Veerle De Blauwer

Report
Rest-N praktijkpercelen
400
Rijenbemesting en/of
fractioneren? Dé oplossing?
Veerle De Blauwer
Rest-N (kg N/ha)
350
300
250
200
150
100
174
157
130
120
159
125
115
81
96
109
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ondiep en lui wortelstelsel
Stikstof plaatsen in de rij
Toegediende bemesting beter benutten door te plaatsen waar het nodig is.
Waarom rijenbemesting?
Proeven rijenbemesting
Meststof zo dicht mogelijk bij
de poter brengen
Betere benutting toegediende
meststof
Lager nitraatresidu met
behoud van opbrengst ?
Minder bemesten met behoud
van opbrengst mogelijk?
Diverse uitvoeringen
2012
2013
Resultaten – 2 jaar 5 proeven
Korrel/
vloeibaar
Tijdens of na
Planten
Geheel te koop of
zelf gemonteerd
Grimme GL34 T
Korrel
Tijdens planten
In één geheel te kopen
AVR Structural
PM40
Vloeibaar
Tijdens planten
Zelf gemonteerd
AVR – Hassia
Vloeibaar
Tijdens planten
Zelf gemonteerd
Grimme demotoestel
Vloeibaar
Tijdens planten
In één geheel te kopen
De Cramer
Vloeibaar
Tijdens planten
Zelf gemonteerd
NCOR
rijenbemester
Vloeibaar
Na planten
Zelf gemonteerd
NCOR
rijenbemester op
rijenfrees
Vloeibaar
Na planten – bij
rijenfrezen
Zelf gemonteerd
T.o.v. 100%
vollevelds
Opbrengst
+35 mm
Opbrengst
+50 mm
N-residu
100% in de rij
Gelijk
Gelijk
Gelijk
Resultaten – 2 jaar 5 proeven
Rijenbemesting + fractioneren

T.o.v. 100%
vollevelds
Opbrengst
+35 mm
Opbrengst
+50 mm
N-residu
100% in de rij
Gelijk
Gelijk
Gelijk
80% in de rij+
bijbemesting
+ 1,0 ton
Gelijk
-34 kg N
N-residu (-34 kg N)
 4/5:
(veel) lager
 1/5: hoger maar alle objecten < 63 kg N/ha

Totale opbrengst (+1,0 ton)
 3/5
velden: positief (max. +4,9 ton)
 2/5 velden: negatief (beperkt tot -1,3 ton)

Grove sortering (gelijk)
 2/5
velden: positief (max. +5,6 ton)
 3/5 velden: negatief (max. -4,9 ton)
Resultaten – 2 jaar 5 proeven
Kunnen we meststof uitsparen?

T.o.v. 100%
vollevelds
Opbrengst
+35 mm
Opbrengst
+50 mm
N-residu
100% in de rij
Gelijk
Gelijk
Gelijk
80% in de rij+
bijbemesting
+ 1,0 ton
Gelijk
-34 kg N
80% in de rij
-1,9 ton
-3,3 ton
-30 kg N
N-residu (-30 kg N)
 4/5:
(veel) lager
 1/5: hoger maar alle objecten < 63 kg N/ha

Totale opbrengst (-1,9 ton)
 1/5
veld: positief (beperkt tot 0,5 ton)
 4/5 velden: negatief (tot -5,5 ton)

Grove sortering (-3,3 ton)
 1/5
Kunnen we meststof
uitsparen?
velden: positief (beperkt tot 0,5 ton)
 4/5 velden: negatief (tot -7,5 ton)
Voordelen

Perfecte verdeling
strooibanen
 geen overlappingen
 geen meststof in hoeken die niet geplant worden
Struikelblokken uit de praktijk

 geen





Minder vervluchtiging = economisch gunstig
Rijpaden: buitenste rijen verhoogde
bemesting geven
Uitsparen werkgang
Uitsparen meststof
Lager rest-N

Rijenbemesting bij planten/rijenfrezen:
vertraagt deze werkzaamheden
Toch altijd fractioneren en daarom beter
aankoop van meststofstrooier met gps en
automatische afsluiting
Vragen




Rol type meststof?
Rol van type machine ~ plaatsing meststof
Te hoge hoeveelheid N te dicht bij poter
nadelig?
Is 10% besparing op stikstof mogelijk?
Fractioneren van de bemesting
Toegediende bemesting beter benutten door spreiden in de tijd.
Hoe gaat dat in z’n werk?


1e fractie bij planten = 70% van stikstofadvies
2e fractie tijdens seizoen in functie van
stikstofbeschikbaarheid
 Grondstaal
± 5 weken na planten
Waarom fractioneren?
Bemesting spreiden in de tijd
Minder kans op uitspoeling =
verlies meststoffen
Lager nitraatresidu met behoud
van opbrengst?
Fractioneren zorgt voor:
Proeven fractioneren
(70% + 30%)
X4
X2
X4
X3
X4
X4
X4
X4
2012
2013
2006 – 2009
X4
X3
Totale
opbrengst
• +0,2 ton
Grove
sortering
• -0,4 ton
Rest-N
• -6 kg N
23 proeven ‘06-’13
Vóór juli
- 11 kg N
Fractioneren zorgt voor:
(70% + 30%)
Totale
opbrengst
6 jaar en vele demo’s later
Door te fractioneren is er:
Mét org. mest
• +0,2 ton
+ 2,0 ton
54% kans op een lager rest-N
(met 27% kans op opbrengstverlies)
Grove
sortering
• -0,4 ton
+ 0,8 ton
Rest-N
• -6 kg N
- 10 kg N
17 proeven ‘06-’13
Bemesting slechts 70% van advies:
Totale
opbrengst
• -0,3 ton
Grove
sortering
• -0,5 ton
Rest-N
• -22 kg N
25 proeven ‘06-’13
In 50% van de
demo’s werd
minstens eenzelfde
opbrengst behaald
met 30% minder
stikstof.
Potentieel bij

Toepassen drijfmest voorjaar

Hoge stikstofmineralisatie
(oogstresten, hoge %C)

Afwijkende weersomstandigheden
Aandachtspunten


Niet te laat bijbemesten
 Grootste N-opname 60 DNO
 Risico op bv droge bodemomstandigheden
(2006)
Rest-N ook sterk afhankelijk van
omstandigheden einde seizoen (bv. veel
mineralisatie in aug)
Bedankt voor uw aandacht

similar documents