Liturgie - Lidwinakerk

Report
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Welkom in deze dienst
Voorganger: br. D. van Harten sr. (preeklezen)
Mededelingen kerkenraad
Diensten
09:30
16:30
voorganger: br. J Blom, preeklezen
voorganger: br. D. van Harten sr. , preeklezen
De collecte is bestemd voor stichting het Diaconaal
Centrum Eindhoven
Deze week zijn jarig:
3 augustus:
7 augustus:
8 augustus:
9 augustus:
Jelle de Graaf
Lessa Kramer
Johanna Schoonhein-Schaaij
Evie de Fouw
Peter Kamps
Chiel Bareman
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Gezang 175C
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Psalm 63: 1, 2
1
O God, mijn God, ik zoek uw hand,
ik dorst naar U, blijf op U wachten.
Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten
naar U in droog en dorstig land.
Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen,
als ik uw heilig huis bezocht,
uw heerlijkheid aanschouwen mocht
en vreugde vond in uw vermogen.
Psalm 63: 1, 2
2
Uw liefde is het hoogste goed
dat U, o God, mij hebt gegeven,
uw trouw is beter dan het leven,
U bent het die mij juichen doet.
Ik wil U prijzen al mijn dagen,
waartoe uw goedheid mij bewoog,
mijn handen hef ik naar omhoog,
om heel mijn hart U op te dragen.
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Psalm 19: 3, 4
3 Volkomen is Gods woord.
’t Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis
hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoort naar het woord van God.
Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht
en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.
Psalm 19: 3, 4
4 De dienst van God de HEER
Verheugt het hart steeds meer
En duurt in eeuwigheid.
Rechtvaardig is de wet
Die God heeft ingezet
En die ten leven leidt.
Zijn woord, dat ons behoudt,
Maakt rijker dan fijn goud
Is zoeter nog dan honing.
Wie daarin zich verheugt,
Vindt in dat woord zijn vreugd,
Zijn rijkdom, zijn beloning.
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Opwekking 488
Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Opwekking 488
Refrein:
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Opwekking 488
Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Opwekking 488
(Refrein 2x)
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Opwekking 488
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Gezang 179b, Gz4
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan
uit de doden;
Gezang 179b, Gz4
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven. Amen.
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Psalm 133: 1, 2, 3
1
Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t als zonen
van Isrels huis als broeders samenwonen,
in vrede bij elkander zijn.
Het is als olie, kostelijk en fijn,
Die naar Gods heilig voorschrift is bereid,
Waarmee de priester wordt gewijd.
Psalm 133: 1, 2, 3
2
Als olie die Aärons hoofd besproeide
en langs zijn baard en mantel nedervloeide,
is hun eendrachtig samenzijn.
Het is als Hermons dauw zo fris en rein,
een dauw, die door het vroege licht bestraald,
op Sions bergen nederdaalt.
Psalm 133: 1, 2, 3
3
Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen,
daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen,
het leven tot in eeuwigheid.
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven
Gezang 182E 4-stemmig
Liturgie
Psalm
1 Johannes
Psalm
Opwekking
Gezang
Psalm
Gezang
br. D. van Harten sr.
63:
4:
19:
488:
179b:
133:
182E:
1, 2
7 - 21
3, 4
Amen
Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

similar documents