Prezentacja produktu

Report
SPIS TREŚCI
 SLXe: nowa generacja agregatów chłodniczych do zastosowań
transportowych
 SLXe: litera „e” oznacza więcej
 Sterownik SR-3 kluczem do kompleksowego zarządzania temperaturą
 Zawór przepustnicy elektronicznej ETV
 Funkcje, opcje i akcesoria
 Dane techniczne
 Strefy wielotemperaturowe
Litera „e” oznacza więcej.
SLXe: nowa generacja agregatów chłodniczych do
zastosowań transportowych







Najnowsza technologia
Optymalna wydajność
Niskie koszty eksploatacji
Maksymalne zabezpieczenie ładunku
Istotne innowacje
Maksymalna rentowność
Ograniczenie wpływu na środowisko
Poznaj pełną serię: 7 modeli
Ogólnego przeznaczenia
 Jednotemperaturowe
– SLXe-200
– SLXe-300
– SLXe-400
 Wielotemperaturowe
– SLXe-Spectrum
Zastosowania specjalne
– SLXe-100 (do przyczep z dyszlem)
– SLXe-Ferry
– SLXe-Whisper
Krótsze przestoje
Niezawodne działanie
Łatwiejszy montaż
Wydłużony okres eksploatacji
Firma Thermo King zareagowała na potrzeby
klientów, udoskonalając sprawdzoną serię SLX.
 Lepsza ochrona antykorozyjna dzięki powlekaniu
elektroforetycznemu
 Wersja SLXe-Ferry
 Szersza gama standardowych
akcesoriów
 Większa sztywność ramy
 Niższy poziom drgań
 Akumulator EON
 Zestaw akumulatorowy
SafeGuard
 Wtyczka wielofunkcyjna
Oszczędność czasu
Łatwa obsługa
Lepsze zabezpieczenie ładunku
 Sterownik Smart Reefer 3 (SR-3)
– Łatwiejsza obsługa
– Zwiększone możliwości komunikacyjne
– Kompleksowe zarządzanie temperaturą
 Zawór przepustnicy elektronicznej ETV
polepsza jakość pracy i zarządzanie
temperaturą
– Zastosowania jedno- I wielotemperaturowe
 Technologia mikrokanałowa w procesie
wymiany ciepła
– Lżejsze skraplacze
– Większa odporność na korozję
– Mniejsza ilość czynnika chłodniczego
Łatwe serwisowanie
Standardowe podzespoły
Łatwa konserwacja
Najpełniejsze wykorzystanie energii
 Maksymalizacja wydajności
 Minimalizacja całkowitych kosztów eksploatacji
 Pełne wykorzystanie energii
– maksymalizacja wydajności chłodzenia w przeliczeniu
na litr zużytego paliwa
– oszczędność paliwa
– kontrola emisji spalin






Szybkie obniżanie temperatury
Sterownik SR-3
Wiele standardowych podzespołów
Łatwe serwisowanie
Wydłużony okres między przeglądami (EMI 3000)
Silnik elektryczny
Zwiększona produktywność
Doskonała kontrola
Kompleksowe zarządzanie zasobami
Sterownik SR-3
SR-3
 Sterownik
––
––
––
––
zwiększone możliwości
możliwości komunikacyjne
komunikacyjne
zwiększone
zarządzanie zasobami
zasobami
zarządzanie
przesyłanie danych
danych
przesyłanie
gotowość do
do obsługi
obsługi łączności
łączności bezprzewodowej
bezprzewodowej
gotowość
w przyszłości
przyszłości
w
 TracKing™
– system internetowy
– monitorowanie pojazdów chłodniczych
na całej trasie
– kompleksowe zarządzanie zasobami
 port USB na wyposażeniu standardowym
 OptiSet™ Plus
– ustawianie profili pracy agregatu
– dostosowanie parametrów pracy
urządzenia do przewożonego ładunku
Najniższe poziomy hałasu
Najniższy poziom emisji spalin
Najmniejsze zużycie paliwa
Ograniczone oddziaływanie na środowisko






