Povále*ná *SR

Report
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 18. 2. 2013
Cílový ročník: 9.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763











Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
Vzdělávací obor: Dějepis
Tematický okruh: Moderní dějiny
Téma: Československo po II. světové válce
Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění
učiva, jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: žáci popíší hlavní znaky Československa po roce
1945, zvládnou vyhledat informace v atlase.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 14 - 15
Porovnej, jak vypadal náš stát po
skončení I. a II. světové války?
Ztratili jsme území Podkarpatské
Rusi:

Obnoven stát Čechů a Slováků X ztráta
Podkarpatské Rusi
1. Po r. 1918
2.
Po roce 1945
Prezident se stal
Edvard Beneš.
 Dohoda mezi Z a V
odbojovým
centrem.
 Silný vliv
komunistů.

3.
Vytvořen tzv. lidově-demokratický
režim.
 Povoleno pouze 6 politických stran všechny sloučeny do tzv. Národní
fronty.

Benešovy dekrety,
 o potrestání nacistických zločinců,
kolaborantů, udavačů,
 vznikají mimořádné soudy,
 popravy
např. K. H. Frank.

4.
Převod soukromého majetku do
vlastnictví státu.
 Banky, pojišťovny, doly a důležité
podniky.
 Provedení pozemkové reformy.
 Prosadili komunisté.

Z ČSR odsunuty cca. 3 miliony Němců.
 Souhlas velmocí!
 2 fáze (divoký X organizovaný).
 Ztráta majetku i státního občanství.



Ze Slovenska měly být odsunuti Maďaři.
Uskutečnilo se jen z malé části.
V Čechách vítězí KSČ.
 Na Slovensku zvítězila Demokratická
strana.
 KSČ začíná přípravy na provedení
státního převratu.
 Tzv. „bílé lístky“.

Předseda vlády
– Klement Gottwald
5.

3.
Prezident
– Edvard Beneš

6.
Ministr zahraničí
– Jan Masaryk

Monografie


Kuklík, J., Kocian, J. Dějepis pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2002. ISBN 80-7235-077-3. s. 87 - 97
Mandelová, H., et al. Dějiny 20. století – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá
gymnázia. Dotisk 1. vydání. Praha: Kartografie, 2001. ISBN 80-7011-684-6
Obrázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obrázek 1.: Electionworld. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czechoslovakia01.png
Obrázek 2.: Severino666. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czechoslovakia.png
Obrázek 3.: Li-sung. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg
Obrázek 4: A1B2C3D4. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_121-1354,_Karl_Hermann_Frank.jpg
Obrázek 5: RomanM82. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped_KG).jpg
Obrázek 6.: Mu. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Masaryk.jpg

similar documents