo.
OBRAZOVANJE
28 miliona ljudi ima završenu
devetogodišnju školu.
Oko 26 miliona građana ima srednji nivo.
10%ljudi ima diplomu više škole ili fakulteta.
5% građana je nepismeno.
Nobelovu nagradu dobilo je 98 Nemaca.
GEOGRAFSKE ODLIKE
REKE
Reke sa najdužim tokom kroz Nemačku:
Rajna(865 km), Elba(727 km), Dunav(647
km), Vezer(760 km), Majna(524 km)…
JEZERA
U Nemačkoj se nalazi 10 jezera, najveće
je Bodensko jezero, koje se nalazi na
tromeđi Nemačke, Švajcarske i Austrije.
Bodensko jezero
TURIZAM
Nemačka je 7.najposećenija turistička
destinacija na svetu.
Najbrojniji su turisti iz Holandije(6,69),
Amerikanci (4,45) i stanovnici Velike
Britanije (4,22).
1/3 države pokrivena je šumom.
Švarcvald
Šumovita planinska oblast u jugozapadnoj
Nemačkoj( Baden-Virtenberg)
Najviši vrh Feldberg (1493m)
Izvor reke Dunav
Vodopad Triberg-najveci vodopad u
Nemačkoj
Vodopad Triberg
Švarcvald
Satovi sa kukavicom
Torta sa trešnjama
(Švarcvald torta)
RUDNE GORE
Nem.Erzgebirge-granica između Nemačke
i Češke
Planinski lanac dugačak 150km a širok
40km.
Bogat rudama srebra, kalaja i urana.
Rudne gore
Jezero u Rudnim gorama

similar documents