Znaczne ograniczenie emisji spalin
Znaczne ograniczenie hałasu
Znaczne ograniczenie odpadów
Niskie zużycie paliwa
Silnik GreenTech o niskim poziomie emisji spalin
Ograniczenie strat oraz zmniejszenie ilości
utylizowanych części i środków smarnych
 Najcichszy z dostępnych na rynku agregat zasilany
silnikiem wysokoprężnym
 SLXe Whisper
– Z uwagi na niemalże bezgłośną pracę posiada certyfikat
PIEK
– Może pracować przy dużych prędkościach
– Doskonale nadaje się dla dostaw nocnych,
realizowanych w obszarach wrażliwych na hałas
Sprawdzone podzespoły
Wysoka cena odsprzedaży
Rozbudowana sieć doświadczonych
przedstawicieli
 70 lat doświadczenia w branży agregatów
chłodniczych do zastosowań transportowych
 Światowy lider w dziedzinie kontroli
temperatury w transporcie
 Transport drogowy, kolejowy i morski
 Miliony godzin działania
 Praca w najtrudniejszych warunkach
 Sprawdzone podzespoły
 Wysoka cena odsprzedaży
 Sieć doświadczonych dilerów
Sterownik SR-3
 Klucz do kompleksowego zarządzania
temperaturą
 Łatwa obsługa, prosta konfiguracja
 Prosty, intuicyjny wyświetlacz z wyborem 23
wersji językowych
 Takie samo menu jak w modelu SR-2
 Więcej funkcji w celu lepszego zabezpieczenia
ładunku
 CargoWatch™: narzędzia do rejestracji i analizy
danych oraz zarządzania danymi
 Wintrac™: łatwy w obsłudze pakiet do
sporządzania raportów pracujący w środowisku
Windows™
 OptiSet™ Plus: wstępnie ustawione parametry
dostosowane do różnych ładunków
 ServiceWatch™: zintegrowany rejestrator
 Znacznie zwiększone możliwości komunikacyjne
Rejestrator CargoWatch™ stanowi standardowe
wyposażenie.
 Wysoce wydajny rejestrator danych
 Cechy:
–
–
–
–
–
6 czujników temperatury
4 czujniki otwarcia drzwi
czujnik wilgoci
uśrednianie danych
programowalne alarmy przekroczenia wartości
granicznych (opcjonalne)
 Wintrac™: łatwy w obsłudze pakiet do
sporządzania raportów pracujący w środowisku
Windows™
– wczytywanie danych
– wyszukiwanie danych
– w pełni konfigurowalne raporty w postaci grafik
lub tabel
 OptiSet™ Plus
– ustawianie profili pracy agregatu
– dostosowanie parametrów pracy urządzenia do
przewożonego ładunku
 ServiceWatch™: zintegrowany rejestrator
– szybsze i dokładniejsze diagnozowanie usterek
– skrócenie przestojów i czasu pracy
– rejestracja trybów i charakterystyki pracy
systemu
Zwiększone możliwości komunikacyjne
 Wysyłanie profili temperatury
 Aktualizacja oprogramowania
 Pobieranie danych diagnostycznych i
dotyczących temperatury
 Przesyłanie danych i zarządzanie nimi
 Połączenie za pomocą kabla
 Przenośna pamięć USB
 Łączność GPRS
 Komunikacja bezprzewodowa
Zawór przepustnicy
elektronicznej ETV
Maksymalizacja wydajności i zabezpieczenia ładunku
Szybsze osiągnięcie odpowiedniej temperatury w naczepie
Zawór przepustnicy elektronicznej ETV
ETV: elektroniczna kontrola
 TERAZ w jedno- i wielotemperaturowych
modelach SLXe
 Niezwykle dokładna kontrola temperatur
krytycznych wewnątrz naczepy
 Szybsze obniżanie temperatury
 Skrócenie cennego czasu wstępnego
schładzania
 Mniejsze zużycie paliwa
 Doskonałe warunki przewozu świeżych
produktów
 Mniejsza utrata masy produktów w wyniku
