Teritorialna a komoditna SR

Report
Michaela Vlčková
POCR 10

1999 OECD

2000 NATO

2004 EÚ

2009 Eurozóna
 Vstupom
SR do týchto štruktúr boli vytvorené
rozhodujúce podmienky pre medzinárodnú
akceptáciu SR
• Neobvyklý rast exportu v roku 1994
• Spomalenie rastu exportu v roku 1996 (pokles dopytu na trhoch
OECD)
• 1999 dochádza k zlepšeniu obchodnej bilancie
• Od 2009 zhoršovanie situácie ( hospodárska kríza)
• 2010 zotavenie vplyvom oživenia zahraničného dopytu
• 2011 a 2012 nárast zahraničného dopytu ( vďakaoživeniu
ekonomiky a domácej spotreby Nemecka- najväčší obchodný
partner SR)



Bratislava: stavebníctvo, automobily, liečivá,
potraviny
Trnava: kamenárstvo, čerpacia technika,
poľnohospodárske komodity, automobily
Žilina: biopalivá, automobily, nábytok,
zdravotnícka technika



Košice: hutnícky, chemický a elektrotechnický
priemysel
Nitra: pneumatiky, disky, vykurovacia
technika, bazény
Prešov: vykurovacia a tepelná technika, sklo,
porcelán a stavebníctvo

similar documents