3,7 GHz - Internet pro všechny

Report
VYUŽÍVANIE FREKVENČNÝCH
PÁSIEM 3,5 GHZ A 3,7 GHZ
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
RNDR. MAREK PETRUŠKA
KAM KRÁČÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MORAVA A SLOVENSKO 2014
25.4.2014
ZÁVÄZNÉ DOKUMENTY
ZÁVÄZNÉ DOKUMENTY
2008/411/ES
ZÁVÄZNÉ DOKUMENTY
2008/411/ES
ECC/REC (04)05
ZÁVÄZNÉ DOKUMENTY
2008/411/ES
ECC/REC (04)05
ECC/DEC (11)06
TECHNOLOGICKÁ NEUTRALITA
NIE JE URČENÉ, AKÚ TECHNOLOGIU MOŽNO APLIKOVAŤ
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,5 GHZ (3400 – 3600 MHZ)
PRIDELENÉ TROM PODNIKOM:
SLOVANET, A.S. (4*7MHZ, DO 31.8.2025)
GTS SLOVAKIA, S.R.O. (2*7MHZ, DO 28.8.2015)
SWAN, A.S. (2*7 MHZ, DO 3.8.2015)
NEEFEKTÍVNE, NIE PRE RETAIL
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,5 GHZ (3400 – 3600 MHZ)
NUTNÉ ZMENY V 2015:
PRECHOD Z KANÁLA 7 MHZ NA 5 MHZ
TDD ALEBO FDD?
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
NEPRIDELENÉ
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
NEPRIDELENÉ
V ROZPORE S:
2008/411/ES
ECC/DEC (11)06
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
TUSR V MINULOSTI VYHLÁSIL DVE VEREJNÉ KONZULTÁCIE
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
TUSR V MINULOSTI VYHLÁSIL DVE VEREJNÉ KONZULTÁCIE
I. → II. → WORKSHOP → PRÍLOHA K PLÁNU V.F.S.
15.3.2013
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
VÝŇATOK Z PRÍLOHY (3,7 GHZ):
Šírka kanálového bloku
20 MHz
Šírka ochranného kanálu
5 MHz
Mód prevádzky
TDD
Prenosová kapacita
Nie je stanovená.
Druh rádiokomunkačnej služby
Bod – multibod
Verejné prístupové siete
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
ROZDELENIE KANÁLOVÝCH BLOKOV V PÁSME 3600 – 3800 MHZ:
Kanálový
blok č.
Rozsah kanálového bloku
[MHz]
Pridelenie
1
3 600 – 3 620
lokálne
2
3 625 – 3 645
lokálne
3
3 650 – 3 670
lokálne
4
3 675 – 3 695
lokálne
5
3 700 – 3 720
neprideľuje sa
6
3 725 – 3 745
celoplošné
7
3 750 – 3 770
celoplošné
8
3 775 – 3 795
celoplošné
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
ZHRNUTIE:
LOKÁLNE PRÍDELY: 4 * 20 MHZ – 80 MHZ
CELOPLOŠNÉ PRÍDELY: 3 * 20 MHZ – 60 MHZ
DOČASNE NEURČENÝ PRÍDEL 1* 20 MHZ
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
TUSR V MINULOSTI VYHLÁSIL DVE VEREJNÉ KONZULTÁCIE
I. → II. → WORKSHOP → PRÍLOHA K PLÁNU V.F.S.
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
TUSR V MINULOSTI VYHLÁSIL DVE VEREJNÉ KONZULTÁCIE
I. → II. → WORKSHOP →PRÍLOHA K PLÁNU V.F.S.
↓
III. (40 VS.4)
↓
REVÍZIA PRÍLOHY K PLÁNU V.F.S.
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
3,7 GHZ (3600 – 3800 MHZ)
NOVÁ PRÍLOHA K
PLÁNU V.F.S.
1.1.2014
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
VÝŇATOK Z REVIDOVANEJ PRÍLOHY (3,7 GHZ):
Šírka kanálového bloku
10, 20, 40 MHz
Šírka ochranného kanálu
5 MHz
Mód prevádzky
TDD
Prenosová kapacita
Nie je stanovená.
Druh rádiokomunikačnej služby
Bod – multibod
Ochranné kanály sú v úsekoch
3640 – 3645 MHz (kanálový blok č.
3) a 3765 – 3770 MHz (kanálový
blok č. 7)
Verejné prístupové siete
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
ROZDELENIE KANÁLOVÝCH
BLOKOV V PÁSME
3600 – 3800 MHZ:
Kanálový
blok č.
Rozsah kanálového bloku
[MHz]
Šírka kanálového
bloku [MHz]
Pridelenie
1
3 600 – 3 620
20
okres
2
3 620 – 3 640
20
okres
3
3 640 – 3 645
5
ochranný kanál
4
3 645 – 3 685
40
celé územie SR
5
3 685 – 3 725
40
celé územie SR
6
3 725 – 3 765
40
celé územie SR
7
3 765 – 3 770
5
ochranný kanál
8
3 770 – 3 790
20
okres
9
3 790 – 3 800
10
okres
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
ZHRNUTIE:
LOKÁLNE PRÍDELY: 3 * 20 MHZ – 60 MHZ
1 * 10 MHZ
CELOPLOŠNÉ PRÍDELY: 3 * 40 MHZ – 120 MHZ
OCHRANNÉ KANÁLY OSTALI ZACHOVANÉ LEN NA ROZHRANÍ LOKÁLNYCH A
CELOPLOŠNÝCH PRÍDELOV
ZMENA PRAVIDIEL - NOVELA
• KONZULTACIE (ZÁVÄZNOSŤ)
• PROCES PRÍPRAVY PRÍLOHY K PLÁNU VYUŽÍVANIA FREKVENČNÉHO SPEKTRA
AKTUÁLNE VYUŽÍVANIE V SR
ALPI
VYVYNULA
ÚSILIE NA TO, ABY
• ÚRAD KONAL V ZMYSLE ZÁKONA
• ÚRAD PONECHAL PÔVODNE ZNENIE PRÍLOHY
• RESP. ABY VŠETKY PRÍDELY BOLI LOKÁLNE
LOKÁLNE PRÍDELY
• EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE
FREKVENČNÉHO SPEKTRA
•PODPORA EFEKTÍVNEJ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
• NEDISKRIMINÁCIA
ALPI PRIPRAVILA PODNET NA:
•TU SR / RU
•MDVARR
•EK
ZÁSTUPCOVIA ALPI
ABSOLVOVALI STRETNUTIA
• NA TU SR / RU
•NA MDVARR
AKTUÁLNE
ZÁSTUPCOVIA ALPI ABSOLVOVALI ZATIAĽ POSLEDNÉ STRETNUTIE
17.4.2014
S PREDSEDOM RU - ING. KEŠIAROM A RIADITEĽOM OSFS ING. MIZEROM
VÝZVA
PODPORA SNAHY ALPI ZO STRANY OPERÁTOROV
ZASLAŤ NA RU PODNET, V KTOROM BUDÚ ŽIADAŤ:
• V CELOM FREKVENČNOM PÁSME 3600 – 3800 MHZ LOKÁLNE PRIDELY
• VŠETKY PRÍDELY S ROVNAKOU ŠÍRKOU
VÝZVA
ZASLAŤ
BEZODKLADNE, KÝM JE MOŽNOSŤ REVIDOVAŤ PRÍLOHU K
PLÁNU V.F.S.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents