Prognostische factoren voor herstel van schouderklachten met

Report
MMS master thesis van Wicky van Zelst, fysiotherapeut , student MMS Saxion Hogeschool Enschede Motivatie: Deze master thesis is een vervolg op de SNT vragenlijst studie, leidt tot toegevoegde resultaten en is vanwege de overeenkomende strategie door SNT leden eenvoudig uit te voeren. Prognostische factoren voor herstel van schouderklachten met behulp van de constant murley scale en de invloed van snelle fysiotherapeutische behandeling. Onderzoeksvraagstelling: Is er een verband tussen de basline‐scores op de Constant Murley Scale en de duur en uitkomst van de fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) en/of nek‐
gerelateerde unilaterale schouderklachten? Inclusie‐ en exclusiecriteria Inclusiecriteria: ‐ Patiënten tussen de 18‐65 jaar ‐ Patiënten met unilaterale schouderklachten ‐ Patiënten met SAPS en/of nekgerelateerde schouderklachten. Exclusiecriteria: ‐ Patiënten met schouderklachten die buiten SAPS categorie vallen zoals: primaire of secundaire frozen shoulder, instabiliteit glenohumeraal of acromioclaviculair, forse artrose van de schouder > graad 3 of genoteerd in verwijzing als forse artrose, primaire intra‐articulair letsel, schouderklachten ten gevolge van primair neurologisch lijden. ‐ Patiënten die een operatieve ingreep hebben ondergaan aan de schouder(s) <3maanden. ‐ Patiënten met schouderklachten die de afgelopen 3 maanden een intensieve behandeling fysiotherapie hebben gevolgd. (Meer dan zes behandelingen). ‐ Patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om de CMS af te nemen. ‐ Patiënten met: maligne aandoeningen, systemische ziekten, centraal neurologische aandoeningen, ‐ Patiënten met rode vlaggen: recent significant trauma, gewichtsverlies, kanker in de voorgeschiedenis, koorts, drugsgebruik, steroïden gebruik, leeftijd >50 jaar, ernstige nachtpijn die niet met bewegen afneemt, pijn die toeneemt met liggen. ‐ Patiënten die niet voldoende verzekerd zijn voor fysiotherapie (< 9 behandelingen). 1 Data: 1. Constant Murley Scale zoals bekend bij het Schoudernetwerk Nederland. 2. Naast de CMS: Pijn NPRS 0 t/m 10 Op de SNT wijze bevraagd; is dit vraag 1 van de CMS Dominante zijde klachten Ja / Nee; ook dit item komt in de CMS vanzelf aan bod Geslacht Man / vrouw Leeftijd Leeftijd in cijfers Nekpijn Ja / nee
Duur van de klachten 1‐3 weken, 3‐6 weken, 6‐ 12 weken, 3 – 6 maanden, > 6 maanden; > 12 maanden Likert‐scale 1 t/m 6 Eind van de behandelepisode (max. 12 weken na intake) 3. De Likert‐Score, deze wordt afgenomen wanneer er geen fysiotherapeutische behandelbare grootheden meer zijn en/of maximaal 12 weken na start van de eerste behandeling. Likert‐score: De patiënt kan aangeven of zijn of haar klacht: 1. Volledig is verdwenen 2. Duidelijk verminderd 3. Iets verminderd 4. Hetzelfde gebleven 5. Iets toegenomen 6. Duidelijk toegenomen 4. De score op een viertal stellingen die te maken hebben met de self‐efficacy van een patiënt; zie opmaak SNT studie ‘Vragenlijsten’. 2 5. Aantal behandelingen en aantal weken tot de behandeling beëindigd is. Meetmomenten: Intake Eindmeting / laatste behandeling Bijzonderheden Patiëntkarakteristieken CMS
Likert‐score wordt indien nodig telefonisch afgenomen Duur van de klachten in weken / maanden NPRS
Aantal behandelingen zijn alleen de behandelingen waarin fysiotherapeutische interventies zijn toegepast. CMS Likert‐score (zespuntsschaal)
Behandeling / eindmeting is maximaal 12 weken na de intake, eerder indien alle behandelbare grootheden behaald zijn. NPRS Aantal behandelingen en aantal weken Likert‐score nogmaals drie maanden na behandeling (telefonisch of via de e‐mail) Meetgegevens: Pijn NPRS (0 t/m 10) Dominante zijde klachten Ja / Nee Geslacht Man / vrouw Leeftijd (in cijfers) Nekpijn Ja / nee Scapulaire pijn Ja / Nee Duur van de klachten 1‐3 weken, 3‐6 weken, 6‐ 12 weken, 3 – 6 maanden, > 6 maanden, > 12 maanden Likert‐score einde van de behandeling (1 t/m 6) Likert‐score: 3 maanden na einde van de behandeling (1 t/m 6) 3 CMS score. 4 

similar documents