Sokobanja

Report
Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO006
Projekti prekogranične saradnje
u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ivica Naskovski
Odeljenje za privredu i
lokalni ekonomski razvoj
opštine Sokobanja
Zaječar, 11.12.2013.
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Projekti
Projekat 1: Tehnička dokumentacija Sokobanja-Rila (TDSR)
Projektni partneri: LP-Opština Sokobanja, PP2-Opština Rila
Projekat 2: Sport za sve, svi za sport (SEES)
Projektni partneri: LP-Opština Rila, PP2-Opština Sokobanja
Sokobanja – Beograd 240 km
Rila – Sofija 98 km
Sokobanja – Rila 270 km
Osnovne
informacije o
partnerskim
opštinama
Opština Sokobanja
Opština Rila
Površina opštine
525 km2
361 km2
Broj naselja
25
5
Broj stanovnika
16021
3606
Okrug
Zaječarski
Kustendilski
Nadmorska visina
400 m
593 m
Opština Sokobanja
• Turistička destinacija sa tradicijom(175 years)
• Razvijen brend
• Razvijeno tržište (do 100.000 posetilaca godišnje)
• Jedinstvene prirodne karakteristike:
-termalni izvori
-vazdušna banja
-prirodne atrakcije
• Prva ekološka opština u Srbiji
• Sokobanja je deo nacionalne Strategije razvoja
turizma
Opština Rila
• Nacionalni park “Rilski manastir”
• Do 1.000.000 posetilaca Rilskog manastira
• Jedinstvene prirodne karakteristike
-planina Rila
-Glečerska jezera
-Atraktivne pešačke staze
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Razlozi za partnerstvo na projektima
- Nedovoljna razvijenost infrastrukture
U obe opštine nedovoljan nivo razvijenosti infrastrukture predstavlja prepreku razvoju
turizma i poboljšanju poslovnog ambijenta
- Strateška opredeljenost
Opštine strateški opredeljene da kroz investicije u fizičku i socijalnu infrastrukturu
unaprede ekonomski razvoj
- Postoji iskustvo u realizaciji projekata CBC
1.PHARE/”Creating conditions for synergies between environment and tourism
in the CB Region Rila-Sokobanja”, 2007
2. 2008 “Suisutainable development of Cultural heritage and Tourism-related
infrastructure”
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
1. Projekat
“Tehnička dokumentacija Sokobanja-Rila” – TDSR
Ref.no. 2007CB16IPO006-2011-2-170
-Prioritetna osa 1 – Razvoj manjih infrastrukturnih projekata
-Oblast intervencije 1.3 – Asistencija za pripremanje projekata
- Vrednost projekta: 67.143.33 €
- EU finansiranje: 57.071.83 €
- Trajanje projekta: 23.04.2013 - 22.04.2014
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ciljevi projekta
Projekat je razvijen od strane partnera u
cilju kreiranja uslova za poboljšanje i
modernizaciju javne infrastrukture,
implementaciju mera energetske
efikasnosti i unapredjenje atraktivnosti
regiona i poslovnog okruženja.
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ciljevi projekta
Opšti cilj: Uspostavljanje uslova za
unapredjenje socijalnog i ekonomskog
razvoja u dve prekogranične opštine.
Specifični ciljevi:
1. Poboljšanje spremnosti i kapaciteta
projektnih partnera za razvoj projekata i
rešavanje problema
2. Razvijanje moderne infrastrukture
primenjujući mere energetske
efikasnosti i očuvanja životne sredine
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ključne aktivnosti – Opština Sokobanja
Izrada projektno-tehničke dokumentacije - glavnog projekta rekonstrukcije
kolovoza i javne infrastrukture na putu R121 na ulazu u Sokobanju
Izrada 5 projektnih “knjiga”:
- Rekonstrukcija kolovoza
- Izrada trotoara sa zaštitnim zelenilom
- Rekonstrukcija vodovne i kanalizacione mreže
- Rekonstrukcija javne rasvete
- Analiza uticaja na životnu sredinu
Ukupna dužina: 1780 m
Izrada projektno-tehničke dokumentacije - glavnog projekta rekonstrukcije
kolovoza i javne infrastrukture na putu R121 na ulazu u Sokobanju
Zona zanata, uslužnih delatnosti i preradjivačke industrije
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ključne aktivnosti – Opština Rila
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za implementaciju mera
energetske efikasnosti u skladu sa nacionalnim propisima u tri javne zgrade
u vlasništvu opštine Rila:
- Zgrade opštinske administracije
- Centra za kulturu
- Centra za socijalne usluge
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
2. Projekat
“Sport za sve, svi za sport” – SEES
Ref.no. 2007CB16IPO006-2011-2-171
-Prioritetna osa 1 – Razvoj manjih infrastrukturnih projekata
-Oblast intervencije 1.1 – Fizička infrastruktura
- Vrednost projekta: 831.539,56 €
- EU finansiranje: 706.808,63 €
- Trajanje projekta: 23.04.2013 - 22.10.2014
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ciljevi projekta
Izgradnja i unapredjenje sportske
infrastrukture u opštnama Sokobanja i
Rila doprineće boljem fizičkom razvoju
mladih, njihovom aktivnijem uključivanju
u sportski i društveni život kao i
unapredjenju turističke ponude opština
posebno u aspektu sportskog turizma.
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ključne aktivnosti – Opština Sokobanja
Izgradnja tri fudbalska terena, mini pič terena i hidrantske mreže na lokaciji
Podina u Sokobanji – vrednost radova 247.770,00 EUR.
“Sport za sve, svi za sport” – SEES
Ref.no. 2007CB16IPO006-2011-2-171
Sportsko rekreacioni kompleks Podina
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ključne aktivnosti – Opština Rila
Rekonstrukcija gradskog stadiona:
- Konstrukcija drenažnog sistema
- Revitalizacija travnjaka
- Rekonstrukcija tribina
Projekti prekogranične saradnje - u oblasti infrastrukture
Sokobanja (SR) – Rila (BG)
Ključne aktivnosti – Opština Sokobanja i Rila
- Sportski turniri u Rili i Sokobanji nakon završetka radova
Hvala na pažnji!
Ivica Naskovski
Odeljenje za privredu i lokalni
ekonomski razvoj opštine
Sokobanja
[email protected]

similar documents