parowania
 Wydłużenie okresu przydatności produktów
Zawór przepustnicy elektronicznej ETV
Unikanie wahań temperatury
 Świeże produkty o lepszej jakości i dłuższym okresie przydatności
 Wyeliminowanie przemarzania górnych warstw przewożonego ładunku i
poważnych uszkodzeń produktów
 Wyeliminowanie wysuszenia produktów i zmniejszenia ich objętości
Unikanie uszkodzeń ładunku
 Modulacja temperatury
– utrzymywanie temperatury wewnątrz naczepy w tolerancji 1,5°C w
stosunku do nastawy
– świeżość produktów, tak jakby dopiero zakończono zbiór
 Modulacja Cycle-Sentry™
– tryb automatycznego włączania i wyłączania
– idealne rozwiązanie dla niektórych artykułów świeżych
– łatwe zarządzanie dzięki profilom skonfigurowanym uprzednio w pliku
OptiSet™ Plus
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
12. Czujnik 13. Osłona
temperaturyzdalnego
AIA
parownika
14.
Zamontowany na dachu Chroni
czujnikprzed przypadkowym
o wysokiej dokładności, uszkodzeniem
odporny
w trakcie załadunku i
Dodatkowy,
tylny
12widłowego.
na uderzenia wózka
rozładunku.
13
15. Płaski
sterownik
SR-3
czujnik
Pozwala
w łatwy i otwarcia
bezpieczny sposób
kontrolować urządzenie chłodnicze
drzwi
podczas załadunku14
od środka, w tylnej
2. Wyświetlacz
1. Belki ochronne
poziomu
Chronią panele
urządzeniapaliwa
przed
4.
Wyświetlacz
uszkodzeniami
wynikusilnik
uderzeń,
Przejrzystywwyświetlacz
LED
3.
Opcjonalny
zapewniając
jednocześnie
łatwy
pozwala
kierowcy monitorować z
temperatury
dostęp
w celu
przeprowadzenia
elektryczny
ow zbiorniku
6.
Wyświetlacz
1 paliwa
kabiny
poziom
2SR-3
5.
Sterownik
Pozwala
operatorowi
monitorować
prac konserwacyjnych
i
urządzenia.
zwiększonej
mocy
wielofunkcyjny
7.
Zestaw
temperaturę
ładunku
bezpośrednio
serwisowych.
Klucz do kompleksowego
zarządzania
8.
Inteligentny
3
4
z kabiny.
Zapewnia
zwiększoną
wydajność
Umożliwia
podgląd
stanu
temperaturą.
SafeGuard
do pracy
chłodzenia,
gdy oraz
silnikalarmów,
wysokoprężny
zdalny
system
urządzenia
w tym9.
trybu
Czujnik
11. Polietylenowy
5
6
nie
może
pracować,
np.
na
roboczego,
temperatury wewnątrz
ochrony
akumulatorów
monitorowania
poziomu
paliwa
pokładzie
statku.
naczepy
oraz poziomu paliwa
zbiornik na paliwo
Pozwala uniknąć
10. Ładowarka
bezpośrednio
z ładunków
kabiny
kierowcy.
8
Monitorowanie
za
pośrednictwem
7
całkowitego rozładowania
Informuje
poziomiedla użytkownika /
Lekki ioprzyjazny
windy
załadowczej
strony internetowej.
akumulatorów oraz
paliwa
w zbiorniku,
nierdzewny
i odporny na uderzenia
9/ 230wlitrów
11 / zamykane
wynikających z tego
Podtrzymuje napięcie
pozwalając
uniknąć
pojemności
kosztów i niepożądanych
akumulatorachniepożądanych
windy
załadowczej,
na klucz
korki wlewu paliwa /
przestojów.
korzystając z alternatora
przestojów
w pracy.i bezpieczne
10łatwe, agregatu.
szybkie
napełnianie.
Wyłącza
agregat podczas otwarcia drzw
części naczepy.
aby ograniczyć wzrost temperatury i
15
zużycie paliwa. Urządzenie zostaje
ponownie uruchomione, gdy drzwi
zostaną zamknięte.
Dane techniczne
Schematy stref
Regulacja w 2
strefach
Pasma w 2
strefach
Regulacja w 3
strefach
Pasma w 3
strefach

similar documents